รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านต้นสน(119626)
2. ชุมชนบ้านบือแนปีแน(119643)
3. ชุมชนบ้านพงสตา(119630)
4. ชุมชนบ้านสะนอ(119632)
5. ชุมชนบ้านเมืองยอน(119629)
6. ชุมชนวัดอัมพวนาราม(119633)
7. ต้นพิกุล(119634)
8. ตลาดนัดต้นมะขาม(119631)
9. ตลาดนัดบาซาเอ(119637)
10. ตลาดปรีกี(119635)
11. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์(119640)
12. บ้านกระหวะ(119636)
13. บ้านกระเสาะ(119644)
14. บ้านกระโด(119638)
15. บ้านกรือเซะ(119639)
16. บ้านกาแลสะนอ(119648)
17. บ้านกูบังบาเดาะ(119641)
18. บ้านกูวิง(119642)
19. บ้านคลองช้าง(119646)
20. บ้านคลองช้าง(119645)
21. บ้านคลองทราย(119652)
22. บ้านคลองหิน(119653)
23. บ้านควนประ(119649)
24. บ้านควนลังงา(119647)
25. บ้านควนลาแม(119651)
26. บ้านควนหยี(119650)
27. บ้านควนแตน(119657)
28. บ้านควนแปลงงู(119666)
29. บ้านควนโนรี(119654)
30. บ้านคางา(119655)
31. บ้านคูระ(119656)
32. บ้านชะเมา(119668)
33. บ้านดอนเค็ด(119667)
34. บ้านด่าน(119659)
35. บ้านดูวา(119661)
36. บ้านต้นทุเรียน(119658)
37. บ้านต้นแซะ(119660)
38. บ้านต้นโตนด(119662)
39. บ้านตรัง(119663)
40. บ้านตันหยง(119664)
41. บ้านตุปะ(119665)
42. บ้านถนน(119676)
43. บ้านท่าคลอง(119680)
44. บ้านท่าเรือ(119678)
45. บ้านทุ่งยาว(119670)
46. บ้านนาค้อกลาง(119669)
47. บ้านนาค้อเหนือ(119673)
48. บ้านนาค้อใต้(119671)
49. บ้านนาประดู่(119672)
50. บ้านนาเกตุ(119679)
51. บ้านน้ำใส(119674)
52. บ้านบราโอ(119675)
53. บ้านบราโอ (สาขากูนิง)(119686)
54. บ้านบากง(119677)
55. บ้านบาตะกูโบ(119683)
56. บ้านบาละแต(119689)
57. บ้านบาเงง(119699)
58. บ้านบาโง(119681)
59. บ้านบาโงฆาดิง(119682)
60. บ้านบินยา(119685)
61. บ้านบูดน(119684)
62. บ้านบูเกะกุง(119691)
63. บ้านบูโกะ(119690)
64. บ้านประจัน(119688)
65. บ้านปลักปรือ(119687)
66. บ้านปานัน(119701)
67. บ้านป่าบอน(119698)
68. บ้านปาลัส(119693)
69. บ้านป่าไร่(119692)
70. บ้านม่วงเตี้ย(119695)
71. บ้านมะหุด(119694)
72. บ้านยางแดง(119702)
73. บ้านระแว้ง(119696)
74. บ้านราวอ(119697)
75. บ้านล้อแตก(119700)
76. บ้านละหารยามู(119703)
77. บ้านลางสาด(119710)
78. บ้านวังกว้าง(119704)
79. บ้านศาลาสอง(119706)
80. บ้านสมาหอ(119713)
81. บ้านสะกำ(119708)
82. บ้านสามยอด(119705)
83. บ้านสายชล(119709)
84. บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)(119707)
85. บ้านสิเดะ(119714)
86. บ้านอาโห(119711)
87. บ้านอินทนิล(119717)
88. บ้านอีบุ๊(119720)
89. บ้านเกาะจัน(119712)
90. บ้านเกาะตา(119718)
91. บ้านเขาวัง(119715)
92. บ้านเจาะบาแน(119716)
93. บ้านแขนท้าว(119723)
94. บ้านโคกขี้เหล็ก(119732)
95. บ้านโคกต้นสะตอ(119719)
96. บ้านโคกเหรียง(119733)
97. บ้านโคกโพธิ์(119721)
98. บ้านโผงโผง(119726)
99. มายอ (สถิตย์ภูผา)(119724)
100. วัดทรายขาว(119722)
101. วัดธนาภิมุข(119729)
102. วัดนาประดู่(119730)
103. วัดนิคมสถิต(119725)
104. วัดบันลือคชาวาส(119727)
105. วัดบุพนิมิต(119728)
106. วัดป่าสวย(119731)
107. วัดภมรคติวัน(119734)
108. วัดมะกรูด(119741)
109. วัดสุนทรวารี(119737)
110. วัดอรัญวาสิการาม(119762)
111. วัดเกาะหวาย(119735)
112. วัดโคกหญ้าคา(119738)
113. สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้(119736)
114. อนุบาลยะรัง(119742)
115. ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)(119739)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 20.22
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
93 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net