รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านตาหลังใน(129475)
2. ซับเกษมวังชุมทอง(129474)
3. ทับทิมสยาม05(129476)
4. ธรรมยานประยุต(129484)
5. บ้านกิโลสาม(129487)
6. บ้านคลองคันฉอ(129479)
7. บ้านคลองทราย(129488)
8. บ้านคลองธรรมชาติ(129499)
9. บ้านคลองนางาม(129490)
10. บ้านคลองน้ำเขียว(129495)
11. บ้านคลองน้ำใส(129493)
12. บ้านคลองบุหรี่(129529)
13. บ้านคลองปลาโด(129502)
14. บ้านคลองผักขม(129497)
15. บ้านคลองมะละกอ(129512)
16. บ้านคลองยายอินทร์(129509)
17. บ้านคลองศรีเมือง(129504)
18. บ้านคลองสำอางค์(129510)
19. บ้านคลองสิบสาม(129516)
20. บ้านคลองหมากนัด(129526)
21. บ้านคลองหมี(129550)
22. บ้านคลองหาด(129568)
23. บ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ)(129523)
24. บ้านคลองหินปูน(129548)
25. บ้านคลองอุดม(129525)
26. บ้านคลองอุดมสุข(129527)
27. บ้านคลองเจริญ(129530)
28. บ้านคลองเจริญสุข(129528)
29. บ้านคลองใหญ่(129534)
30. บ้านคลองไก่เถื่อน(129531)
31. บ้านชุมทอง(129539)
32. บ้านซับถาวร(129532)
33. บ้านซับน้อย(129538)
34. บ้านซับมะนาว(129535)
35. บ้านซับสิงโต(129536)
36. บ้านซับเจริญ(129537)
37. บ้านดอนดินแดง(129544)
38. บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)(129540)
39. บ้านด่านชัยพัฒนา(129545)
40. บ้านทัพหลวง(129583)
41. บ้านท่ากะบาก(129549)
42. บ้านท่าช้าง(129571)
43. บ้านท่าตาสี(129551)
44. บ้านท่าผักชี(129553)
45. บ้านท่าระพา(129554)
46. บ้านท่าเกษม(129558)
47. บ้านท่าเต้น(129573)
48. บ้านท่าแยก(129632)
49. บ้านทุ่งพระ(129586)
50. บ้านทุ่งพลวง(129572)
51. บ้านทุ่งหินโคน(129579)
52. บ้านธารนพเก้า(129607)
53. บ้านนา(สามัคคีวิทยา)(129581)
54. บ้านนาดี(129589)
55. บ้านน้ำซับเจริญ(129584)
56. บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)(129603)
57. บ้านบึงพระราม(129587)
58. บ้านป่าระกำ(129588)
59. บ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)(129590)
60. บ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์)(129591)
61. บ้านพรหมนิมิต(129592)
62. บ้านพระเพลิง(129597)
63. บ้านภูเงิน(129593)
64. บ้านมหาเจริญ(129624)
65. บ้านลุงพลู(129606)
66. บ้านวังจั่น(129610)
67. บ้านวังดารา(129611)
68. บ้านวังทอง(129612)
69. บ้านวังบูรพา(129613)
70. บ้านวังปืน(129622)
71. บ้านวังยาง(129614)
72. บ้านวังรี(129615)
73. บ้านวังวน(129617)
74. บ้านวังสำลี(129620)
75. บ้านวังแดง(129627)
76. บ้านวังใหม่(129628)
77. บ้านศาลาลำดวน(129641)
78. บ้านสี่แยก(129638)
79. บ้านหนองกะทะ(129629)
80. บ้านหนองข่า(129631)
81. บ้านหนองขี้เห็น(129633)
82. บ้านหนองนกกระเรียน(129635)
83. บ้านหนองปรือ(129643)
84. บ้านหนองปักหลัก(129650)
85. บ้านหนองผักหนาม(129639)
86. บ้านหนองผูกเต่า(129647)
87. บ้านหนองสมบูรณ์(129642)
88. บ้านหนองหว้า(129645)
89. บ้านหนองเตียน(129646)
90. บ้านหนองแก(129648)
91. บ้านหนองไทร(129651)
92. บ้านหน้าสถานี(129668)
93. บ้านห้วย(129666)
94. บ้านห้วยไคร้(129652)
95. บ้านหินกอง(129663)
96. บ้านเขาข่า(129665)
97. บ้านเขาดิน (คลองหาด)(129655)
98. บ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์)(129671)
99. บ้านเขาตะกรุบพัฒนา(129680)
100. บ้านเขาตาง้อก(129674)
101. บ้านเขาน้อยสามัคคี(129691)
102. บ้านเขามะกา(129670)
103. บ้านเขาสามสิบ(129676)
104. บ้านเขาเลื่อม(129679)
105. บ้านเขาแหลม(129692)
106. บ้านเนินดินแดง(129682)
107. บ้านเนินผาสุก(129681)
108. บ้านเนินสวนอ้อย(129700)
109. บ้านเนินสะอาด(129683)
110. บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)(129685)
111. บ้านเหล่ากกโก(129689)
112. บ้านแก้ง(129714)
113. บ้านแก่งสะเดา(129693)
114. บ้านแก่งสีเสียด(129695)
115. บ้านแสงจันทร์(129699)
116. บ้านโคกน้อย(129696)
117. บ้านโคกมะตูม(129697)
118. บ้านโป่งดาวเรือง(129698)
119. บ้านใหม่ถาวร(129704)
120. บ้านใหม่สระบุรี(129701)
121. บ้านใหม่ไทรทอง(129716)
122. บ้านไทรทอง(129702)
123. บ้านไพรจิตรวิทยา(129703)
124. บ้านไร่สามศรี(129707)
125. มหาธิคุณวิทยา(129706)
126. วนาสงเคราะห์(129710)
127. วังจระเข้(129712)
128. วังศรีทอง(129709)
129. วังไผ่(129745)
130. วัดคลองตาสูตรสามัคคี(129718)
131. วัดพวงนิมิต(129721)
132. วัดเกศแก้ว(129724)
133. วัดใหม่โพธิ์ทอง(129742)
134. สามัคคีประชาสรรค์(129720)
135. สามัคคีราษฎร์บำรุง(129725)
136. สามัคคีสกุลอรุณวิทยา(129746)
137. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6(129726)
138. อนุบาลคลองหาด(129731)
139. อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)(129729)
140. อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179(129734)
141. อนุบาลวังสมบูรณ์(129738)
142. อนุบาลวัดสระแก้ว(129773)
143. อนุบาลเขาฉกรรจ์(129761)
144. อนุบาลเมืองสระแก้ว(129754)
145. เขาสิงโต(129752)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 43.10
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
145 105 0 0

Powered By www.thaieducation.net