รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ระนอง ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านท่าฉาง(185954)
2. บ้านห้วยเสียด(185955)
3. กระบุรี(185956)
4. ชนม์พัฒนา(185959)
5. ชาติเฉลิม(185958)
6. ทับหลีสุริยวงศ์(185957)
7. ทับไชยาพัฒนา(185960)
8. ทุ่งตาพลวิทยา(185961)
9. นิคมสงเคราะห์(185962)
10. บ้านกำพวน(185963)
11. บ้านขจัดภัย(185964)
12. บ้านคลองของ(185965)
13. บ้านคลองเงิน(185966)
14. บ้านควนไทรงาม(185969)
15. บ้านชาคลี(185968)
16. บ้านดอนกลาง(185967)
17. บ้านทรายแดง(185973)
18. บ้านทองหลาง(185970)
19. บ้านทะเลนอก(185971)
20. บ้านทับจาก(185975)
21. บ้านทุ่งมะพร้าว(185974)
22. บ้านทุ่งหงาว(185972)
23. บ้านนกงาง(185976)
24. บ้านนา(185980)
25. บ้านน้ำขาว(185981)
26. บ้านน้ำจืดน้อย(185977)
27. บ้านบกกราย(185978)
28. บ้านบางกล้วยนอก(185979)
29. บ้านบางกลาง(185982)
30. บ้านบางกุ้ง(185984)
31. บ้านบางขุนแพ่ง(185983)
32. บ้านบางนอน(185986)
33. บ้านบางปรุ(185985)
34. บ้านบางมัน(185988)
35. บ้านบางริ้น(185987)
36. บ้านบางสองรา(185994)
37. บ้านบางสีกิ้ม(185990)
38. บ้านบางหิน(185991)
39. บ้านบางเบน(185989)
40. บ้านปลายคลอง(185992)
41. บ้านปลายคลองวัน(185993)
42. บ้านปากน้ำ(185995)
43. บ้านปากแพรก(185997)
44. บ้านภูเขาทอง(186004)
45. บ้านราชกรูด(186002)
46. บ้านละอุ่นใต้(185996)
47. บ้านลำเลียง(185998)
48. บ้านสองพี่น้อง(185999)
49. บ้านสองแพรก(186000)
50. บ้านสำนัก(186009)
51. บ้านสุขสำราญ(186001)
52. บ้านหนองจิก(186005)
53. บ้านหาดจิก(186003)
54. บ้านหาดทรายดำ(186012)
55. บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)(186014)
56. บ้านหินช้าง(186006)
57. บ้านหินดาด(186007)
58. บ้านหินวัว(186008)
59. บ้านเกาะช้าง(186011)
60. บ้านเกาะพยาม(186010)
61. บ้านเกาะสินไห(186013)
62. บ้านเกาะเหลา(186019)
63. บ้านเขานางหงส์(186016)
64. บ้านเขาฝาชี(186015)
65. บ้านเชี่ยวเหลียง(186025)
66. บ้านแหลมนาว(186023)
67. ประชาอุทิศ(186017)
68. มัชฌิมวิทยา(186018)
69. ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60(186020)
70. ระวิราษฎร์บำรุง(186021)
71. วัดช่องลม(186024)
72. วัดสุวรรณคีรี(186022)
73. วัดหาดส้มแป้น(186026)
74. อนุบาลบ้านด่าน(186027)
75. อนุบาลระนอง(186029)
76. เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา(186028)
77. โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(186031)
78. ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)(186030)
79. ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)(186032)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
79 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net