รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านขุนชำนาญ(112163)
2. บ้านคลองกุ่ม(112164)
3. บ้านคลองใหญ่(112165)
4. บ้านทับสูง(112169)
5. บ้านทุ่งน้อย(112166)
6. บ้านธรรมรัตน์(112168)
7. บ้านน้ำซับ(112167)
8. บ้านบางหัก(112170)
9. บ้านบางแสม(112172)
10. บ้านบึงตะกู(112171)
11. บ้านย่านซื่อ(112174)
12. บ้านสระนา(112173)
13. บ้านสามแยก(112175)
14. บ้านหนองขยาด(112176)
15. บ้านหนองเกตุ(112179)
16. บ้านหนองเสม็ด(112177)
17. บ้านหนองไผ่(112180)
18. บ้านห้วยตากด้าย(112178)
19. บ้านเขาดินวังตาสี(112183)
20. บ้านเจ็ดเนิน(112181)
21. บ้านเนินถาวร(112187)
22. บ้านเนินหลังเต่า(112185)
23. บ้านโค้งประดู่(112182)
24. บ้านโปร่งเกตุ(112184)
25. วัดท่าบุญมี(112188)
26. วัดทุ่งเหียง(112189)
27. วัดบางนาง(112192)
28. วัดบ้านศาลา(112186)
29. วัดศรีประชาราม(112191)
30. วัดสุวรรณารัญญิกาวาส(112193)
31. วัดหนองกาน้ำ(112190)
32. วัดเขาวนาพุทธาราม(112194)
33. วัดแก้วศิลาราม(112195)
34. วัดแปลงเกต(112196)
35. วัดโคกเพลาะ(112198)
36. วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)(112197)
37. วัดใหม่ท่าโพธิ์(112199)
38. สวนป่าคลองตาเพชรบน(112202)
39. อนุบาลพนัสศึกษาลัย(112203)
40. ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(112200)
41. ชุมชนวัดหนองตำลึง(112201)
42. ชุมชนวัดโบสถ์(112205)
43. บ้านคลองตาเพชร(112204)
44. บ้านคลองปริง(112206)
45. บ้านคลองยาง(112208)
46. บ้านคลองโค(112213)
47. บ้านคลองโอ่ง(112209)
48. บ้านชุมนุมปรกฟ้า(112207)
49. บ้านตลาดเนินหิน(112211)
50. บ้านทรายมูล(112210)
51. บ้านทับร้าง(112217)
52. บ้านบ่อกวางทอง(112212)
53. บ้านวังมะเดื่อ(112215)
54. บ้านสระสี่เหลี่ยม(112214)
55. บ้านหนองข่า(112220)
56. บ้านหนองชุมเห็ด(112216)
57. บ้านหนองพรหม(112218)
58. บ้านหนองยาง(112219)
59. บ้านหนองยายหมาด(112222)
60. บ้านหนองสองห้อง(112226)
61. บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)(112223)
62. บ้านหนองไผ่แก้ว(112221)
63. บ้านห้วยหวาย(112225)
64. บ้านอ่างกระพงศ์(112224)
65. บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)(112227)
66. บ้านเขาวังแก้ว(112231)
67. บ้านเขาสัตตพรหม(112230)
68. บ้านเขาอำนวยสุข(112228)
69. บ้านเขาใหญ่(112229)
70. บ้านเนิน(112235)
71. บ้านเนินดินแดง(112241)
72. บ้านเนินทุ่ง(112232)
73. บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)(112233)
74. บ้านแปลงกระถิน(112234)
75. บ้านไร่เสธ์(112236)
76. วัดกลางคลองหลวง(112242)
77. วัดชุมแสงศรีวนาราม(112239)
78. วัดทรงธรรม(112238)
79. วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)(112237)
80. วัดนาวังหิน(112240)
81. วัดบ้านกลาง(112249)
82. วัดบ้านงิ้ว(112244)
83. วัดบ้านเก่า(112243)
84. วัดบ้านไร่(112245)
85. วัดป่าแก้ว(112246)
86. วัดพานทอง(112247)
87. วัดวรพรตสังฆาวาส(112248)
88. วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)(112255)
89. วัดหนองกะขะ(112258)
90. วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)(112252)
91. วัดหนองม่วงใหม่(112250)
92. วัดหนองสังข์(112251)
93. วัดหนองแช่แว่น(112253)
94. วัดหน้าพระธาตุ(112256)
95. วัดหลวงพรหมาวาส(112263)
96. วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)(112254)
97. วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)(112257)
98. วัดอัมพวนาราม(112259)
99. วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)(112261)
100. วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)(112260)
101. วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)(112272)
102. วัดเนินตามาก(112264)
103. วัดเนินสัก(112262)
104. วัดแหลมแค(112265)
105. วัดโคกขี้หนอน(112266)
106. วัดโคกพระศิลาราม(112274)
107. วัดโป่งตามุข(112267)
108. อนุบาลบ่อทอง(112269)
109. อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม(112268)
110. อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ(112271)
111. อนุบาลเกาะจันทน์(112270)
112. ไทยรัฐวิทยา42(112273)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 39.51
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
112 65 0 0

Powered By www.thaieducation.net