รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง(123952)
2. ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)(123953)
3. ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)(123971)
4. ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)(123959)
5. ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178(123955)
6. ชุมชนวัดท่าผา(123956)
7. ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)(123958)
8. ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)(123966)
9. ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม(123961)
10. ชุมชนวัดหนองปลาหมอ(123962)
11. ชุมชนวัดหนองโพ(123963)
12. ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน(123964)
13. ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์(123965)
14. ชุมชนวัดใหญ่โพหัก(123968)
15. ธรรมาธิปไตย(123967)
16. บ้านกุ่ม(123970)
17. บ้านดอนฟักทอง(123969)
18. บ้านดอนไผ่(123972)
19. บ้านดอนไม้ลาย(123977)
20. บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)(123974)
21. บ้านรางสีหมอก(123973)
22. บ้านลาดใหญ่(123975)
23. บ้านหนองกระทุ่ม(123981)
24. บ้านหนองกวาง(123982)
25. บ้านหนองครึม(123976)
26. บ้านหนองคา(123979)
27. บ้านหนองตาพุด(123987)
28. บ้านหนองสลิด(123978)
29. บ้านหนองสองห้อง(123989)
30. บ้านหนองใยบัว(123980)
31. บ้านหนองไก่ขัน(123986)
32. บ้านหนองไก่แก้ว(123984)
33. บ้านห้วยยาง(123983)
34. บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207(123985)
35. บ้านเกาะโพธิ์งาม(123995)
36. บ้านเขาแหลม(123988)
37. บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)(124003)
38. บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)(123991)
39. วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)(123990)
40. วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)(123992)
41. วัดคูหาสวรรค์(124000)
42. วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)(123993)
43. วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)(123994)
44. วัดช่องพราน(123996)
45. วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)(123998)
46. วัดชาวเหนือ(123997)
47. วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)(124005)
48. วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)(124002)
49. วัดดอนทราย(123999)
50. วัดดอนพรม(124001)
51. วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)(124006)
52. วัดดอนสาลี(124004)
53. วัดดอนเซ่ง(124007)
54. วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)(124017)
55. วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)(124010)
56. วัดดีบอน(124011)
57. วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)(124008)
58. วัดตาผา(124009)
59. วัดตาล(124013)
60. วัดตาลเตี้ย(124021)
61. วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)(124012)
62. วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)(124016)
63. วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)(124014)
64. วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)(124015)
65. วัดท่าเรือ(124018)
66. วัดทำนบ(124024)
67. วัดนางแก้ว(124019)
68. วัดบ่อมะกรูด(124020)
69. วัดบัวงาม(124044)
70. วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)(124023)
71. วัดบางลาน(124022)
72. วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)(124033)
73. วัดบ้านฆ้องน้อย(124025)
74. วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)(124029)
75. วัดบ้านใหม่(124026)
76. วัดบ้านไร่(124027)
77. วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)(124028)
78. วัดปรกเจริญ(124032)
79. วัดพระศรีอารย์(124030)
80. วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)(124031)
81. วัดม่วง(124050)
82. วัดมาบแค(124034)
83. วัดยางหัก(124038)
84. วัดระฆังทอง(124035)
85. วัดลาดบัวขาว(124039)
86. วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)(124054)
87. วัดลำพยอม(124036)
88. วัดศรีประชุมชน(124037)
89. วัดสนามชัย(124046)
90. วัดสนามไชย(124040)
91. วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)(124041)
92. วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)(124043)
93. วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)(124042)
94. วัดสระสี่มุม(124047)
95. วัดสัมมาราม(124045)
96. วัดสามัคคีธรรม(124048)
97. วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)(124051)
98. วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)(124049)
99. วัดหนองกลางดง(124052)
100. วัดหนองกลางด่าน(124056)
101. วัดหนองประทุน(124053)
102. วัดหนองปลาดุก(124061)
103. วัดหนองม่วง(124059)
104. วัดหนองมะค่า(124058)
105. วัดหนองหญ้าปล้อง(124055)
106. วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)(124057)
107. วัดหนองอ้อ(124064)
108. วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)(124060)
109. วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)(124074)
110. วัดหนองเอี่ยน(124068)
111. วัดหลวง(124062)
112. วัดหลักหกรัตนาราม(124065)
113. วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224(124063)
114. วัดหัวโพ(124084)
115. วัดหุบกระทิง(124066)
116. วัดหุบมะกล่ำ(124067)
117. วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)(124078)
118. วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)(124072)
119. วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)(124069)
120. วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)(124100)
121. วัดอุบลวรรณา(124070)
122. วัดเขาขลุง(124071)
123. วัดเขาชะงุ้ม(124073)
124. วัดเขาพระ(124079)
125. วัดเขาส้ม(124081)
126. วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)(124075)
127. วัดเนกขัมมาราม(124076)
128. วัดเวฬุวนาราม(124077)
129. วัดเหนือ(124080)
130. วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)(124082)
131. วัดแก้วฟ้า(124086)
132. วัดแหลมทอง(124083)
133. วัดโกสินารายน์(124096)
134. วัดโคกทอง(124085)
135. วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)(124088)
136. วัดโชติทายการาม(124105)
137. วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)(124087)
138. วัดโพธิ์บัลลังก์(124090)
139. วัดโพธิ์รัตนาราม(124089)
140. วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)(124091)
141. วัดใหม่สี่หมื่น(124094)
142. วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)(124092)
143. วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)(124093)
144. อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ(124095)
145. อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)(124098)
146. อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)(124097)
147. อนุบาลโพธาราม ฯ(124099)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 37.07
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
147 71 0 0

Powered By www.thaieducation.net