รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กัลยาณิวัฒนา 1(121408)
2. ชุมชน 17 บ้านนาตาดี(121405)
3. ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา(121402)
4. ชุมชนดิฎฐอำรุง(121403)
5. ชุมชนบ้านท่างาม(121407)
6. ชุมชนวัดบ้านดง(121404)
7. ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)(121409)
8. ทับยายเชียงวิทยา(121406)
9. นครไทยวิทยาคม(121410)
10. บางยางพัฒนา(121415)
11. บ้านกกม่วง(121411)
12. บ้านขวดน้ำมัน(121412)
13. บ้านขอนสองสลึง(121414)
14. บ้านขุนน้ำคับ(121413)
15. บ้านคลองช้าง(121416)
16. บ้านคลองตกวิทยา(121433)
17. บ้านคลองทำเนียบ(121421)
18. บ้านชาติตระการ(121417)
19. บ้านถ้ำพริก(121418)
20. บ้านท่ากระดุน(121419)
21. บ้านท่าสะแก(121420)
22. บ้านท่าหนองปากพาน(121422)
23. บ้านท่าหินลาด(121427)
24. บ้านนาขุมคัน(121423)
25. บ้านนาคล้าย(121424)
26. บ้านนาจาน(121436)
27. บ้านนาตอน(121430)
28. บ้านนาทุ่งใหญ่(121428)
29. บ้านนาฟองแดง(121429)
30. บ้านนาล้อม(121439)
31. บ้านนาหนอง(121434)
32. บ้านนาหล่ม(121431)
33. บ้านนาเปอะ(121432)
34. บ้านนาเมือง(121435)
35. บ้านนาแฝก(121437)
36. บ้านนาโพธิ์นาจาน(121442)
37. บ้านนาไก่เขี่ย(121438)
38. บ้านน้ำกุ่ม(121441)
39. บ้านน้ำคลาด(121440)
40. บ้านน้ำจวง(121448)
41. บ้านน้ำตาก(121444)
42. บ้านน้ำทองน้อย(121475)
43. บ้านน้ำพริก(121446)
44. บ้านน้ำภาคน้อย(121443)
45. บ้านน้ำลอม(121466)
46. บ้านน้ำหักศึกษา(121445)
47. บ้านน้ำเลา(121450)
48. บ้านน้ำโจน(121447)
49. บ้านบ่อโพธิ์(121449)
50. บ้านบึงธรรมโรง(121452)
51. บ้านบึงวิทยา(121451)
52. บ้านบุ่งตารอด(121454)
53. บ้านบุ่งปลาฝา(121453)
54. บ้านบุ่งผลำ(121455)
55. บ้านบุ่งวิทยา(121463)
56. บ้านปากรอง(121456)
57. บ้านป่าคาย(121457)
58. บ้านป่าซ่าน(121459)
59. บ้านป่ารวก(121461)
60. บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)(121458)
61. บ้านป่าแดง(121460)
62. บ้านพร้าว(121462)
63. บ้านมะต้อง(121469)
64. บ้านยางโกลน(121464)
65. บ้านร่มเกล้า(121467)
66. บ้านลาดคื้อ(121465)
67. บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)(121468)
68. บ้านสวนเมี่ยง(121471)
69. บ้านหนองกระดาษ(121484)
70. บ้านหนองกระบาก(121470)
71. บ้านหนองกะท้าว(121477)
72. บ้านหนองขาหย่าง(121472)
73. บ้านหนองน้ำสร้าง(121473)
74. บ้านหนองปลิง(121474)
75. บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)(121476)
76. บ้านหนองลาน(121480)
77. บ้านหนองห้าง(121478)
78. บ้านหนองหิน(121479)
79. บ้านหนองไผ่(121482)
80. บ้านหลังเขา(121490)
81. บ้านห้วยกอกพัฒนา(121485)
82. บ้านห้วยช้างแทง(121481)
83. บ้านห้วยตีนตั่ง(121483)
84. บ้านห้วยทรายทอง(121488)
85. บ้านห้วยทรายเหนือ(121486)
86. บ้านห้วยท้องฟาน(121487)
87. บ้านห้วยน้ำปลา(121500)
