รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ(135695)
2. ชุมชนบ้านโคกหม้อ(135692)
3. ชุมชนวัดดงขวาง(135691)
4. ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)(135696)
5. บ้านคลองข่อย(135697)
6. บ้านคอดยาง(135699)
7. บ้านดงยางใต้(135702)
8. บ้านท่าซุง(135704)
9. บ้านท่าดาน(135708)
10. บ้านทุ่งมน(135710)
11. บ้านบ่อยาง(135707)
12. บ้านปากดง(135713)
13. บ้านภูมิธรรม(135711)
14. บ้านวังเกษตร(135740)
15. บ้านวังเตย(135734)
16. บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี(135741)
17. บ้านสระนารายณ์(135755)
18. บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง(135738)
19. บ้านสวนขวัญ(135748)
20. บ้านหนองกี่(135744)
21. บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)(135771)
22. บ้านหนองจิกยาว(135743) ยุบแล้ว
23. บ้านหนองชุมเห็ด(135745)
24. บ้านหนองตะเคียน(135746)
25. บ้านหนองยายดา(135747)
26. บ้านหนองรัก(135749)
27. บ้านหนองสมบูรณ์(135760)
28. บ้านหนองหญ้าปล้อง(135756)
29. บ้านหนองเข้(135750)
30. บ้านหนองเมน(135751)
31. บ้านหนองแขวนกูบ(135754)
32. บ้านหนองแว่น(135758)
33. บ้านหนองแห้ว(135779)
34. บ้านหนองโพธิ์(135761)
35. บ้านหนองไผ่(135770)
36. บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117(135776)
37. บ้านหัวดง(135765)
38. บ้านเกาะเทโพ(135773)
39. บ้านเขาทองหลาง(135780)
40. บ้านเขาผาลาด(135794)
41. บ้านเนินก้าว(135783)
42. บ้านเนินตูม(135788)
43. บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)(135787)
44. บ้านโป่งเก้ง(135804)
45. วัดจักษา(135789)
46. วัดดงพิกุล(135793)
47. วัดดงแขวน(135816)
48. วัดดอนกลอย(135791)
49. วัดดอนหวาย(135797)
50. วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง)(135800)
51. วัดตานาด(135818)
52. วัดท่ามะขามป้อม(135807)
53. วัดท่าโพ(135823)
54. วัดทุ่งนาไทย(135810)
55. วัดทุ่งปาจาน(135819)
56. วัดทุ่งพึ่ง(135832)
57. วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)(135839)
58. วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง(135820)
59. วัดวังบุญ(135829)
60. วัดวังสาริกา(135822)
61. วัดสะพานหิน(135824)
62. วัดสังกัสรัตนคีรี(135825)
63. วัดหนองตางู(135830)
64. วัดหนองนกยูง(135828)
65. วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)(135835)
66. วัดหนองระแหงเหนือ(135854)
67. วัดหนองสระ(135856)
68. วัดหนองสลิด(135833) ยุบแล้ว
69. วัดหนองเขื่อน(135837)
70. วัดหนองแก(135846)
71. วัดหนองแฟบ(135838)
72. วัดห้วยรอบ(135853)
73. วัดหาดทนง(135841)
74. วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)(135848)
75. วัดอุโปสถาราม(135849)
76. วัดเขาดาวเรือง(135851)
77. วัดเขาปฐวี(135874)
78. วัดเขาหินเทิน(135862)
79. วัดเนื้อร้อน(135876)
80. วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)(135912)
81. อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)(135859)
82. อนุบาลวัดหนองเต่า(135860)
83. อนุบาลสว่างอารมณ์(135864)
84. อนุบาลหนองขาหย่าง(135867)
85. อนุบาลเมืองอุทัยธานี(135894)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 24.71
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
83 1 0 0

Powered By www.thaieducation.net