รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านกระทิงทอง(111688)
2. บ้านคลองกลอย(111689)
3. บ้านคลองคต(111690)
4. บ้านคลองตาคง(111694)
5. บ้านคลองน้ำเป็น(111691)
6. บ้านคลองบอน(111692)
7. บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)(111693)
8. บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)(111697)
9. บ้านจันทเขลม(111695)
10. บ้านจางวาง(111703)
11. บ้านชากไทย(111698)
12. บ้านช้างข้าม(111696)
13. บ้านซับตารี(111699)
14. บ้านดงจิก(111700)
15. บ้านตรอกนอง(111704)
16. บ้านตามูล(111701)
17. บ้านตาเรือง(111702)
18. บ้านทรัพย์ประเมิน(111712)
19. บ้านทรัพย์สินพูน(111705)
20. บ้านทรัพย์เจริญ(111706)
21. บ้านทับช้าง(111709)
22. บ้านทับสงฆ์(111707)
23. บ้านทัพนคร(111708)
24. บ้านท่าขาหย่าง(111710)
25. บ้านทุ่งกร่าง(111711)
26. บ้านทุ่งบอน(111713)
27. บ้านทุ่งม่วง(111715)
28. บ้านนาสนาดก์(111714)
29. บ้านน้ำตกพลิ้ว(111717)
30. บ้านบ่อ(111716)
31. บ้านบ่อเวฬุ (111720)
32. บ้านประตง(111718)
33. บ้านปั้นหม้อ(111719)
34. บ้านป่าวิไล(111722)
35. บ้านมะขาม(111721)
36. บ้านวังตัก(111725)
37. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์(111727)
38. บ้านสวนส้ม(111723)
39. บ้านสามสิบพัฒนา(111724)
40. บ้านหนองบอน(111728)
41. บ้านหนองระหาน(111726)
42. บ้านหนองสลุด(111732)
43. บ้านหนองเสม็ด(111733)
44. บ้านอีมุย(111729)
45. บ้านเกาะเปริด(111730)
46. บ้านเขาทอง(111731)
47. บ้านเขาหอม(111734)
48. บ้านเขาแก้ว(111739)
49. บ้านเนินดินแดง(111735)
50. บ้านเนินมะหาด(111737)
51. บ้านแปลง(111736)
52. บ้านแหลม(111741)
53. บ้านโชคดี(111738)
54. บ้านโป่งน้ำร้อน(111743)
55. บ้านโป่งเจริญชัย(111740)
56. บ้านโพธิ์(111742)
57. บ้านใหม่(111745)
58. บ้านไทรงาม(111744)
59. บ้านไผ่ล้อมสามัคคี(111746)
60. ปากน้ำแหลมสิงห์(111756)
61. พลิ้ว(111749)
62. มิตรภาพ 20(111747)
63. ราษฎร์พัฒนาสามัคคี(111748)
64. วัดกะทิง(111750)
65. วัดขนุน (111753)
66. วัดคลองตะเคียน(111751)
67. วัดคลองพลู(111752)
68. วัดซึ้งบน(111755)
69. วัดซึ้งล่าง(111754)
70. วัดตกพรม(111763)
71. วัดตะปอนน้อย(111759)
72. วัดตะปอนใหญ่(111757)
73. วัดตะเคียนทอง(111758)
74. วัดทับไทร(111760)
75. วัดท่าหัวแหวน(111761)
76. วัดทุ่งกบิล(111766)
77. วัดทุ่งเพล(111762)
78. วัดน้ำขุ่น(111765)
79. วัดน้ำรัก(111764)
80. วัดบางกะไชย(111772)
81. วัดบางชัน(111767)
82. วัดบางสระเก้า(111768)
83. วัดบ้านอ่าง(111769)
84. วัดปากน้ำ(111773)
85. วัดผักกาด(111770)
86. วัดพลวง(111771)
87. วัดพังงอน(111775)
88. วัดมะทาย (111774)
89. วัดมาบไผ่(111776)
90. วัดวังจะอ้าย(111777)
91. วัดวังสรรพรส(111779)
92. วัดวันยาวล่าง(111780)
93. วัดสะตอน้อย(111778)
94. วัดสำโรง(111782)
95. วัดหนองชิ่ม(111781)
96. วัดอิมั้ง(111786)
97. วัดเกวียนหัก(111783)
98. วัดเกาะจิก(111784)
99. วัดเขาตาหน่วย(111785)
100. วัดเวฬุวัน(111790)
101. วัดโป่ง(111787)
102. ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2(111789)
103. สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2(111793)
104. สังวาลย์วิทย์ 6(111788)
105. หนองมะค่า(111792)
106. โฆวินฑะ(111791)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
106 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net