รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. จุฬางกูรวิทยา(118520)
2. ชุมชนบ้านดอนมนต์(118524)
3. ชุมชนบ้านนาแพง(118523)
4. ชุมชนบ้านสะแก(118529)
5. ชุมชนบ้านหนองขมาร(118528)
6. ชุมชนบ้านหายโศก(118522)
7. ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์(118538)
8. บ้านกม.ศูนย์(118525)
9. บ้านกระทุ่ม(118530)
10. บ้านกระทุ่มจานสามัคคี(118526)
11. บ้านกระทุ่มเครือ(118531)
12. บ้านกระสัง(118536)
13. บ้านกอกดอนพยอม(118532)
14. บ้านกอกโคกวิทยา(118548)
15. บ้านข่อย(118534)
16. บ้านขาม(118533)
17. บ้านขามพิมาย(118546)
18. บ้านขี้เหล็ก(118535)
19. บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)(118539)
20. บ้านคูขาด(118543)
21. บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)(118537)
22. บ้านคูบอน(118540)
23. บ้านคูบัว(118542)
24. บ้านงิ้ว(118541)
25. บ้านจะหลวย(118552)
26. บ้านจิก(118544)
27. บ้านชุมแสง(118545)
28. บ้านซาดศึกษา(118549)
29. บ้านซาดหัวหนองแคน(118547)
30. บ้านดงพลอง(118551)
31. บ้านดงย่อ(118550)
32. บ้านดงยายเภา(118554)
33. บ้านดงเค็ง(118557)
34. บ้านดอน(118553)
35. บ้านดอนตูม(118559)
36. บ้านตะแบงสามัคคี(118555)
37. บ้านตามา(118556)
38. บ้านตาหล่ำ(118566)
39. บ้านตาโหงก(118558)
40. บ้านตูม(118570)
41. บ้านทองหลาง(118561)
42. บ้านท่าม่วง(118560)
43. บ้านท่าเรือ(118564)
44. บ้านทุ่งวัง(118562)
45. บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด(118581)
46. บ้านนาลาว(118563)
47. บ้านบุ่งเบา(118565)
48. บ้านปรือเกียน(118567)
49. บ้านปลัดมุม(118572)
50. บ้านปะคำดง(118569)
51. บ้านปะคำสำโรง(118568)
52. บ้านปากช่องสนามชัย(118571)
53. บ้านป่าหนาม(118574)
54. บ้านพงแขม(118573)
55. บ้านพรสำราญ(118585)
56. บ้านยางทะเล(118575)
57. บ้านยางนกคู่(118576)
58. บ้านยางน้ำใส(118582)
59. บ้านร่อนทอง(118577)
60. บ้านละกอ(118579)
61. บ้านวังปลัด(118578)
62. บ้านสตึก(118580)
63. บ้านสระกอไทร(118583)
64. บ้านสระกุด(118586)
65. บ้านสระขี้ตุ่น(118589)
66. บ้านสระบัว(คูเมือง)(118584)
67. บ้านสระบัว(แดนดง)(118587)
68. บ้านสระปะคำถาวร(118590)
69. บ้านสวายสอ(118591)
70. บ้านสาวเอ้(118597)
71. บ้านสำโรงพิมาน(118588)
72. บ้านหญ้าคา(118593)
73. บ้านหนองกระทุ่ม(118602)
74. บ้านหนองกับ(118594)
75. บ้านหนองการะโก(118592)
76. บ้านหนองขวาง(118606)
77. บ้านหนองขุนพรม(118595)
78. บ้านหนองครก(118596)
79. บ้านหนองดุม(คูเมือง)(118599)
80. บ้านหนองดุม(สตึก)(118600)
81. บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)(118598)
82. บ้านหนองตาด(118601)
83. บ้านหนองติ้ว(118604)
84. บ้านหนองนกเกรียน(118607)
85. บ้านหนองนางดำ(118603)
86. บ้านหนองน้ำขุ่น(118605)
87. บ้านหนองบัว(118614)
88. บ้านหนองบัวเจ้าป่า(118608)
89. บ้านหนองบัวแดง(118609)
90. บ้านหนองปลาแดก(118610)
91. บ้านหนองปุนสำโรง(118612)
92. บ้านหนองม่วง(118615)
93. บ้านหนองยาง-หนองจาน(118611)
94. บ้านหนองรัก(118613)
95. บ้านหนองสรวงเมืองน้อย(118616)
96. บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)(118617)
97. บ้านหนองหญ้าคา(118619)
98. บ้านหนองหว้า(118618)
99. บ้านหนองหัวควาย(118620)
100. บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)(118622)
101. บ้านหนองเชือก(118621)
