รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านวังปลา(124215)
2. กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)(124222)
3. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล(124216)
4. จันทคามวิทยา(124217)
5. ชุมชนบ้านบ่อ(124218)
6. ชุมชนวัดคูบัว(124226)
7. ชุมชนวัดทุ่งหลวง(124219)
8. ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)(124221)
9. ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2(124220)
10. น้ำตกห้วยสวนพลู(124223)
11. บ้านกล้วย(124227)
12. บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)(124231)
13. บ้านชัฎหนองหมี(124225)
14. บ้านชัฎเจริญ(124229)
15. บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)(124228)
16. บ้านตะโกล่าง(124278)
17. บ้านท่ามะขาม(124232)
18. บ้านท่ายาง(124230)
19. บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)(124236)
20. บ้านทุ่งศาลา(124233)
21. บ้านทุ่งแจง(124237)
22. บ้านทุ่งแฝก(124234)
23. บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104(124235)
24. บ้านบ่อตะคร้อ(124242)
25. บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)(124248)
26. บ้านปากสระ(124238)
27. บ้านพุคาย(124239)
28. บ้านพุตะเคียน(124240)
29. บ้านพุบอนบน(124243)
30. บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง(124241)
31. บ้านพุเกตุ(124247)
32. บ้านพุแค(124244)
33. บ้านมณีลอย(124245)
34. บ้านมะขามเอน(124246)
35. บ้านยางคู่(124251)
36. บ้านร่องเจริญ(124250)
37. บ้านรางม่วง(124256)
38. บ้านรางเฆ่(124249)
39. บ้านลำพระ(124252)
40. บ้านสวนผึ้ง(124277)
41. บ้านสันดอน(124261)
42. บ้านหนองกระทุ่ม(124253)
43. บ้านหนองขนาก(124254)
44. บ้านหนองขาม(124255)
45. บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)(124257)
46. บ้านหนองตาเนิด(124259)
47. บ้านหนองนกกะเรียน(124262)
48. บ้านหนองนางแพรว(124258)
49. บ้านหนองน้ำใส(124265)
50. บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)(124260)
51. บ้านหนองปรือ(124264)
52. บ้านหนองปากชัฎ(124266)
53. บ้านหนองลังกา(124263)
54. บ้านหนองวัวดำ(124267)
55. บ้านหนองศาลเจ้า(124268)
56. บ้านหนองสีนวล(124274)
57. บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)(124270)
58. บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)(124269)
59. บ้านหนองโก(124271)
60. บ้านหนองไผ่(จอมบึง)(124273)
61. บ้านหนองไผ่(ปากท่อ)(124272)
62. บ้านห้วยท่าช้าง(124287)
63. บ้านห้วยผาก(124283)
64. บ้านห้วยยาง(124284)
65. บ้านห้วยยางโทน(124275)
66. บ้านห้วยศาลา(124276)
67. บ้านหัวเขาจีน(124279)
68. บ้านหินสี(124280)
69. บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)(124282)
70. บ้านหุบพริก(124281)
71. บ้านอ่างหิน(124290)
72. บ้านเก่าต้นมะค่า(124286)
73. บ้านเขากรวด(124285)
74. บ้านเขาช้าง(124291)
75. บ้านเขาถ่าน(124289)
76. บ้านเขาถ้ำ(124294)
77. บ้านเขาพระเอก(124288)
78. บ้านเขาอีส้าน(124299)
79. บ้านเบิกไพร(124293)
80. บ้านแม่ประจัน(124292)
81. บ้านโกรกสิงขร(124298)
82. บ้านโป่ง(124297)
83. บ้านโป่งกระทิงบน(124301)
84. บ้านโป่งกระทิงล่าง(124295)
85. บ้านโป่งเจ็ด(124296)
86. บ้านไทรงาม(124305)
87. บ้านไพรสะเดา(124300)
88. ประชาพัฒนาวิทย์(124302)
89. มหาราช๗(124307)
90. รุจิรพัฒน์(124303)
91. วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)(124309)
92. วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)(124306)
93. วัดชัฏใหญ่(124304)
94. วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)(124314)
95. วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)(124308)
96. วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)(124321)
97. วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)(124310)
98. วัดด่านทับตะโก(124312)
99. วัดท้ายเมือง(124311)
100. วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)(124315)
101. วัดทุ่งหญ้าคมบาง(124319)
102. วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)(124313)
103. วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)(124316)
104. วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)(124324)
105. วัดบางกระ(124317)
106. วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)(124323)
107. วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)(124322)
108. วัดบ้านโพธิ์(124318)
109. วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา(124328)
110. วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)(124320)
111. วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)(124329)
112. วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์(124330)
113. วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)(124325)
114. วัดพิบูลวนาราม(124327)
115. วัดพเนินพลู(124326)
116. วัดยอดสุวรรณคีรี(124334)
117. วัดยางงาม(124333)
118. วัดรางเสน่ห์นครจันทร์(124343)
119. วัดราษฎร์สมานฉันท์(124338)
120. วัดวังมะนาว(124331)
121. วัดวันดาว(124332)
122. วัดวิมลมรรคาราม(124335)
123. วัดศรัทธาราษฎร์(124336)
124. วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)(124340)
125. วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)(124337)
126. วัดสว่างอารมณ์(124344)
127. วัดสันติการาม(124341)
128. วัดสูงเนินราษฎรบำรุง(124342)
129. วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)(124339)
130. วัดหนองตาหลวง(124370)
131. วัดหนองบัว(124345)
132. วัดหนองบัวค่าย(124356)
133. วัดหนองพันจันทร์(124346)
134. วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)(124349)
135. วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)(124347)
136. วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)(124348)
137. วัดห้วยไผ่(124355)
138. วัดหัวป่า(124350)
139. วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)(124357)
140. วัดอรุณรัตนคีรี(124353)
141. วัดอัมพวัน(124351)
142. วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)(124352)
143. วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)(124358)
144. วัดเขางูสันติธรรม(124354)
145. วัดเขาถ้ำกุญชร(124364)
146. วัดเขาปิ่นทอง(124361)
147. วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)(124374)
148. วัดเขาไก่แจ้(124359)
149. วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)(124360)
150. วัดเวียงทุน(124378)
151. วัดเหนือวน(124362)
152. วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)(124366)
153. วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)(124363)
154. วัดโคกพระเจริญ(124365)
155. วัดโพธิศรี(124371)
156. วัดโพธิ์ดก(124367)
157. วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม(124368)
158. วัดโสดาประดิษฐาราม(124369)
159. วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)(124385)
160. วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)(124372)
161. วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม(124375)
162. วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)(124382)
163. วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)(124373)
164. สมนึกวิทิศวรการ(124379)
165. สินแร่สยาม(124391)
166. สีวะรา(124376)
167. อนุบาลจอมบึง(124377)
168. อนุบาลบ้านคา(124381)
169. อนุบาลปากท่อ(124380)
170. อนุบาลราชบุรี(124387)
171. อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)(124383)
172. อนุบาลสวนผึ้ง(124384)
173. อนุบาลเมืองราชบุรี(124390)
174. โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน(124386)
175. โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน)(124392)
176. ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)(124388)
177. ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)(124389)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 36.02
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
177 78 0 0

Powered By www.thaieducation.net