รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง(111933)
2. ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)(111934)
3. ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์(111941)
4. ทุ่งสะเดาประชาสรรค์(111936)
5. บางพะเนียง(111932)
6. บ้าน ก.ม.7(111935)
7. บ้านกรอกสะแก(111937)
8. บ้านกระบกเตี้ย(111939)
9. บ้านคลองยายสร้อย(111938)
10. บ้านคลองสอง(111942)
11. บ้านคลองอุดม(111940)
12. บ้านชำขวาง(111943)
13. บ้านท่ากระดาน(111958)
14. บ้านท่ากลอย(111944)
15. บ้านท่าคาน(111945)
16. บ้านท่าซุง(111948)
17. บ้านท่าทองดำ(111946)
18. บ้านท่าม่วง(111954)
19. บ้านท่าเลียบ(111947)
20. บ้านท่าโพธิ์(111949)
21. บ้านทุ่งส่อหงษา(111952)
22. บ้านทุ่งส่าย(111950)
23. บ้านธรรมรัตน์ใน(111951)
24. บ้านนา(111953)
25. บ้านนาโพธิ์(111957)
26. บ้านปรือวาย(111955)
27. บ้านปลายคลอง(111956)
28. บ้านม่วงโพรง(111961)
29. บ้านมาบนาดี(111960)
30. บ้านยางแดง(111962)
31. บ้านร่มโพธิ์ทอง(111959)
32. บ้านลาดกระทิง(111969)
33. บ้านวังคู(111964)
34. บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)(111965)
35. บ้านศรีเจริญทอง(111963)
36. บ้านสระไม้แดง(111983)
37. บ้านสุ่งเจริญ(111966)
38. บ้านหนองกลางดง(111967)
39. บ้านหนองขาหยั่ง(111968)
40. บ้านหนองคอก(111970)
41. บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์(111971)
42. บ้านหนองประโยชน์(111974)
43. บ้านหนองปรือกันยาง(111972)
44. บ้านหนองปลาซิว(111982)
45. บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง(111978)
46. บ้านหนองยาง(111981)
47. บ้านหนองสทิต(111973)
48. บ้านหนองสองห้อง(111975)
49. บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)(111976)
50. บ้านหนองเหียง(111979)
51. บ้านหนองแสง(111977)
52. บ้านหนองใหญ่(111980)
53. บ้านห้วยตะปอก(111985)
54. บ้านห้วยน้ำใส(111984)
55. บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)(111987)
56. บ้านห้วยหิน(พนมสารคาม)(111990)
57. บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)(111988)
58. บ้านหินแร่(111986)
59. บ้านอ่างตะแบก(111998)
60. บ้านอ่างทอง(111989)
61. บ้านอ่างเตย(111991)
62. บ้านอ่างเสือดำ(111995)
63. บ้านเขาสะท้อน(111992)
64. บ้านเขาหินซ้อน(111993)
65. บ้านเทพประทาน(111994)
66. บ้านเนินไร่(111997)
67. บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง(111996)
68. บ้านแหลมตะคร้อ(111999)
69. บ้านโคกตะเคียนงาม(112002)
70. บ้านโป่งตาสา(112004)
71. บ้านโป่งเจริญ(112001)
72. บ้านโปร่งเกตุ(112000)
73. บ้านไร่ดอน(112003)
74. วัดกกสับ(112025)
75. วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)(112005)
76. วัดคลองเขื่อน(112006)
77. วัดคูมอญ(112007)
78. วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)(112009)
79. วัดชายเคืองวนาราม(112011)
80. วัดชำป่างาม(112008)
81. วัดดงยาง(112015)
82. วัดดอนขี้เหล็ก(112010)
83. วัดดอนทอง(112012)
84. วัดดอนท่านา(112013)
85. วัดต้นตาล(112017)
86. วัดทางข้ามน้อย(112014)
87. วัดท่าลาดเหนือ(112031)
88. วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)(112019)
89. วัดทุ่งยายชี(112016)
90. วัดธารพูด(112018)
91. วัดนาน้อย(112020)
92. วัดนาเหล่าบก(112022)
93. วัดบางกระดาน(112024)
94. วัดบางกระเจ็ด(112021)
95. วัดบางคา(112026)
96. วัดบางตลาด(112023)
97. วัดบางโรง(112032)
98. วัดบ้านกล้วย(112029)
99. วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)(112027)
100. วัดบึงกระจับ(112028)
101. วัดปากน้ำโจ้โล้(112033)
102. วัดพงษาราม(112037)
103. วัดลาดบัวขาว(112030)
104. วัดลำมหาชัย(112039)
105. วัดวังกะจะ(112034)
106. วัดวังเย็น(112042)
107. วัดศรีสุตาราม(112036)
108. วัดสนามช้าง(112035)
109. วัดสระสองตอน(112038)
110. วัดสะแกงาม(112045)
111. วัดสามร่ม(112040)
112. วัดสามแยก(112046)
113. วัดสาวชะโงก(112041)
114. วัดหนองบัว(112043)
115. วัดหนองปรือ(112047)
116. วัดหนองปาตอง(112044)
117. วัดหนองเค็ด(112049)
118. วัดหนองเสือ(112048)
119. วัดหนองแหน(112050)
120. วัดหนองไม้แก่น(112053)
121. วัดหัวกระสังข์(112052)
122. วัดหัวสวน(112058)
123. วัดหัวสำโรง(112051)
124. วัดหัวไทร(112055)
125. วัดหินดาษ(112060)
126. วัดอ่าวช้างไล่(112063)
127. วัดเกาะแก้วเวฬุวัน(112054)
128. วัดเทพพนาราม(112057)
129. วัดเสม็ดเหนือ(112056)
130. วัดเสม็ดใต้(112059)
131. วัดแปลงยาว(112064)
132. วัดแสนภุมราวาส(112062)
133. วัดแหลมเขาจันทร์(112061)
134. วัดแหลมไผ่ศรี(112066)
135. วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์(112079)
136. วัดโคกหัวข้าว(112065)
137. วัดใหม่บางคล้า(112068)
138. วัดไผ่ขวาง(112067)
139. วัดไผ่แก้ว(112069)
140. สวนป่าอุปถัมภ์(112070)
141. สว่างศรัทธาธรรมสถาน(112075)
142. สียัดพัฒนา(112071)
143. สุวรรณคีรี(112072)
144. หนองปรือประชาสรรค์(112073)
145. โสภณประชาเทวารุทธารักษ์(112074)
146. ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)(112076)
147. ไทรทองอุปถัมภ์(112078)
148. ไพบูลย์ประชานุกูล(112080)
149. ไม้แก้วประชานุเคราะห์(112077)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 49.16
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
149 144 0 0

Powered By www.thaieducation.net