88. บ้านห้วยน้ำไซ(121489)
89. บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)(121491)
90. บ้านห้วยหมากหล่ำ(121493)
91. บ้านห้วยเจียง(121492)
92. บ้านห้วยเหิน(121503)
93. บ้านห้วยเฮี้ย(121495)
94. บ้านหาดใหญ่(121521)
95. บ้านเข็กใหญ่(121494)
96. บ้านเนินทอง(121496)
97. บ้านเนินมะคึด(121506)
98. บ้านเนินสุวรรณ(121497)
99. บ้านแก่งคันนา(121499)
100. บ้านแก่งทุ่ง(121498)
101. บ้านแก่งบัวคำ(121501)
102. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ(121512)
103. บ้านแก่งเจ็ดแคว(121502)
104. บ้านแยง(121505)
105. บ้านโคกใหญ่(121504)
106. บ้านโป่งกะเฌอ(121532)
107. ประชาสงเคราะห์พิทยา(121507)
108. ประชาสามัคคี(121509)
109. ประชาอุปถัมภ์(121514)
110. ผดุงวิทยา(121508)
111. ภูขัดรวมไทยพัฒนา(121510)
112. มะต้องประชาสรรค์(121516)
113. ราษฎร์บำรุง(121511)
114. ราษฎร์ศรัทธาวิทยา(121524)
115. ราษฎร์สามัคคี(121513)
116. วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)(121515)
117. วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)(121543)
118. วัดคลองมะเกลือ(121517)
119. วัดคันโช้ง(121518)
120. วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)(121520)
121. วัดท้องโพลง(121519)
122. วัดทับยายเชียง(121527)
123. วัดท่าช้าง(121522)
124. วัดท่าสี่ร้อย(121523)
125. วัดทุ่งตาเปรี้ยว(121525)
126. วัดธรรมาราม(121549)
127. วัดนาขาม(121526)
128. วัดนาขุม(121528)
129. วัดน้ำคบ(121540)
130. วัดบ่อภาค(121529)
131. วัดบ้านน้อย(121530)
132. วัดย่านยาวประชานุกูล(121531)
133. วัดวงฆ้อง(121538)
134. วัดวังงิ้วงาม(121533)
135. วัดวังมะด่าน(121534)
136. วัดวังวน(121544)
137. วัดวังไม้แก่น(121535)
138. วัดสนามไชย(121536)
139. วัดสมอสุวรรณาราม(121537)
140. วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)(121539)
141. วัดหนองมะคัง(121545)
142. วัดหนองหม้อแกง(121541)
143. วัดห้วยดั้ง(121557)
144. วัดหอกลอง(121542)
145. วัดหัวเขาสมอคร้า(121559)
146. วัดหางไหล(121550)
147. วัดหินลาด(121546)
148. วัดเขาน้อย(121547)
149. วัดเซิงหวาย(121548)
150. วัดเมมสุวรรณาราม(121551)
151. วัดเสนาสน์(121552)
152. วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)(121553)
153. วัดโบสถ์(121558)
154. วิทยสัมพันธ์(121571)
155. ศรีภิรมย์พิทยา(121555)
156. ศิริราษฎร์พัฒนา(121554)
157. ศึกษากุลบุตร(121556)
158. สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง(121575)
159. หนองสะแกประชานุกูล(121560)
160. ห้วยปลาไหล(121561)
161. เกษตรสุขราษฎร์บำรุง(121574)
162. เขาไร่ศรีราชา(121562)
163. แก่งบ้านยางป่าคาย(121563)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 34.66
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
163 63 0 0

Powered By www.thaieducation.net