รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชายเขาวิทยา(136189)
2. ชุมชนด่านวิทยา(136190)
3. ชุมชนบ้านดง(136191)
4. ชุมชนบ้านวังหิน(136192)
5. ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)(136194)
6. ชุมชนบ้านโคน(136195)
7. ชุมชนวัดบรมธาตุ(136200)
8. ชุมชนเมืองปากฝาง(136202)
9. ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา(136196)
10. ด่านแม่คํามัน(136197)
11. นานกกก(136205)
12. นาน้อยวิทยา(136199)
13. นาอินวิทยาคม(136203)
14. น้ำริดราษฎร์บำรุง(136201)
15. บ้านกองโค(136204)
16. บ้านขอม(136212)
17. บ้านข่อยสูง(136207)
18. บ้านขุนฝาง(136206)
19. บ้านคลองกล้วย(136210)
20. บ้านคลองกะชี(136208)
21. บ้านคลองกะพั้ว(136218)
22. บ้านคลองละมุง(136209)
23. บ้านคลองละวาน(136213)
24. บ้านคลองเรียงงาม(136211)
25. บ้านคุ้งตะเภา(136214)
26. บ้านงิ้วงาม(136219)
27. บ้านชําตก(136228)
28. บ้านชําทอง(136215)
29. บ้านชําผักหนาม(136217)
30. บ้านชําสอง(136216)
31. บ้านชําหนึ่ง(136223)
32. บ้านซ่านสามัคคี(136221)
33. บ้านดงช้างดี(136220)
34. บ้านดอนโพ(136245)
35. บ้านดารา(136222)
36. บ้านดินแดง(136230)
37. บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)(136225)
38. บ้านท่าช้าง(136224)
39. บ้านท่ามะปราง(136226)
40. บ้านท้ายน้ำ(136231)
41. บ้านท่าสัก(136227)
42. บ้านท่าอวน(136237)
43. บ้านท่าเดื่อ(136229)
44. บ้านทุ่งป่ากระถิน(136236)
45. บ้านนาป่าคาย(136233)
46. บ้านนายาง(136232)
47. บ้านนาอิซาง(136235)
48. บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214(136238)
49. บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)(136240)
50. บ้านน้ำหมีใหญ่(136239)
51. บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)(136242)
52. บ้านน้ำไคร้(136244)
53. บ้านบ่อพระ(136241)
54. บ้านบึงท่ายวน(136243)
55. บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)(136251)
56. บ้านปากคลอง(136247)
57. บ้านป่ากะพี้(136246)
58. บ้านปางวุ้น(136250)
59. บ้านปางหมิ่น(136249)
60. บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)(136254)
61. บ้านป่าแต้ว(136248)
62. บ้านผักขวง(136252)
63. บ้านฟากบึง(136256)
64. บ้านร้องลึก(136257)
65. บ้านวังดิน(136253)
66. บ้านวังถ้ำ(136255)
67. บ้านวังปรากฏ(136259)
68. บ้านวังสะโม(136260)
69. บ้านวังสําโม(136262)
70. บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)(136278)
71. บ้านวังแดง(136258)
72. บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)(136261)
73. บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)(136269)
74. บ้านวังโป่ง(136263)
75. บ้านหนองกวาง(136270)
76. บ้านหน้าพระธาตุ(136264)
77. บ้านหลักร้อย(136265)
78. บ้านห้วยฉลอง(136266)
79. บ้านห้วยทราย(136267)
80. บ้านห้วยปลาดุก(136268)
81. บ้านห้วยใต้(136277)
82. บ้านหัวค่าย(136281)
83. บ้านหัวหาด(136273)
84. บ้านหาดงิ้ว(136271)
85. บ้านหาดทับยา(136272)
86. บ้านหาดสองแคว(136275)
87. บ้านหาดเสือเต้น(136276)
88. บ้านเด่นด่าน(136274)
89. บ้านเด่นสําโรง(136279)
90. บ้านเต่าไหเหนือ(136289)
91. บ้านเหล่า(136286)
92. บ้านเหล่าป่าสา(136280)
93. บ้านแพะ(136285)
94. บ้านแสนขัน(136282)
95. บ้านแหลมถ่อนสามัคคี(136288)
96. บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)(136283)
97. บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75(136284)
98. บ้านในเมือง(136292)
99. บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)(136290)
100. บ้านไชยมงคล(136287)
101. ประชาชนอุทิศ(136303)
102. ป่าขนุนเจริญวิทยา(136293)
103. พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)(136297)
104. พิชัยดาบหัก 1(136291)
105. ม่อนดินแดงวิทยาคม(136295)
106. ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)(136294)
107. ราษฎร์อํานวย(136298)
108. วังโป่งดํารงวิทย์(136296)
109. วัดคลองนาพง(136305)
110. วัดคุ้งยาง(136299)
111. วัดช่องลม(136301)
112. วัดดงสระแก้ว(136302)
113. วัดดอกไม้(136314)
114. วัดดอนสัก(136306)
115. วัดดอย(136304)
116. วัดดอยแก้ว(136313)
117. วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)(136307)
118. วัดทุ่งเศรษฐี(136310)
119. วัดนาทะเล(136308)
120. วัดน้ำใส(136309)
121. วัดบ้านเกาะ(136317)
122. วัดบ้านใหม่(136322)
123. วัดผาจักร(136312)
124. วัดพญาปันแดน(136319)
125. วัดพระฝาง(136316)
126. วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)(136315)
127. วัดวังผักรุง(136320)
128. วัดวังยาง(136318)
129. วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)(136321)
130. วัดสว่าง(136323)
131. วัดสิงห์ศรีสว่าง(136324)
132. วัดห้องสูง(136325)
133. วัดอรัญญิการาม(136334)
134. วัดแม่เฉย(136327)
135. วัดโรงม้า(136340)
136. วัดใหม่(136326)
137. วัดไร่อ้อย(136329)
138. สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์(136330)
139. สามัคคีวิทยา(136328)
140. สามัคยาราม(136333)
141. หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)(136331)
142. หมู่ห้าสามัคคี(136341)
143. อนุบาลชุมชนหัวดง(136332)
144. อนุบาลอุตรดิตถ์(136335)
145. แหลมนกแก้ว(136339)
146. ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)(136337)
147. ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)(136336)
148. ไร่อ้อย(136338)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 33.95
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
148 53 0 0

Powered By www.thaieducation.net