รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กฤษณา(130383)
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)(130376)
3. บรรหารแจ่มใสวิทยา 4(130637)
4. บางปลาม้า(130377)
5. บางแม่หม้าย(130385)
6. บ้านคลองชะอม(130380)
7. บ้านคลองชะโด(130384)
8. บ้านดอนโพ(130387)
9. บ้านท่าเสด็จ(130448)
10. บ้านบางกุ้ง(130388)
11. บ้านรางกะทุ่ม(130393)
12. บ้านรางทอง(130386)
13. บ้านรางหางม้า(130392)
14. บ้านหนองขาม(130394)
15. บ้านหนองบอน(130389)
16. บ้านหนองปรือ(130395)
17. บ้านหนองสรวง(130458)
18. บ้านหนองเพียน(130404)
19. บ้านห้วยเจริญ(130403)
20. บ้านโพธิ์ศรี(130398)
21. บ้านไผ่แปลกแม่(130399)
22. วัดกระทุ่มทอง(130413)
23. วัดคลองโมง(130406)
24. วัดคันทด(130405)
25. วัดคูบัว(130407)
26. วัดจระเข้ใหญ่(130408)
27. วัดจำปี(130417)
28. วัดช่องลม(130426)
29. วัดชีปะขาว(130410)
30. วัดดงขี้เหล็ก(130411)
31. วัดดอนกระเบื้อง(130477)
32. วัดดอนกลาง(130425)
33. วัดดอนขาด(130419)
34. วัดดอนตาจีน(130423)
35. วัดดอนตาล(130436)
36. วัดดอนบุบผาราม(130440)
37. วัดดอนสุทธาวาส(130433)
38. วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ(130438)
39. วัดดอนโพธิ์ทอง(130447)
40. วัดดอนไข่เต่า(130457)
41. วัดดารา(130442)
42. วัดดาว(130450)
43. วัดตปะโยคาราม(130453)
44. วัดตะลุ่ม(130462)
45. วัดทรงกระเทียม(130452)
46. วัดนิเวศน์ธรรมาราม(130473)
47. วัดบรรไดทอง(130454)
48. วัดบางจิก(130455)
49. วัดบางเลน(130456)
50. วัดบางใหญ่(130504)
51. วัดบ้านกร่าง(130468)
52. วัดบ้านกล้วย(130493)
53. วัดบ้านหมี่(130469)
54. วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก(130481)
55. วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก(130482)
56. วัดบึงคา(130483)
57. วัดประชุมชน(130496)
58. วัดปลายนา(130485)
59. วัดปากคลองกุ่ม(130486)
60. วัดป่าพระเจ้า(130487)
61. วัดป่าพฤกษ์(130490)
62. วัดปู่เจ้า(130489)
63. วัดพระธาตุ(130503)
64. วัดพร้าว(130492)
65. วัดพังม่วง(130497)
66. วัดพันตำลึง(130495)
67. วัดพิหารแดง(130510)
68. วัดม่วงเจริญผล(130501)
69. วัดมเหยงคณ์(130498)
70. วัดยาง(130500)
71. วัดราษฎร์บำรุง(130512)
72. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(130509)
73. วัดลาดกระจับ(130502)
74. วัดลาดตาล(130508)
75. วัดลาดน้ำขาว(130514)
76. วัดลาดปลาเค้า(130517)
77. วัดลานคา(130511)
78. วัดวรจันทร์(130516)
79. วัดวังกุ่ม(130524)
80. วัดวังน้ำเย็น(130521)
81. วัดวังพระนอน(130538)
82. วัดวังพลับเหนือ(130518)
83. วัดวังพลับใต้(130536)
84. วัดศาลาท่าทราย(130522)
85. วัดศีรษะเกษ(130528)
86. วัดศุขเกษม(130525)
87. วัดสกุณปักษี(130537)
88. วัดสระประทุม(130541)
89. วัดสวนแตง(130534)
90. วัดสว่างอารมณ์(130553)
91. วัดสังฆจายเถร(130542)
92. วัดสัปรสเทศ(130551)
93. วัดสามจุ่น(130550)
94. วัดสามทอง(130547)
95. วัดสามัคคีธรรม(130560)
96. วัดสาลี(130554)
97. วัดสำนักตะฆ่า(130556)
98. วัดสุขเกษม(130559)
99. วัดสุวรรณนาคี(130555)
100. วัดหนองโสน(130558)
101. วัดหน่อสุวรรณ(130588)
102. วัดห้วยสุวรรณวนาราม(130564)
103. วัดองครักษ์(130561)
104. วัดอุทุมพราราม(130593)
105. วัดอู่ยา(130563)
106. วัดเกาะ(130568)
107. วัดเขาดิน(130594)
108. วัดเถรพลาย(130565)
109. วัดเทพสุธาวาส(130566)
110. วัดเสาธง(130584)
111. วัดเสาธงทอง(130573)
112. วัดเสาธงทอง(130570)
113. วัดแก้ว(130575)
114. วัดโคกโคเฒ่า(130580)
115. วัดโคกโพธิ์(130585)
116. วัดโบสถ์(130613)
117. วัดโพธิ์ตะควน(130600)
118. วัดโพธิ์ท่าทราย(130592)
119. วัดโพธิ์นฤมิตร(130607)
120. วัดโพธิ์ศรี(130596)
121. วัดใหม่รัตนเจดีย์(130636)
122. วัดไก่เตี้ย(130604)
123. วัดไผ่ขวาง(130598)
124. วัดไผ่มุ้ง(130601)
125. วัดไผ่ลูกนก(130602)
126. วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม(130609)
127. วัดไผ่เดี่ยว(130621)
128. สุพรรณภูมิ(130606)
129. อนุบาลวัดป่าเลไลยก์(130608)
130. อนุบาลวัดสวนหงส์(130618)
131. อนุบาลศรีประจันต์(130617)
132. อนุบาลสุพรรณบุรี(130610)
133. อินทร์ศรัทธาราษฎร์(130611)
134. เมืองสุพรรณบุรี(130625)
135. โรงเรียนวัดลำบัว(130619)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 37.96
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
135 70 0 0

Powered By www.thaieducation.net