รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ยะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ท่าละมัย(122531)
2. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1(122535)
3. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10(122538)
4. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11(122534)
5. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13(122536)
6. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2(122540)
7. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3(122537)
8. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5(122548)
9. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6(122539)
10. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9(122545)
11. บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.(122542)
12. บ้านกาตอง(122541)
13. บ้านกาโสด(122543)
14. บ้านกือลอง(122547)
15. บ้านคชศิลา(122553)
16. บ้านคลองน้ำใส(122544)
17. บ้านคีรีลาดพัฒนา(122549)
18. บ้านฉลองชัย(122546)
19. บ้านซีเยาะ(122552)
20. บ้านตะบิงติงงี(122555)
21. บ้านตะบิงติงงีสามัคคี(122550)
22. บ้านตังกาเด็ง(122551)
23. บ้านตันหยง(122554)
24. บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง(122558)
25. บ้านตาชี(122556)
26. บ้านตาเนาะปูเต๊ะ(122560)
27. บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน(122566)
28. บ้านทรายแก้ว(122557)
29. บ้านทำนบ(122559)
30. บ้านธารทิพย์(122569)
31. บ้านนิบง(122561)
32. บ้านบันนังกูแว(122562)
33. บ้านบันนังดามา(122563)
34. บ้านบางลาง(122565)
35. บ้านบาจุ(122564)
36. บ้านบายอ(122567)
37. บ้านบาละ(122577)
38. บ้านบาเจาะ(122592)
39. บ้านบาโงยซิแน(122568)
40. บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ(122581)
41. บ้านปะแต(122570)
42. บ้านป่าหวัง(122571)
43. บ้านปาแดรู(122572)
44. บ้านพงกูแว(122573)
45. บ้านยะหา(122574)
46. บ้านยือนัง(122575)
47. บ้านรัตนา(122576)
48. บ้านรานอ(122588)
49. บ้านละแอ(122582)
50. บ้านลากอ(122578)
51. บ้านลาแล(122579)
52. บ้านลีตอ(122580)
53. บ้านลือเน็ง(122584)
54. บ้านลูโบ๊ะปันยัง(122583)
55. บ้านวังสำราญ(122591)
56. บ้านวังหิน(122585)
57. บ้านสันติ(122586)
58. บ้านสาคู(122587)
59. บ้านหลักเขต(122589)
60. บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)(122596)
61. บ้านเจาะตาแม(122590)
62. บ้านเจาะปันตัง(122602)
63. บ้านเตรียมปัญญา(122593)
64. บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)(122598)
65. ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)(122594)
66. สามัคคี(122605)
67. อาสินศึกษา(122595)
68. เขื่อนบางลาง(122597)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 43.75
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
68 51 0 0

Powered By www.thaieducation.net