รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านคลองพลู(112082)
2. ชุมชนบ้านหัวกุญแจ(112081)
3. ชุมชนบ้านอ่างเวียน(112083)
4. ชุมชนวัดหนองรี(112086)
5. นาป่ามโนรถ(112084)
6. บ้านคลองตะเคียน(112085)
7. บ้านคลองสิบแปด(112087)
8. บ้านช่องมะเฟือง(112091)
9. บ้านชากนา(112088)
10. บ้านชากพุดซา(112089)
11. บ้านตาลดำ(112092)
12. บ้านท่าจาม(112090)
13. บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)(112093)
14. บ้านปากคลองโรงนาค(112094)
15. บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)(112096)
16. บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)(112095)
17. บ้านมาบกรูด(112098)
18. บ้านมาบคล้า(112100)
19. บ้านมาบลำบิด(112097)
20. บ้านมาบไผ่(112099)
21. บ้านวังตะโก(112102)
22. บ้านสวนอุดมวิทยา(112101)
23. บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)(112103)
24. บ้านหนองซ้ำซาก(112104)
25. บ้านหนองตะโก(112106)
26. บ้านหนองประดู่(112112)
27. บ้านหนองปรือ(112105)
28. บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)(112110)
29. บ้านหนองผักหนาม(112107)
30. บ้านหนองเขิน(112108)
31. บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา)(112113)
32. บ้านหนองไผ่แก้ว(112109)
33. บ้านหมื่นจิต(112115)
34. บ้านห้วยกะปิ(112111)
35. บ้านห้วยมะระ(112120)
36. บ้านห้วยมะไฟ(112117)
37. บ้านห้วยยาง(112114)
38. บ้านห้วยสาลิกา(112116)
39. บ้านหัวโกรก(112135)
40. บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)(112121)
41. บ้านเกาะไม้แหลม(112118)
42. บ้านเขาดิน(112119)
43. บ้านเขาแรต(112128)
44. บ้านเนินโมก(112122)
45. บ้านแหลมแท่น(112124)
46. บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)(112123)
47. บ้านโสม(112132)
48. บ้านไร่ใหหลำ(112125)
49. พระตำหนักมหาราช(112126)
50. วอนนภาศัพท์(112127)
51. วัดคลองใหญ่(112129)
52. วัดดอนดำรงธรรม(112130)
53. วัดตาลล้อม(112131)
54. วัดท้องคุ้ง(112133)
55. วัดธรรมนิมิตต์(112137)
56. วัดนาเขื่อน(112134)
57. วัดบางเป้ง(112136)
58. วัดบุญญราศรี(112139)
59. วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)(112147)
60. วัดราษฏร์ศรัทธา(112143)
61. วัดราษฏร์สโมสร(112138)
62. วัดศรีพโลทัย(112146)
63. วัดสำนักบก(112140)
64. วัดหนองชันจันทนาราม(112141)
65. วัดหนองน้ำเขียว(112142)
66. วัดหนองบอนแดง(112144)
67. วัดหนองยาง(112145)
68. วัดอรุณรังษี(112149)
69. วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)(112158)
70. วัดเฉลิมลาภ(112153)
71. วัดเตาปูน(112148)
72. วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)(112150)
73. วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)(112151)
74. อนุบาลชลบุรี(112154)
75. อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)(112152)
76. อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)(112156)
77. อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี(112155)
78. อนุบาลวัดช่องลม(112157)
79. อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส(112159)
80. อนุบาลวัดอุทยานนที(112160)
81. อนุบาลวัดอู่ตะเภา(112161)
82. อนุบาลหนองใหญ่(112162)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
82 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net