รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านปาดัง(127639)
2. บ้านกระอาน(127640)
3. บ้านหนองสาหร่าย(127641)
4. บ้านเก่า(สะบ้าย้อย)(127644)
5. บ้านเมาะลาแต(127643)
6. บ้านโมย(127650)
7. วัดคลองยอ(127648)
8. วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)(127645)
9. กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ(127655)
10. ชาติตระการโกศล(127646)
11. ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา(127647)
12. ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222(127653)
13. ชุมชนบ้านทางควาย(127649)
14. ชุมชนบ้านนากัน(127665)
15. ชุมชนบ้านนาทับ(127654)
16. ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)(127657)
17. ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น(127656)
18. ชุมชนวัดควนมีด(127661)
19. ชุมชนวัดน้ำขาว(127658)
20. ชุมชนวัดปลักชะเมา(127659)
21. ทองอยู่นุตกุล(127660)
22. ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1(127672)
23. นิคมสร้างตนเองเทพา 2(127663)
24. นิคมสร้างตนเองเทพา 3(127662)
25. นิคมสร้างตนเองเทพา 4(127664)
26. บ่อเกดวิจิตรวิทยา(127671)
27. บ้านกรงอิตํา(127678)
28. บ้านกะทิง(127666)
29. บ้านคลองกวางเขาวัง(127676)
30. บ้านคลองขุด(127673)
31. บ้านคลองประดู่(127667)
32. บ้านคลองแงะ(จะนะ)(127668)
33. บ้านคลองแงะ(สะเดา)(127669)
34. บ้านควนขี้แรด(127670)
35. บ้านควนตานี(127681)
36. บ้านควนตีหมุน(127675)
37. บ้านควนหมาก(127674)
38. บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย)(127677)
39. บ้านควนหรัน(เทพา)(127679)
40. บ้านควนหัวช้าง(127685)
41. บ้านควนเจดีย์(127680)
42. บ้านควนเสม็ด(127696)
43. บ้านคอลอมุดอ(127695)
44. บ้านคูนายสังข์(127683)
45. บ้านคูศักดิ์สิทธิ์(127682)
46. บ้านคูหา(127684)
47. บ้านฉลุง(127690)
48. บ้านช้างคลอด(127709)
49. บ้านตลิ่งชัน(127686)
50. บ้านตะเคียนทอง(127687)
51. บ้านตะเคียนเภา(127689)
52. บ้านตาแปด(127688)
53. บ้านตูหยง(127715)
54. บ้านถํ้าตลอด(127691)
55. บ้านทรายขาว(127694)
56. บ้านทับยาง(127692)
57. บ้านทับโกบ(127693)
58. บ้านทัพหลวง(127699)
59. บ้านท่า(127703)
60. บ้านท่าข่อย(127697)
61. บ้านท่าคลอง(127706)
62. บ้านท่าม่วง(127698)
63. บ้านท่าหมาก(127700)
64. บ้านท่าโพธิ์(127701)
65. บ้านท่าไทร(127702)
66. บ้านทุ่งครก(127707)
67. บ้านทุ่งนาเคียน(127717)
68. บ้านทุ่งนํ้าขาว(127704)
69. บ้านทุ่งโพธิ์(127705)
70. บ้านทุ่งไพล(127710)
71. บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑(127708)
72. บ้านทําเนียบ(127712)
73. บ้านนนท์(127711)
74. บ้านนา(127714)
75. บ้านนาจวก(127713)
76. บ้านนาจะแหน(127718)
77. บ้านนาทวี(127716)
78. บ้านนาปรัง(127729)
79. บ้านนาม่วง(127722)
80. บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)(127726)
81. บ้านนํ้าลัด(127770)
82. บ้านนํ้าเค็ม(127719)
83. บ้านบ่อทอง(127720)
84. บ้านบ่อนํ้าส้ม(127725)
85. บ้านบ่อเตย(127721)
86. บ้านบ่อโชน(127723)
87. บ้านบาโหย(127724)
88. บ้านประกอบ(127727)
89. บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)(127736)
90. บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)(127728)
