รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านกำแพงดิน(120605)
2. ชุมชนบ้านวังกลม(120604)
3. ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง(120606)
4. ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์(120609)
5. ชุมชนวัดวังจิก(120607)
6. ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน(120608)
7. บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ(120610)
8. บ้านคลองทรายใหญ่(120611)
9. บ้านคลองสะแกป่าหวาย(120614)
10. บ้านดงเสือเหลือง(120612)
11. บ้านตลุกหิน(120625)
12. บ้านถ้ำคะนอง(120613)
13. บ้านท่ากระดาน(120615)
14. บ้านท่าพิกุล(120618)
15. บ้านท่ามะไฟ(120616)
16. บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)(120617)
17. บ้านท่าเยี่ยม(120619)
18. บ้านท่าแห(120620)
19. บ้านทุ่งประพาส(120621)
20. บ้านทุ่งสำราญ(120622)
21. บ้านทุ่งโม่ง(120623)
22. บ้านน้อย(120624)
23. บ้านนาพิบูลพิทยา(120626)
24. บ้านนิคม(120627)
25. บ้านบัวยาง(120628)
26. บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)(120629)
27. บ้านบึงโพธิ์(120630)
28. บ้านปลวกสูง(120631)
29. บ้านปากดง(120637)
30. บ้านป่าแซง(120632)
31. บ้านมาบกระเปา(120633)
32. บ้านมาบมะไฟ(120634)
33. บ้านมาบแฟบ(120635)
34. บ้านยางตะพาย(120640)
35. บ้านยางนกกระทุง(120636)
36. บ้านยางสามต้น(120646)
37. บ้านยางสุขวัฒน์(120638)
38. บ้านยางห้าหลุม(120639)
39. บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)(120647)
40. บ้านวังกระดี่ทอง(120641)
41. บ้านวังทับยา(120642)
42. บ้านวังทับไทร(120643)
43. บ้านวังอ้อ(120644)
44. บ้านสระบรเพ็ด(120645)
45. บ้านสวนแตง(120654)
46. บ้านสายคำโห้(120648)
47. บ้านสุขสำราญ(120653)
48. บ้านหนองขานาง(120651)
49. บ้านหนองขาว(120649)
50. บ้านหนองคล้า(120650)
51. บ้านหนองจั่ว(120652)
52. บ้านหนองตะเคียน(120658)
53. บ้านหนองถ้ำ(120660)
54. บ้านหนองน้ำเขียว(120655)
55. บ้านหนองปลาไหล(120656)
56. บ้านหนองพง(120657)
57. บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ(120670)
58. บ้านหนองริ้น(120667)
59. บ้านหนองสองห้อง(120663)
60. บ้านหนองสะแก(120659)
61. บ้านหนองหัวปลวก(120661)
62. บ้านหนองหูช้าง(120664)
63. บ้านหนองโสน(120665)
64. บ้านหนองไม้แดง(120666)
65. บ้านห้วยคำตาล(120686)
66. บ้านห้วยน้อย(120668)
67. บ้านหัวดง(120669)
68. บ้านเนินขวาง(120684)
69. บ้านเนินพยอม(120671)
70. บ้านเนินพลวงวิทยา(120672)
71. บ้านเนินยาว(120673)
72. บ้านเมืองเก่า(120677)
73. บ้านโนนทอง(120674)
74. บ้านโนนไผ่ขุย(120675)
75. บ้านโพธิ์ประทับช้าง(120676)
76. บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน(120678)
77. บ้านใดโพธิ์(120681)
78. บ้านไดชุมแสง(120679)
79. บ้านไผ่ใหญ่(120680)
80. บึงบัวพิทยาคม(120683)
81. บึงสีไฟ(120682)
82. บึงเฒ่าวิทยา(120688)
83. พิจิตรอนุสรณ์(120685)
84. วัดกลางวงศ์มณี(120687)
85. วัดคลองโนน(120694)
86. วัดฆะมัง(120691)
87. วัดจระเข้ผอม(120689)
88. วัดดงกลาง(120690)
89. วัดดงชะพลู(120704)
90. วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ(120692)
91. วัดท่าข่อย(120693)
92. วัดท่าบัวทอง(120695)
93. วัดบ้านนา(120696)
94. วัดบ้านบุ่ง(120698)
95. วัดบ้านลำนัง(120701)
96. วัดบ้านใหม่(120697)
97. วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้(120711)
98. วัดบ้านไร่(120699)
99. วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)(120700)
100. วัดยางคอยเกลือ(120708)
101. วัดราชช้างขวัญ(120702)
102. วัดลำชะล่า(120703)
103. วัดวังตะขบ(120706)
104. วัดวังมะเดื่อ(120705)
105. วัดวังแดง(120707)
106. วัดศรีศรัทธาราม(120732)
107. วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)(120709)
108. วัดหงษ์(120712)
109. วัดหนองนาดำพิทยา(120710)
110. วัดหนองปล้อง(120714)
111. วัดหนองหลวง(120715)
112. วัดหนองหลุม(120719)
113. วัดหนองไผ่(120713)
114. วัดหาดมูลกระบือ(120730)
115. วัดเขารูปช้าง(120716)
116. วัดเนินปอ(120717)
117. วัดเนินพยอม(120720)
118. วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)(120721)
119. วัดโนนป่าแดง(120723)
120. วัดโนนสะเดา(120722)
121. วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)(120724)
122. วัดใหม่ราษฎร์บำรุง(120728)
123. วัดใหม่สามัคคีธรรม(120725)
124. วัดไผ่รอบ(120727)
125. สระยายชีมิตรภาพที่ 79(120726)
126. อนุบาลพิจิตร(120733)
127. อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)(120731)
128. อนุบาลวังทรายพูน(120729)
129. อนุบาลสากเหล็ก(120738)
130. อนุบาลสามง่าม(120752)
131. อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)(120736)
132. อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)(120734)
133. เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม(120749)
134. โรงเรียนบ้านหนองพระ(120735)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
133 1 0 0

Powered By www.thaieducation.net