รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)(121564)
2. ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์(121565)
3. ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง(121566)
4. ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง(121573)
5. ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)(121567)
6. ชุมชนบ้านไทรย้อย(121568)
7. บ้านกลาง(121569)
8. บ้านคลองเป็ด(121570)
9. บ้านคลองเมือง(121592)
10. บ้านชมภู(121572)
11. บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)(121578)
12. บ้านซำรัง(121577)
13. บ้านซำหวาย(121576)
14. บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)(121584)
15. บ้านดงพลวง(121611)
16. บ้านดินทอง(121579)
17. บ้านตอเรือ(121580)
18. บ้านถ้ำเต่า(121581)
19. บ้านท่าข้าม(121582)
20. บ้านท่ายาง(121583)
21. บ้านทุ่งน้อย(121594)
22. บ้านทุ่งยาว(121588)
23. บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี(121586)
24. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก(121585)
25. บ้านนาพราน(121587)
26. บ้านน้ำปาด(121590)
27. บ้านน้ำพรม(121589)
28. บ้านน้ำยาง(121600)
29. บ้านน้ำริน(121591)
30. บ้านบึงพร้าว(121599)
31. บ้านบุใหญ่(121593)
32. บ้านปากยาง(121602)
33. บ้านป่าขนุน(121597)
34. บ้านป่ามะกรูด(121595)
35. บ้านผาท่าพล(121596)
36. บ้านผารังหมี(121598)
37. บ้านพัฒนาดงน้อย(121601)
38. บ้านพุกระโดน(121615)
39. บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)(121609)
40. บ้านยางโทน(121604)
41. บ้านลำภาศ(121603)
42. บ้านวังขวัญ(121606)
43. บ้านวังดินสอ(121605)
44. บ้านวังดินเหนียว(121607)
45. บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ(121610)
46. บ้านวังนกแอ่น(121608)
47. บ้านวังพรม(121613)
48. บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)(121612)
49. บ้านวังสาร(121618)
50. บ้านวังโพรง(121614)
51. บ้านวังไม้ตอก(121626)
52. บ้านสะเดา(121617)
53. บ้านหนองกลด(121623)
54. บ้านหนองขมิ้น(121616)
55. บ้านหนองขอนประชาสรรค์(121620)
56. บ้านหนองงา(121625)
57. บ้านหนองดู่(121619)
58. บ้านหนองปรือ(121621)
59. บ้านหนองพระ(121622)
60. บ้านหนองสระพัง(121628)
61. บ้านหนองไม้ยางดำ(121624)
62. บ้านห้วยบ่อทอง(121639)
63. บ้านหินประกาย(121630)
64. บ้านเข็ก(121637)
65. บ้านเขาดิน(121627)
66. บ้านเขาน้อย(121629)
67. บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)(121632)
68. บ้านเขาเขียว(121636)
69. บ้านเจริญผล(121631)
70. บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา(121633)
71. บ้านเนินมะปราง(121635)
72. บ้านเนินสะอาด(121634)
73. บ้านเนินไม้แดง(121643)
74. บ้านแก่งกุลาสามัคคี(121661)
75. บ้านแก่งจูงนาง(121638)
76. บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์(121641)
77. บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)(121640)
78. บ้านแม่ระกา(121647)
79. บ้านโคกวังสาร(121642)
80. บ้านโป่งปะ(121654)
81. บ้านใหม่ชัยเจริญ(121644)
82. บ้านใหม่ทองประเสริฐ(121645)
83. บ้านใหม่พนมทอง(121646)
84. บ้านใหม่สามัคคี(121652)
85. บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118(121648)
86. บ้านไทรดงยั้ง(121650)
87. บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)(121649)
88. บึงราชนก(121651)
89. ประชาสรรค์วิทยา(121655)
90. ประชาสามัคคี(121666)
91. ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)(121653)
92. พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12(121656)
93. รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์(121657)
94. รัฐราษฎร์บำรุง(121658)
95. ราษฎร์ดำริ(121659)
96. ราษฎร์อุปถัมภ์(121662)
97. ราษฎร์เจริญ(121660)
98. วัดกรุงศรีเจริญ(121664)
99. วัดดงข่อย(121677)
100. วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)(121663)
101. วัดตายม(121667)
102. วัดท่านา(121669)
103. วัดท่ามะขาม(121694)
104. วัดท่าหมื่นราม(121668)
105. วัดบางกระทุ่ม(121670)
106. วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์(121672)
107. วัดบ้านมุง(121671)
108. วัดบึงลำ(121673)
109. วัดปลวกง่าม(121674)
110. วัดพันชาลี(121678)
111. วัดย่านยาว(121675)
112. วัดราษฎร์สโมสร(121676)
113. วัดวังพิกุล(121686)
114. วัดสนามคลีตะวันตก(121679)
115. วัดสนามคลีตะวันออก(121689)
116. วัดสิริสุทธาวาส(121680)
117. วัดสุพรรณพนมทอง(121681)
118. วัดแหลมพระธาตุ(121682)
119. วัดโคกสลุด(121690)
120. วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม(121683)
121. ศึกษาลัย(121684)
122. สามัคคีธรรม(121685)
123. สามัคคีประชาราษฎร์(121687)
124. ห้วยพลู(121691)
125. หัวเขาราษฎร์บำรุง(121688)
126. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2(121692)
127. เนินดินราษฎร์อุทิศ(121693)
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 21.26
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
108 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net