รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ยะลา เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)(122599)
2. คุรุชนพัฒนา(122600)
3. คุรุประชาสรรค์(122601)
4. ธารแร่(122611)
5. นิบงชนูปถัมภ์(122603)
6. บ้านกรงปินัง(122608)
7. บ้านกอตอตือระ(122604)
8. บ้านกะตูปะ(122609)
9. บ้านกาดือแป(122606)
10. บ้านกาลอ(122607)
11. บ้านกาลูปัง(122616)
12. บ้านกำปงบือแน(122613)
13. บ้านกือเม็ง(122610)
14. บ้านกือแล(122612)
15. บ้านกูวา(122615)
16. บ้านคลองทราย(122621)
17. บ้านคูวอ(122614)
18. บ้านจะกว๊ะ(122624)
19. บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175(122617)
20. บ้านจาหนัน(122620)
21. บ้านจำปูน(122618)
22. บ้านจือนือแร(122632)
23. บ้านต้นหยี(122619)
24. บ้านต้นแซะ(122622)
25. บ้านตลาดลำใหม่(122625)
26. บ้านตะโละ(122623)
27. บ้านตะโละซูแม(122646)
28. บ้านตะโละสดาร์(122626)
29. บ้านตะโละหะลอ(122629)
30. บ้านตาสา(122627)
31. บ้านตาเซะ(122628)
32. บ้านตาโละ(122652)
33. บ้านท่าสาป(122637)
34. บ้านทุ่งคา(122633)
35. บ้านทุ่งเหรียง(122630)
36. บ้านธารน้ำผึ้ง(122631)
37. บ้านนาเตย(122635)
38. บ้านนิบงพัฒนา(122634)
39. บ้านบันนังบูโย(122636)
40. บ้านบันนังลูวา(122642)
41. บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)(122638)
42. บ้านบาโงย(122639)
43. บ้านบาโด(122651)
44. บ้านบึงน้ำใส(122645)
45. บ้านบือมัง(122640)
46. บ้านบือยอง(122641)
47. บ้านบือเล็ง(122677)
48. บ้านบุดี(122643)
49. บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)(122644)
50. บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)(122648)
51. บ้านบูเกะจือฆา(122647)
52. บ้านบูเกะบือราแง(122654)
53. บ้านปงตา(122649)
54. บ้านปอเยาะ(122650)
55. บ้านปาดาฮัน(122659)
56. บ้านป่าพ้อ(122658)
57. บ้านปาแตรายอ(122653)
58. บ้านปาโจ(122655)
59. บ้านปุโรง(122671)
60. บ้านปูลัย(122679)
61. บ้านพงยือไร(122656)
62. บ้านพร่อน(122657)
63. บ้านพรุ(122666)
64. บ้านพอแม็ง(122660)
65. บ้านพะปูเงาะ(122661)
66. บ้านมาแฮ(122662)
67. บ้านยะต๊ะ(122665)
68. บ้านยะลา(122663)
69. บ้านยือโระ(122664)
70. บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)(122668)
71. บ้านรั้วตะวัน(122667)
72. บ้านรามัน(122689)
73. บ้านละแอ(122669)
74. บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)(122670)
75. บ้านลือมุ(122678)
76. บ้านวังพญา(122672)
77. บ้านสะเอะ(122673)
78. บ้านสะเอะใน(122674)
79. บ้านสะโต(122675)
80. บ้านสาคอ(122676)
81. บ้านอาเหอูโต๊ะ(122690)
82. บ้านอูเป๊าะ(122684)
83. บ้านเกะรอ(122680)
84. บ้านเกียรติ(122681)
85. บ้านเจาะบือแม(122691)
86. บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)(122682)
87. บ้านเบอเส้ง(122683)
88. บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)(122711)
89. บ้านแบหอ(122685)
90. บ้านแหลมทราย(122686)
91. บ้านโกตาบารู(122687)
92. บ้านโฉลง(122695)
93. บ้านโต๊ะปาแก๊ะ(122688)
94. บ้านโต๊ะพราน(122707)
95. บ้านไทรงาม(122698)
96. บ้านไม้แก่น(122692)
97. บือดองพัฒนา(122694)
98. ประชาอุทิศ(122693)
99. พัฒนาบาลอ(122700)
100. วังธราธิปวิทยา(122696)
101. วัดชมพูสถิต(122697)
102. วัดรังสิตาวาส(122708)
103. วัดลำพะยา (122699)
104. วัดลำใหม่(122701)
105. วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)(122705)
106. ศรีพัฒนาราม(122702)
107. สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134(122703)
108. สันติวิทยา(122704)
109. สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)(122710)
110. อนุบาลยะลา(122706)
111. ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)(122709)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 27.25
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
111 10 0 0

Powered By www.thaieducation.net