รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านคลองใหญ่(120737)
2. บ้านควนนกหว้า(120742)
3. บ้านควนประกอบ(120751)
4. บ้านควนพระสาครินทร์(120740)
5. บ้านควนยวน(120739)
6. บ้านควนหมอทอง(120741)
7. บ้านควนหินแท่น(120743)
8. บ้านควนอินนอโม(120744)
9. บ้านควนแหวง(120746)
10. บ้านควนโคกยา(120747)
11. บ้านคู(120745)
12. บ้านช่องฟืน(120748)
13. บ้านดอนประดู่(120755)
14. บ้านด่านโลด(120750)
15. บ้านต้นประดู่(120753)
16. บ้านต้นสน(120754)
17. บ้านทอนตรน(120761)
18. บ้านทะเลเหมียง(120760)
19. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)(120763)
20. บ้านท่าลาด(120757)
21. บ้านท่าวา(120756)
22. บ้านท่าเชียด(120767)
23. บ้านท่าเนียน(120758)
24. บ้านทุ่งคลองควาย(120759)
25. บ้านทุ่งนารี(120762)
26. บ้านทุ่งหนองสิบบาท(120773)
27. บ้านนาทุ่งโพธิ์(120774)
28. บ้านน้ำตก(120778)
29. บ้านบางมวง(120764)
30. บ้านปากบางนาคราช(120765)
31. บ้านปากพล(120776)
32. บ้านป่าแก่(120766)
33. บ้านพน(120768)
34. บ้านพรุนายขาว(120769)
35. บ้านพูด กรป.กลาง(120770)
36. บ้านม่วงทวน(120771)
37. บ้านยางขาคีม(120772)
38. บ้านร่มโพธิ์ไทร(120785)
39. บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45(120794)
40. บ้านวังปริง(120775)
41. บ้านหนองธง(120792)
42. บ้านหน้าวัง(120777)
43. บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)(120779)
44. บ้านหัวช้าง(120815)
45. บ้านหาดไข่เต่า(120780)
46. บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)(120781)
47. บ้านเกาะทองสม(120782)
48. บ้านเกาะนางคำ(120783)
49. บ้านเกาะนางคำเหนือ(120784)
50. บ้านเกาะหมาก(120786)
51. บ้านเกาะเสือ(120787)
52. บ้านเกาะโคบ(120788)
53. บ้านเทพราช(120789)
54. บ้านเหมืองตะกั่ว(120790)
55. บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)(120791)
56. บ้านแหลม(120802)
57. บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)(120793)
58. บ้านโคกทราย(120798)
59. บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)(120795)
60. บ้านโคกสัก(120796)
61. บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)(120824)
62. บ้านโหล๊ะหาร(120797)
63. บ้านไสนายขัน(120799)
64. ปากพะยูน(120800)
65. มิตรมวลชน 1(120803)
66. วัดควนขี้แรด(120801)
67. วัดควนนางพิมพ์(120811)
68. วัดควนสามโพธิ์(120804)
69. วัดควนเคี่ยม(120805)
70. วัดควนเผยอ(120806)
71. วัดควนเพ็ง(120825)
72. วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)(120810)
73. วัดชุมประดิษฐ์(120807)
74. วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)(120808)
75. วัดท่าควาย(120809)
76. วัดท่าดินแดง(120812)
77. วัดท่านางพรหม(120819)
78. วัดนาปะขอ(120813)
79. วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)(120820)
80. วัดบางขวน(120814)
81. วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)(120816)
82. วัดปลักปอม(120856)
83. วัดปัณณาราม(120817)
84. วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)(120818)
85. วัดฝาละมี(120821)
86. วัดพระเกิด(120822)
87. วัดพรุพ้อ(120823)
88. วัดพังกิ่ง(120828)
89. วัดรัตนวราราม(120848)
90. วัดลอน(120842)
91. วัดสังฆวราราม(120830)
92. วัดสุภาษิตาราม(120826)
93. วัดหวัง(120827)
94. วัดหัวควน(120832)
95. วัดหัวเขาชัยสน(120829)
96. วัดหานโพธิ์(120831)
97. วัดเขาวงก์(120833)
98. วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)(120839)
99. วัดแหลมจองถนน(120834)
100. วัดแหลมดินสอ(120835)
101. วัดโคกตะเคียน(120836)
102. วัดโตนด(120837)
103. วัดโพธิยาราม(120838)
104. วัดโรจนาราม(120855)
105. วัดโหล๊ะจันกระ(120840)
106. วัดไทรพอน(120849)
107. สามัคคีอนุสรณ์(120841)
108. สำนักสงฆ์ห้วยเรือ(120843)
109. อนุบาลกงหรา(120844)
110. อนุบาลบางแก้ว(120850)
111. อนุบาลปากพะยูน(120845)
112. อนุบาลป่าบอน(120846)
113. อนุบาลเขาชัยสน(120847)
114. ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)(120852)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
114 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net