รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านหัวเขา(127029)
2. วัดกาหรํา(127025)
3. วัดบ่อแดง(127027)
4. วัดโคกโพธิ์(127030)
5. ชุมชนบ้านด่าน(127036)
6. ชุมชนบ้านบ่อประดู่(127054)
7. ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220(127035)
8. ชุมชนวัดบ้านขาว(127045)
9. ชุมชนวัดสามบ่อ(127040)
10. ชุมชนวัดเชิงแส(127059)
11. ท่าบอนมิตรภาพที่ 90(127052)
12. บ้านกลาง(127070)
13. บ้านขนุน(127058)
14. บ้านขี้นาก(127060)
15. บ้านคลองท่าแตง(127069)
16. บ้านควนจง(127082)
17. บ้านจะทิ้งพระ(127075)
18. บ้านชะแม(127077)
19. บ้านดอนขี้เหล็ก(127080)
20. บ้านดอนแบก(127081)
21. บ้านต้นปริง(127088)
22. บ้านท่าคุระ(127083)
23. บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)(127085)
24. บ้านนาทองสุก(127096)
25. บ้านน้ำกระจาย(127103)
26. บ้านบ่อตรุ(127101)
27. บ้านบ่ออิฐ(127115)
28. บ้านบางดาน(127106)
29. บ้านบางไหน(127110)
30. บ้านม่วงงาม(127107)
31. บ้านม่วงพุ่ม(127109)
32. บ้านมาบบัว(127117)
33. บ้านมาบหัวทีง(127119)
34. บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)(127116)
35. บ้านระโนต (ธัญเจริญ)(127122)
36. บ้านรัดปูน(127126)
37. บ้านรับแพรก(127123)
38. บ้านวัดใหม่(127129)
39. บ้านหน้าทอง(127184)
40. บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)(127141)
41. บ้านแม่ใหญ่(127138)
42. บ้านแหลมหาด(127132)
43. ราชประชานุเคราะห์ 11(127171)
44. วัดกระดังงา(127156)
45. วัดกลาง(127142)
46. วัดขนุน(127144)
47. วัดคลองเป็ด(127147)
48. วัดคูขุด(127145)
49. วัดคูวา(127154)
50. วัดจันทน์(127153)
51. วัดจาก(127166)
52. วัดชะแล้(127163)
53. วัดดีหลวง(127157)
54. วัดดีหลวงนอก(127167)
55. วัดตะพังหม้อ(127226)
56. วัดตาหลวงคง(127173)
57. วัดทรายขาว(127172)
58. วัดท้ายยอ(127183)
59. วัดท่าหิน(127197)
60. วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม(127174)
61. วัดทุ่งบัว(127180)
62. วัดทุ่งสงวน(127209)
63. วัดทุ่งหวังใน(127192)
64. วัดทุ่งโตนด(127186)
65. วัดทํานบตางหน(127187)
66. วัดธรรมประดิษฐ์(127188)
67. วัดธรรมโฆษณ์(127211)
68. วัดนางเหล้า(127194)
69. วัดนาหม่อม(127199)
70. วัดบ่อทรัพย์(127208)
71. วัดบ่อทรายเจริญธรรม(127201)
72. วัดบ่อปาบ(127203)
73. วัดบ่อสระวิทยาทาน(127221)
74. วัดบางเขียด(127210)
75. วัดบ้านพร้าว(127238)
76. วัดบ้านใหม่(127214)
77. วัดประดู่(127227)
78. วัดประดู่หอม(127241)
79. วัดประตูเขียน(127253)
80. วัดประตูไชย(127271)
81. วัดประเจียก(127236)
82. วัดปะโอ(127261)
83. วัดปากแตระ(127239)
84. วัดป่าขวาง(127243)
85. วัดป่าขาด(127245)
86. วัดผักกูด(127249)
87. วัดผาสุกาวาส(127251)
88. วัดพรหมประดิษฐ์(127252)
89. วัดพังกก(127265)
90. วัดพังตรี(127256)
91. วัดพังยาง(127259)
92. วัดมหาการ(127281)
93. วัดมะขามคลาน(127264)
94. วัดวาส(127267)
95. วัดศรีไชย(127269)
96. วัดศาลาหลวงบน(127289)
97. วัดศาลาหลวงล่าง(127284)
98. วัดสถิตย์ชลธาร(127282)
99. วัดสน(127294)
100. วัดสนามไชย(127285)
101. วัดสว่างอารมณ์(127335)
102. วัดสามกอง(127292)
103. วัดสามี(127286)
104. วัดสีหยัง(127297)
105. วัดหนองหอย(127293)
106. วัดหน้าเมือง(127319)
107. วัดห้วยพุด(127302)
108. วัดห้วยลาด(127300)
109. วัดหัวคุ้ง(127303)
110. วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)(127305)
111. วัดหัววัง(127306)
112. วัดหัวเค็ด(127309)
113. วัดอ่างทอง(127308)
114. วัดอ่าวบัว(127315)
115. วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร)(127327)
116. วัดเกาะถํ้า(127316)
117. วัดเจดีย์งาม(127323)
118. วัดเถรแก้ว(127321)
119. วัดเนินพิจิตร(127333)
120. วัดเปรมศรัทธา(127324)
121. วัดเลียบ(127326)
122. วัดแจ้ง(127345)
123. วัดแช่มอุทิศ(127332)
124. วัดแม่เปียะ(127343)
125. วัดแหลมบ่อท่อ(127354)
126. วัดแหลมพ้อ(127338)
127. วัดแหลมวัง(127349)
128. วัดโตนดด้วน(127376)
129. วัดโพธาราม(127363)
130. วัดโพธิ์กลาง(127351)
131. วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(127358)
132. วัดโลกา(127375)
133. วัดใหญ่(127366)
134. วิเชียรชม(127359)
135. สมเด็จเจ้าพะโคะ(127371)
136. อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน(127388)
137. อนุบาลสงขลา(127391)
138. ในเมือง(127369)
139. ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)(127373)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 40.11
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
139 84 0 0

Powered By www.thaieducation.net