รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กิ่วประชาวิทยา(124394)
2. ชุมชนบ้านจัววิทยา(124393)
3. ชุมชนบ้านท่าแหน(124395)
4. ชุมชนบ้านทุ่ง(124396)
5. ชุมชนบ้านมั่ว(124397)
6. ชุมชนบ้านแม่ปุ(124399)
7. ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง(124398)
8. ต้นธงวิทยา(124400)
9. ทองทิพย์วิทยา(124401)
10. นาครัวประชาสามัคคี(124402)
11. นาบ้านไร่วิทยา(124403)
12. นายางวิทยา(124404)
13. บ้านกิ่วห้วยเบิก(124405)
14. บ้านกุ่มเนิ้งใต้(124407)
15. บ้านจอมปิง(124406)
16. บ้านดอนธรรม(124408)
17. บ้านดอนไชย(124409)
18. บ้านท่า(124410)
19. บ้านท่าช้าง(124413)
20. บ้านท่าผา(124411)
21. บ้านท่ามะเกว๋น(124412)
22. บ้านท่าเกวียน(124414)
23. บ้านท่าเวียง(124415)
24. บ้านทุ่งขาม(124417)
25. บ้านทุ่งต๋ำ(124416)
26. บ้านนากวาง(124418)
27. บ้านนาคต(124419)
28. บ้านนาดง(124420)
29. บ้านนาดู่(124422)
30. บ้านนาต๋ม(124421)
31. บ้านนาบง(124423)
32. บ้านนาเบี้ย(124430)
33. บ้านนาแก้วประชารัฐ(124427)
34. บ้านนาโป่ง(124424)
35. บ้านน้ำดิบ(124425)
36. บ้านน้ำหลง(124426)
37. บ้านน้ำโทก-หัวดง(124428)
38. บ้านบอม(124429)
39. บ้านปงแพ่ง(124431)
40. บ้านปางอ้า(124436)
41. บ้านป่าตาล(124432)
42. บ้านผาแมว(124433)
43. บ้านศาลาสามัคคี(124441)
44. บ้านสมัย(124434)
45. บ้านสองแคว(124439)
46. บ้านสองแควใต้(124435)
47. บ้านสะพานหิน(124440)
48. บ้านสะเลียมหวาน(124437)
49. บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ(124438)
50. บ้านสามขา(124442)
51. บ้านหนองเตา(124443)
52. บ้านหลวง(124503)
53. บ้านหลุก(124447)
54. บ้านหัวน้ำ(124444)
55. บ้านอ้อวิทยา(124448)
56. บ้านอุมลอง(124445)
57. บ้านฮ่องห้า(124446)
58. บ้านเด่น(124452)
59. บ้านเวียง(124449)
60. บ้านเหล่า(124453)
61. บ้านเหล่ายาว(124450)
62. บ้านแก่น(124451)
63. บ้านแม่กัวะ(124454)
64. บ้านแม่กึ๊ด(124464)
65. บ้านแม่ตั๋ง(124457)
66. บ้านแม่ทะ(124455)
67. บ้านแม่ทาน(124456)
68. บ้านแม่พริกบน(124459)
69. บ้านแม่วะเด่นชัย(124458)
70. บ้านแม่หลง-สบจาง(124463)
71. บ้านแม่เชียงรายลุ่ม(124462)
72. บ้านแม่เติน(124460)
73. บ้านโป่งน้ำร้อน(124466)
74. ปางกุ่มวิทยา(124468)
75. ป่าตันวิทยา(124465)
76. ผาปังวิทยา(124469)
77. ล้อมแรดวิทยา(124493)
78. วังพร้าววิทยา(124467)
79. วังหินวิทยา(124471)
80. วัดนาแก้ว(124470)
81. วัดสบแม่ทำ(124475)
82. วัดสาแล(124474)
83. วัดหาดปู่ด้าย(124472)
84. ศรีลังกาวิทยา(124473)
85. ศาลาวิทยา(124480)
86. สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)(124476)
87. สันโป่งวิทยา(124481)
88. ห้วยขี้นกวิทยา(124478)
89. ห้วยมะเกลือวิทยา(124477)
90. ห้วยแก้ววิทยา(124488)
91. อนุบาลสบปราบ(124479)
92. อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)(124482)
93. อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)(124484)
94. อนุบาลเสริมงาม(124483)
95. อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)(124485)
96. อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)(124486)
97. อุมลองรักขิตานุเคราะห์(124487)
98. เถิน-ท่าผา(124495)
99. เสริมขวาวิทยา(124489)
100. เสริมซ้ายวิทยา(124490)
101. แม่ถอดวิทยา(124491)
102. แม่พุหอรบวิทยา(124492)
103. แม่มอกวิทยา(124501)
104. แม่วะวิทยา(124497)
105. แม่เชียงรายวิทยา(124494)
106. แสลมวิทยา(124500)
107. ไตรมิตรสามัคคี(124496)
108. ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)(124499)
109. ไหล่หินราษฎร์บำรุง(124498)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 47.02
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
109 95 1 0

Powered By www.thaieducation.net