รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านทรายทอง(119385)
2. ด่านสิงขร(119387)
3. ธนาคารออมสิน(119392)
4. บางสะพาน(119395)
5. บ้านคลองชายธง(119389)
6. บ้านคลองลอย(119390)
7. บ้านคลองวาฬ(119391)
8. บ้านคอกช้าง(119394)
9. บ้านคั่นกระได(119403)
10. บ้านชะม่วง(119399)
11. บ้านช้างเผือก(119397)
12. บ้านดงไม้งาม(119396)
13. บ้านดอนทราย(119398)
14. บ้านดอนทอง(119402)
15. บ้านดอนสง่า(119401)
16. บ้านดอนสำนัก(119400)
17. บ้านดอนสำราญ(119408)
18. บ้านดอนสูง(119405)
19. บ้านดอนใจดี(119404)
20. บ้านถ้ำเขาน้อย(119417)
21. บ้านทองมงคล(119406)
22. บ้านทองอินทร์(119407)
23. บ้านท่าขาม(119409)
24. บ้านทางหวาย(119410)
25. บ้านท่าฝาง(119416)
26. บ้านทุ่งกะโตน(119412)
27. บ้านทุ่งตาแก้ว(119411)
28. บ้านทุ่งยาว(119418)
29. บ้านทุ่งสีเสียด(119413)
30. บ้านทุ่งเคล็ด(119414)
31. บ้านทุ่งเชือก(119420)
32. บ้านทุ่งไทร(119419)
33. บ้านธรรมรัตน์(119424)
34. บ้านบางสะพานน้อย(119423)
35. บ้านบางเจริญ(119422)
36. บ้านบางเบิด(119421)
37. บ้านบึง(119427)
38. บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)(119428)
39. บ้านปากแพรก(119426)
40. บ้านฝั่งแดง(119429)
41. บ้านพุตะแบก(119425)
42. บ้านมรสวบ(119434)
43. บ้านมะเดื่อทอง(119430)
44. บ้านยางเขา(119447)
45. บ้านย่านซื่อ(119432)
46. บ้านยุบพริก(119433)
47. บ้านราษฏร์ประสงค์(119435)
48. บ้านวังน้ำเขียว(119431)
49. บ้านวังยาง(119437)
50. บ้านวังยาว(119444)
51. บ้านสวนหลวง(119436)
52. บ้านสีดางาม(119438)
53. บ้านหนองกก(119441)
54. บ้านหนองฆ้อง(119440)
55. บ้านหนองจันทร์(119439)
56. บ้านหนองปุหลก(119443)
57. บ้านหนองมงคล(119445)
58. บ้านหนองมะค่า(119442)
59. บ้านหนองระแวง(119448)
60. บ้านหนองหญ้าปล้อง(119446)
61. บ้านหนองห้วยฝาด(119449)
62. บ้านหนองหิน(119452)
63. บ้านหนองเสือ(119450)
64. บ้านห้วยทรายขาว(119466)
65. บ้านห้วยน้ำพุ(119451)
66. บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35(119461)
67. บ้านห้วยสัก(119454)
68. บ้านห้วยแก้ว(119455)
69. บ้านห้วยใหญ่(119453)
70. บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)(119468)
71. บ้านหินกอง(119456)
72. บ้านหินเทิน(119458)
73. บ้านอ่างทอง(119457)
74. บ้านอ่าวน้อย(119459)
75. บ้านอ่าวยาง(119465)
76. บ้านเขามัน(119460)
77. บ้านเนินดินแดง(119462)
78. บ้านเหมืองแร่(119472)
79. บ้านในล็อค(119463)
80. บ้านไชยราช(119464)
81. บ้านไร่บนสามัคคี(119469)
82. บ้านไร่ใน(119467)
83. ประชาบูรณะวิทยา(119471)
84. ประชาพิทักษ์(119470)
85. ประชารังสรรค์(119475)
86. ประชาราษฏร์บำรุง(119477)
87. ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์(119474)
88. พัฒนาประชานุเคราะห์(119473)
89. มูลนิธิศึกษา(119476)
90. ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์(119483)
91. วังมะเดื่อ(119485)
92. วัดกำมะเสน(119478)
93. วัดดอนตะเคียน(119481)
94. วัดดอนยาง(119479)
95. วัดถ้ำคีรีวงศ์(119480)
96. วัดทุ่งกลาง(119482)
97. วัดทุ่งประดู่(119494)
98. วัดธงชัยธรรมจักร(119484)
99. วัดนาผักขวง(119489)
100. วัดนาล้อม(119488)
101. วัดนาหูกวาง(119486)
102. วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)(119487)
103. วัดปากคลองเกลียว(119500)
104. วัดหนองหอย(119491)
105. วัดเขาราษฎร์บำรุง(119490)
106. สมาคมเลขานุการสตรี 1(119492)
107. สมาคมเลขานุการสตรี 2(119493)
108. สามัคคีร่วมจิต(119496)
109. หาดสนุกราษฏร์บำรุง(119501)
110. อนุบาลทับสะแก(119507)
111. อนุบาลบางสะพาน(119495)
112. อนุบาลบางสะพานน้อย(119497)
113. อนุบาลประจวบคีรีขันธ์(119498)
114. อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)(119499)
115. อ่างทองพัฒนา(119508)
116. อุดมราชภักดี(119502)
117. เนินแก้ววิทยาคาร(119505)
118. เศรษฐพานิชวิทยา(119506)
119. ไตรกิตทัตตานนท์(119503)
120. ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)(119504)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 47.71
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
120 109 0 0

Powered By www.thaieducation.net