91. บ้านปลักบ่อ(127730)
92. บ้านป็อง(127734)
93. บ้านปากช่อง(127731)
94. บ้านปากบาง(127733)
95. บ้านปากบางนาทับ(127732)
96. บ้านปากบางสะกอม(127740)
97. บ้านป่ากอ(127737)
98. บ้านป่างาม(127735)
99. บ้านป่าชิง(127738)
100. บ้านป่าเร็ด(127748)
101. บ้านป่าโอน(127743)
102. บ้านพระพุทธ(127742)
103. บ้านพรุชิง(127739)
104. บ้านพรุตู(127745)
105. บ้านพรุหลุมพี(127741)
106. บ้านพรุหวา(127747)
107. บ้านพรุเตียว(127744)
108. บ้านพอบิด(127751)
109. บ้านพังลา(127746)
110. บ้านม่วง(127757)
111. บ้านม่วงถํ้า(127754)
112. บ้านม้างอน(127762)
113. บ้านมุนี(127749)
114. บ้านยางเกาะ(127750)
115. บ้านระตะ(127753)
116. บ้านล่องควน(127752)
117. บ้านลางา(127755)
118. บ้านลำชิง(127784)
119. บ้านลำเปา(127756)
120. บ้านลำไพล(127759)
121. บ้านลําลอง(127758)
122. บ้านวังบวบ(127760)
123. บ้านวังใหญ่(127765)
124. บ้านวังใหญ่ปลายรํา(127776)
125. บ้านสม็อง(127761)
126. บ้านสวรรค์(127763)
127. บ้านสะกอม(127766)
128. บ้านสะพานหัก(127764)
129. บ้านสะพานเคียน(127767)
130. บ้านสุเหร่า(127768)
131. บ้านสุโสะ(127769)
132. บ้านสํานักขาม(127771)
133. บ้านสํานักหว้า(127774)
134. บ้านหน่ำฮั้ว(127772)
135. บ้านห้วยบอน(127773)
136. บ้านห้วยเต่า(127775)
137. บ้านหว้าหลัง(127777)
138. บ้านหัวถนน(127816)
139. บ้านเก่า(นาทวี)(127795)
140. บ้านเกาะค่าง(127778)
141. บ้านเกาะทาก(127782)
142. บ้านเกาะแลหนัง(127779)
143. บ้านเขาจันทร์(127780)
144. บ้านเขาน้อย(127781)
145. บ้านเคลียง(127785)
146. บ้านเทพา(127783)
147. บ้านเลียบ(127787)
148. บ้านแค(127792)
149. บ้านแซะ(127786)
150. บ้านแพร้ว(127801)
151. บ้านแม่ที(127790)
152. บ้านโคกกอ(127788)
153. บ้านโคกตก(127789)
154. บ้านโคกพยอม(127791)
155. บ้านโคกม้า(127793)
156. บ้านโคกสิเหรง(127796)
157. บ้านโต้นนท์(127794)
158. บ้านโหนด(127810)
159. บ้านใหม่(สะเดา)(127800)
160. บ้านใหม่(เทพา)(127802)
161. บ้านไร่(สะบ้าย้อย)(127797)
162. บ้านไร่(สะเดา)(127798)
163. ประสิทธิ์ทวีสิน 2(127799)
164. มหิดล(127806)
165. ลําไพลราษฎร์อุทิศ(127803)
166. วัดขุนตัดหวาย(127804)
167. วัดคงคาสวัสดิ์(127807)
168. วัดช่องเขา(127805)
169. วัดท่าประดู่(127808)
170. วัดทุ่งข่า(127813)
171. วัดทุ่งพระ(127818)
172. วัดนาปรือ(127809)
173. วัดนาหมอศรี(127820)
174. วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149(127811)
175. วัดบ้านลุ่ม(127812)
176. วัดบ้านไร่(127814)
177. วัดประจ่า(127815)
178. วัดปริก(127819)
179. วัดม่วงก็อง(127828)
180. วัดลําพดจินดาราม(127817)
181. วัดวังไทร(127824)
182. วัดศรีวิเทศสังฆาราม(127831)
183. วัดสองพี่น้อง(127825)
184. วัดห้วยคู(127823)
185. วัดเกษมรัตน์(127821)
186. วัดเขามีเกียรติ(127822)
187. วัดเทพาไพโรจน์(127827)
188. สมาคมไทยผลิตยา 2(127830)
189. สะบ้าย้อย(127829)
190. สังวาลย์วิท ๒(127826)
191. อุทยานอุทิศ(127839)
192. เหมืองควนกรด(127832)
193. ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)(127838)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 42.62
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
193 136 0 0

Powered By www.thaieducation.net