รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ลำปาง เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านสา(124511)
2. ชุมชนบ้านใหม่(124502)
3. ทุ่งคาวิทยา(124504)
4. ทุ่งฮั้ววิทยา(124505)
5. บ้านกล้วย(124510)
6. บ้านก่อ(124506)
7. บ้านขอวิทยา(124523)
8. บ้านขาม(124507)
9. บ้านจ๋ง(124517)
10. บ้านช่อฟ้า(124509)
11. บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า(124508)
12. บ้านดอนแก้ว(124516)
13. บ้านดอนแก้ว(124512)
14. บ้านดอนไชย(124514)
15. บ้านต้นงุ้น(124519)
16. บ้านถ้ำ(124513)
17. บ้านทัพป่าเส้า(124521)
18. บ้านทุ่ง(124515)
19. บ้านทุ่งข่วง(124522)
20. บ้านทุ่งจี้(124518)
21. บ้านทุ่งปง(124520)
22. บ้านทุ่งปี้(124528)
23. บ้านทุ่งผึ้ง(124524)
24. บ้านทุ่งสะแกง(124527)
25. บ้านทุ่งส้าน(124525)
26. บ้านทุ่งฮ้าง(124529)
27. บ้านทุ่งฮี(124526)
28. บ้านทุ่งโป่ง(124541)
29. บ้านนางาม(124545)
30. บ้านนาไหม้(124534)
31. บ้านน้ำจำ(124531)
32. บ้านปงคอบ(124530)
33. บ้านปงดอน(124532)
34. บ้านปงถ้ำ(124533)
35. บ้านปางดะ(124552)
36. บ้านป่าเหมี้ยง(124535)
37. บ้านป่าเหว(124536)
38. บ้านป่าแขม(124537)
39. บ้านม่วง(124538)
40. บ้านม่วงงาม(124539)
41. บ้านวังมน(124542)
42. บ้านวังโป่ง(124540)
43. บ้านวังใหม่(124551)
44. บ้านศรีบุญเรือง(124555)
45. บ้านสบฟ้า(124543)
46. บ้านสบลี(124544)
47. บ้านสวนดอกคำ(124546)
48. บ้านสันมะเกลือ(124547)
49. บ้านสาแพะ(124548)
50. บ้านหนอง(124549)
51. บ้านหนองกอก(124550)
52. บ้านหนองนาว(124553)
53. บ้านหลวงแจ้ซ้อน(124558)
54. บ้านหัวทุ่ง(124554)
55. บ้านหัวฝาย(124556)
56. บ้านหัวเมือง(124557)
57. บ้านฮ่องลี่(124569)
58. บ้านเปียงใจ(124566)
59. บ้านเมืองตึง(124560)
60. บ้านเลาสู(124562)
61. บ้านเฮี้ย(124559)
62. บ้านแป้น(124561)
63. บ้านแพะ(124565)
64. บ้านแม่กองปิน(124563)
65. บ้านแม่ตา(124567)
66. บ้านแม่ตาใน(124564)
67. บ้านแม่พริก(124571)
68. บ้านแม่ม่า(124572)
69. บ้านแม่สุก(124576)
70. บ้านแม่สุขวังเหนือ(124568)
71. บ้านแม่สุขใน(124570)
72. บ้านแม่หีด(124573)
73. บ้านแม่เบิน(124574)
74. บ้านแม่เย็น(124579)
75. บ้านแม่แจ๋ม(124581)
76. บ้านใหม่ผ้าขาว(124575)
77. บ้านใหม่พัฒนา(124577)
78. บ้านใหม่สามัคคี(124585)
79. บ้านใหม่เหล่ายาว(124578)
80. บ้านไร่(124583)
81. บ้านไฮ(124584)
82. ปลายนาวิทยา(124595)
83. ผาช่อวิทยา(124580)
84. ร่องเคาะวิทยา(124589)
85. วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)(124582)
86. วังทองวิทยา(124588)
87. วังแก้ววิทยา(124586)
88. อนุบาลวังเหนือ(124587)
89. อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)(124591)
90. อนุบาลแจ้ห่ม(124598)
91. แจ้คอนวิทยา(124594)
92. แจ้ซ้อนวิทยา(124590)
93. ไผ่งามวิทยา(124592)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 28.23
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
93 12 0 0

Powered By www.thaieducation.net