รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. อานันท์(119233)
2. ชลประทานปราณบุรี(119234)
3. ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา(119242)
4. ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์(119265)
5. นเรศวรห้วยผึ้ง(119235)
6. บ้านคอกช้างพัฒนา(119236)
7. บ้านดอนกลาง(119239)
8. บ้านดอนบ่อกุ่ม(119238)
9. บ้านดอนมะขาม(119240)
10. บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)(119237)
11. บ้านทับใต้(119247)
12. บ้านทุ่งยาว(119244)
13. บ้านนาวัลเปรียง(119241)
14. บ้านบน(119246)
15. บ้านบางปู(119243)
16. บ้านปรือน้อย(119245)
17. บ้านปากน้ำปราณ(119258)
18. บ้านปากเหมือง(119248)
19. บ้านป่าถล่ม(119249)
20. บ้านพุน้อย(119251)
21. บ้านพุใหญ่(119250)
22. บ้านยางชุม(119255)
23. บ้านรวมไทย(119252)
24. บ้านลาดวิถี(119254)
25. บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158(119253)
26. บ้านวังข่อย(119266)
27. บ้านวังยาว(119256)
28. บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)(119260)
29. บ้านวังโบสถ์(119257)
30. บ้านศาลาลัย(119259)
31. บ้านสามกระทาย(119261)
32. บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)(119273)
33. บ้านสำโหรง(119262)
34. บ้านสิบสองหุ้น(119263)
35. บ้านหนองกระทิง(119264)
36. บ้านหนองกระทุ่ม(119269)
37. บ้านหนองกา(119277)
38. บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)(119268)
39. บ้านหนองข้าวเหนียว(119270)
40. บ้านหนองคร้า(119267)
41. บ้านหนองคาง(119275)
42. บ้านหนองจิก(119271)
43. บ้านหนองซอ(119287)
44. บ้านหนองตะเภา(119272)
45. บ้านหนองตาเย็น(119274)
46. บ้านหนองน้ำกลัด(119279)
47. บ้านหนองบัว(119305)
48. บ้านหนองพรานพุก(119276)
49. บ้านหนองพลับ(119278)
50. บ้านหนองยิงหมี(119280)
51. บ้านหนองหญ้าปล้อง(119284)
52. บ้านหนองหมู(119281)
53. บ้านหนองหอย(119282)
54. บ้านหนองเกด(119283)
55. บ้านหนองเตาปูน(119285)
56. บ้านหนองเป่าปี่(119286)
57. บ้านหนองเหียง(119291)
58. บ้านหนองไทร(119292)
59. บ้านหนองไผ่(119295)
60. บ้านห้วยพลับ(119288)
61. บ้านห้วยมงคล(119289)
62. บ้านห้วยไคร้(119290)
63. บ้านห้วยไทรงาม(119293)
64. บ้านหัวตาลแถว(119294)
65. บ้านหาดขาม(119301)
66. บ้านเกาะนาน้อย(119300)
67. บ้านเกาะไผ่(119299)
68. บ้านเขาแดง(119296)
69. บ้านเขาโป่ง(119297)
70. บ้านเนินกรวด(119298)
71. บ้านเนินพยอม(119303)
72. บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร(119304)
73. บ้านโป่งกะสัง(119310)
74. บ้านใหม่(119302)
75. บ้านไร่บน(119306)
76. บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด(119315)
77. ละเมาะ(119307)
78. วัดกุยบุรี(119308)
79. วัดดอนยายหนู(119311)
80. วัดทุ่งน้อย(119325)
81. วัดนาห้วย(119312)
82. วัดเกษตรกันทราราม(119309)
83. วไลย(119314)
84. สามแยกป่าถล่ม(119313)
85. อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)(119319)
86. อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)(119316)
87. อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)(119317)
88. อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)(119323)
89. โรตารี่กรุงเทพ(119318)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
89 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net