102. บ้านหนองเรือ(118627)
103. บ้านหนองแคน(118623)
104. บ้านหนองแวง(118631)
105. บ้านหนองใหญ่(118626)
106. บ้านหนองไทร(118624)
107. บ้านหนองไผ่(118625)
108. บ้านหนองไผ่เบญจมิตร(118628)
109. บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)(118632)
110. บ้านหัวช้าง(118629)
111. บ้านหัวฝาย(118630)
112. บ้านหินเหล็กไฟ(118650)
113. บ้านเขว้า(118633)
114. บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)(118635)
115. บ้านเพียแก้ว(118634)
116. บ้านเมืองแก(118637)
117. บ้านเสม็ด(118645)
118. บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)(118640)
119. บ้านแคน(118636)
120. บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)(118639)
121. บ้านแพ(118638)
122. บ้านโคกก่อง(118642)
123. บ้านโคกกุง(118643)
124. บ้านโคกสว่าง(118641)
125. บ้านโคกสิงห์(118644)
126. บ้านโคกสุพรรณ(118647)
127. บ้านโคกเมือง(118649)
128. บ้านโคกใหญ่(118646)
129. บ้านโจด(118658)
130. บ้านโนนกลาง(คูเมือง)(118652)
131. บ้านโนนกลาง(แดนดง)(118648)
132. บ้านโนนค้อ(118651)
133. บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)(118655)
134. บ้านโนนธาตุ(118653)
135. บ้านโนนยาง(118654)
136. บ้านโนนยานาง(118660)
137. บ้านโนนสมบูรณ์(118687)
138. บ้านโนนเจริญ(118662)
139. บ้านโนนเพกา(118656)
140. บ้านโนนไฮ(118657)
141. บ้านโศกกะฐิน(118661)
142. บ้านโศกนาคท่าม่วง(118659)
143. บ้านโสกแต้(118692)
144. วัดชัยสมพร(118666)
145. วัดชายอรัญ(118664)
146. วัดทรงสุวรรณ(118663)
147. วัดท่าเยี่ยม(118665)
148. วัดท่าเรียบ(118669)
149. วัดธรรมประสิทธิ์(118667)
150. วัดธาตุ(118672)
151. วัดบัวทอง(118668)
152. วัดบ้านปะเคียบ(118673)
153. วัดบ้านพลับ(118670)
154. วัดบ้านสวายตางวน(118671)
155. วัดบ้านสำราญราษฎร์(118675)
156. วัดบ้านเบาน้อย(118674)
157. วัดบุปผาราม(118676)
158. วัดพนมวัน(118680)
159. วัดพลสุวรรณ(118678)
160. วัดราษฏร์สามัคคี(118677)
161. วัดฤาษีสถิต(118679)
162. วัดวงษ์วารี(118686)
163. วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)(118681)
164. วัดวรดิษฐ์(118688)
165. วัดศรีสุนทร(118682)
166. วัดสมณาวาส(118684)
167. วัดสระจันทร์(118683)
168. วัดสระทอง(118685)
169. วัดสระบัว(118690)
170. วัดสิริมงคล(118689)
171. วัดสุคันธารมย์(118697)
172. วัดสุวรรณาราม(118691)
173. วัดหงษ์(118693)
174. วัดหลักศิลา(118695)
175. วัดอิสาณ(118703)
176. วัดเทพประดิษฐ์(118694)
177. วัดเทพรังษี(118696)
178. วัดเทพรังสรรค์(118704)
179. วัดโพธิ์(118698)
180. วัดโพธิ์ชัย(118699)
181. วัดไพรงาม(118701)
182. สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง(118700)
183. สามัคคีเทพอำนวย(118702)
184. อนุบาลคูเมือง(118710)
185. อนุบาลนาโพธิ์(118706)
186. อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)(118705)
187. อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)(118707)
188. อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)(118715)
189. อนุบาลแคนดง(118708)
190. อมรสิริสามัคคี(118709)
191. โนนมาลัยหัวฝาย(118712)
192. ไตรคามศรีอนุสรณ์(118711)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.78
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
192 6 0 0

Powered By www.thaieducation.net