รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านช่องแสมสาร(112275)
2. ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว(112276)
3. บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์(112278)
4. บ้านกม.ห้า(112277)
5. บ้านขลอด(112280)
6. บ้านนอก(112279)
7. บ้านภูไทร(112283)
8. บ้านมาบประชัน(112282)
9. บ้านมาบฟักทอง(112281)
10. บ้านวังค้อ(112285)
11. บ้านสันติคาม(112284)
12. บ้านหุบบอน(112288)
13. บ้านเขาคันทรง(112286)
14. วัดตโปทาราม(112287)
15. วัดพิบูลสัณหธรรม(112289)
16. วัดสุทธาวาส(112290)
17. วัดหนองจับเต่า(112304)
18. วัดหนองเกตุน้อย(112292)
19. วัดแหลมฉบัง(112296)
20. วัดโป่ง(112291)
21. วัดใหม่เนินพยอม(112293)
22. อนุบาลบางละมุง(112294)
23. เกล็ดแก้ว(112298)
24. จุกเสม็ด(112295)
25. ชุมชนบ้านบางเสร่(112297)
26. ชุมชนบ้านหนองปรือ(112300)
27. บ้านชากนอก(112307)
28. บ้านชากยายจีน(112299)
29. บ้านตะเคียนเตี้ย(112302)
30. บ้านทางตรง(112301)
31. บ้านทุ่งกราด(112303)
32. บ้านทุ่งกลม(112308)
33. บ้านทุ่งคา(112305)
34. บ้านทุ่งละหาน(112306)
35. บ้านนาวัง(112312)
36. บ้านบ่อวิน(112311)
37. บ้านบางละมุง(112309)
38. บ้านบึง(บางละมุง)(112310)
39. บ้านบึง(ศรีราชา)(112313)
40. บ้านพันเสด็จนอก(112314)
41. บ้านระเวิง(112315)
42. บ้านสัตหีบ(112318)
43. บ้านสุรศักดิ์(112319)
44. บ้านหนองปรือ(112316)
45. บ้านห้วยกรุ(112325)
46. บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา)(112317)
47. บ้านห้วยไข่เน่า(112339)
48. บ้านหินวง(112321)
49. บ้านอำเภอ(112320)
50. บ้านเขาชีจรรย์(112322)
51. บ้านเขาดิน(112329)
52. บ้านเขาตะแบก(112326)
53. บ้านเขาบายศรี(112323)
54. บ้านเขาหิน(112324)
55. บ้านเนินตอง(112327)
56. บ้านเนินพลับหวาน(112328)
57. บ้านโค้งดารา(112331)
58. บ้านโป่งสะเก็ต(112332)
59. บ้านโรงหีบ(112330)
60. วัดจุกกะเฌอ(112336)
61. วัดนาจอมเทียน(112335)
62. วัดนาพร้าว(112333)
63. วัดบ้านนา(112334)
64. วัดบุญสัมพันธ์(112337)
65. วัดพระประทานพร(112344)
66. วัดมโนรม(112346)
67. วัดรังษีสุทธาวาส(112338)
68. วัดวังหิน(112340)
69. วัดสว่างอารมณ์(112341)
70. วัดสุกรีย์บุญญาราม(112342)
71. วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)(112354)
72. วัดหนองคล้า(112355)
73. วัดหนองเกตุใหญ่(112343)
74. วัดอัมพวัน(112345)
75. วัดเขาคันธมาทน์(112347)
76. วัดเขาฉลาก(112348)
77. วัดเขาโพธิ์ทอง(112350)
78. วัดเวฬุวนาราม(112349)
79. ห้วยใหญ่(112351)
80. อนุบาลบ้านบางพระ(112353)
81. อนุบาลบ้านเตาถ่าน(112352)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
81 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net