รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านนางกำ(130711)
2. ชุมชนบ้านใต้(130710)
3. ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม(130717)
4. ชุมชนวัดสุนทรนิวาส(130712)
5. นิคมสร้างตนเอง(130714)
6. บ้านกงหนิง(130713)
7. บ้านกำสนประชาสรรค์(130715)
8. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ(130722)
9. บ้านคลองกรูด(130716)
10. บ้านคลองคราม(130718)
11. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201(130721)
12. บ้านคลองสระ(130719)
13. บ้านคลองสุข(130720)
14. บ้านควนนิมิต(130723)
15. บ้านควนยูง(130764)
16. บ้านควนราชา(130730)
17. บ้านคอกช้าง(130724)
18. บ้านคีรีรอบ(130726)
19. บ้านซอย 10(130725)
20. บ้านซอย 2(130729)
21. บ้านดอนธูป(130728)
22. บ้านดอนสน(130727)
23. บ้านดอนหลวง(130737)
24. บ้านดอนเสาธง(130733)
25. บ้านดินแดงสามัคคี(130731)
26. บ้านท้องนายปาน(130735)
27. บ้านทอนหญ้าปล้อง(130732)
28. บ้านทับท้อน(130734)
29. บ้านท่าเพชร(130736)
30. บ้านท่าเสาเภา(130739)
31. บ้านท่าโพธิ์(130740)
32. บ้านน้ำฉา(130738)
33. บ้านบ่อน้ำร้อน(130743)
34. บ้านบ่อผุด(130741)
35. บ้านบางรักษ์(130745)
36. บ้านบางสำโรง(130746)
37. บ้านบางใหญ่(130742)
38. บ้านปลายแหลม(130751)
39. บ้านปากกะแดะ(130744)
40. บ้านปากดอนสัก(130748)
41. บ้านม่วงลีบ(130747)
42. บ้านมะม่วงหวาน(130750)
43. บ้านมะเดื่อหวาน(130749)
44. บ้านวังทองสามัคคี(130754)
45. บ้านวังหวาย(130753)
46. บ้านศรีชัยคราม(130760)
47. บ้านศรีธนู(130752)
48. บ้านศิลางาม(130756)
49. บ้านสันติสุข(130755)
50. บ้านสุชน(130758)
51. บ้านหนองเปล(130759)
52. บ้านหน้าค่าย(130757)
53. บ้านห้วยด่าน(130762)
54. บ้านห้วยเสียด(130763)
55. บ้านห้วยโศก(130761)
56. บ้านหัวหมากบน(130768)
57. บ้านหัวหมากล่าง(130766)
58. บ้านหาดงาม(130765)
59. บ้านหาดริ้น(130767)
60. บ้านอ่างทอง(130772)
61. บ้านเกาะนกเภา(130769)
62. บ้านเกาะพลวย(130770)
63. บ้านเกาะเต่า(130773)
64. บ้านแม่โมกข์(130775)
65. บ้านแหลมหอย(130771)
66. บ้านโฉลกหลำ(130776)
67. บ้านโพหวาย(130774)
68. บ้านใหม่สามัคคี(130779)
69. บ้านไสขาม(130780)
70. บ้านไสตอ(130781)
71. บ้านไสใน(130777)
72. วัดกงตาก(130778)
73. วัดกลาง(130793)
74. วัดกลางใหม่(130782)
75. วัดกาญจนาราม(130786)
76. วัดคงคาล้อม(130785)
77. วัดคีรีวง(130783)
78. วัดคีรีวงการาม(130784)
79. วัดคุณาราม(130789)
80. วัดชลคราม(130788)
81. วัดชลธาร(130797)
82. วัดดอนยาง(130787)
83. วัดท่าทอง(130790)
84. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)(130798)
85. วัดนทีคมเขต(130796)
86. วัดนทีวัฒนาราม(130791)
87. วัดนอก(130795)
88. วัดนาราเจริญสุข(130792)
89. วัดนิกรประสาท(130794)
90. วัดบางใบไม้(130800)
91. วัดบ้านใน(130802)
92. วัดบุญบันเทิง(130799)
93. วัดบุณฑริการาม(130803)
94. วัดประสพ(130817)
95. วัดประเดิม(130801)
96. วัดปากคู(130814)
97. วัดพ่วง(130804)
98. วัดพุฒ(130820)
99. วัดภูเขาทอง(130811)
100. วัดราษฎร์เจริญ(130805)
101. วัดวชิรประดิษฐ์(130806)
102. วัดวังไทร(130808)
103. วัดสมหวัง(130807)
104. วัดสมัยคงคา(130809)
105. วัดสว่างอารมณ์(130810)
106. วัดสันติวราราม(130812)
107. วัดสิงขร(130813)
108. วัดอุทยาราม(130815)
109. วัดเขานางเภา(130819)
110. วัดเขาพระนิ่ม(130816)
111. วัดเขาแก้ว(130822)
112. วัดแจ้ง(130818)
113. วัดแสงประดิษฐ์(130830)
114. วัดแหลมทอง(130821)
115. วัดโพธิ์นิมิต(130826)
116. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9(130827)
117. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์(130823)
118. อนุบาลสุราษฎร์ธานี(130825)
119. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)(130824)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 50.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
119 119 0 0

Powered By www.thaieducation.net