รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนวัดหนองจวง(119511)
2. บ่อแร่-ธารเลา(119509)
3. บ้านดงบัง(119510)
4. บ้านเนินหอม(119512)
5. บ้านแหลมหิน(119514)
6. วัดประชาวาส(119513)
7. วัดลำดวน(119516)
8. วัดเนินสูง(119515)
9. ชุมชนบ้านขอนขว้าง(119520)
10. ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)(119519)
11. ชุมชนวัดบางแตน(119517)
12. ชุมชนวัดบ้านโง้ง(119518)
13. ชุมชนวัดศรีประจันตคาม(119528)
14. นิคมพัฒนา(119523)
15. บ้านคลองแก้มช้ำ(119522)
16. บ้านดงกระทงยาม(119525)
17. บ้านด่าน(119524)
18. บ้านท่าตูม(119527)
19. บ้านบางขาม(119526)
20. บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)(119529)
21. บ้านบางรุ่งโรจน์(119534)
22. บ้านประพาส(119531)
23. บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)(119530)
24. บ้านปรือวายใหญ่(119533)
25. บ้านปากคลองบางกระดาน(119532)
26. บ้านมาบเหียง(119536)
27. บ้านย่านนางวิ่ง(119537)
28. บ้านวังขอน(119535)
29. บ้านวังทะลุ(119541)
30. บ้านว่านบ้านด่าน(119538)
31. บ้านหนองกระทุ่ม(119540)
32. บ้านหนองงูเหลือม(119539)
33. บ้านหนองชะอม(119542)
34. บ้านหนองปรือน้อย(119544)
35. บ้านหนองหอย(119550)
36. บ้านหนองเต่า(119543)
37. บ้านห้วยเกษียร(119545)
38. บ้านหว้าเอน(119547)
39. บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)(119546)
40. บ้านเขานันทา(119559)
41. บ้านแหลมไผ่(119554)
42. บ้านโคกกระเจียว(119548)
43. บ้านโคกพนมดี(119549)
44. บ้านโคกสว่าง(119551)
45. บ้านโป่งกะพ้อ(119552)
46. บ้านโป่งตะเคียน(119556)
47. บ้านโป่งไผ่(119553)
48. ประชุมเขตศึกษา(119555)
49. วัดกระทุ่มแพ้ว(119562)
50. วัดขิงกระชาย(119561)
51. วัดคลองเฆ่(119557)
52. วัดคู้ลำพัน(119558)
53. วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)(119560)
54. วัดดงไชยมัน(119563)
55. วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ(119565)
56. วัดตะเคียนทอง(119571)
57. วัดท้าวอู่ทอง(119564)
58. วัดทุ่งตะลุมพุก(119570)
59. วัดทุ่งสบก(119573)
60. วัดนพคุณทอง(119566)
61. วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)(119567)
62. วัดบางคาง(119568)
63. วัดบางเตย(119569)
64. วัดบ้านพระ(119576)
65. วัดบ้านโนน(119572)
66. วัดบุฝ้าย(119575)
67. วัดบุพพาราม(119574)
68. วัดบุยายใบ(119586)
69. วัดประดิษฐาราม(119583)
70. วัดประสาทรังสฤษฎิ์(119577)
71. วัดประสาธน์รังสรรค์(119578)
72. วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1(119587)
73. วัดพิกุลวนาราม(119579)
74. วัดมูลเหล็ก(119580)
75. วัดระเบาะไผ่(119582)
76. วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม(119581)
77. วัดลิรัญดอน(119584)
78. วัดศรีมงคล(119585)
79. วัดศรีสุทธาวาส(119589)
80. วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)(119588)
81. วัดสระข่อย(119595)
82. วัดสระมะเขือ(119592)
83. วัดสัมพันธ์(119590)
84. วัดหนองคุ้ม(119591)
85. วัดหนองหูช้าง(119593)
86. วัดหนองแก้ว(119598)
87. วัดหนองโพรง(119594)
88. วัดหลังถ้ำวิทยาคาร(119600)
89. วัดหัวกรด(119596)
90. วัดหัวไผ่(119597)
91. วัดหาดสะแก(119599)
92. วัดอรัญไพรศรี(119601)
93. วัดอินทร์ไตรย์(119604)
94. วัดอินทาราม(119602)
95. วัดเกาะมะไฟ(119605)
96. วัดเกาะลอย(119603)
97. วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม(119606)
98. วัดเนินผาสุก(119621)
99. วัดเนินไม้หอม(119611)
100. วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)(119607)
101. วัดแสงสว่าง(119610)
102. วัดโคกเขื่อน(119609)
103. วัดโบสถ์วิทยา(119608)
104. วัดโพธิ์งาม(119616)
105. วัดใหม่กวางทอง(119612)
106. วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76(119613)
107. วัดใหม่โพธิ์เย็น(119615)
108. วัดไชยมงคล(119614)
109. วัดไผ่งาม(119619)
110. หัวซาวิทยา(119620)
111. อนุบาลประจันตคาม(119623)
112. อนุบาลปราจีนบุรี(119622)
113. อนุบาลวัดบ้านสร้าง(119617)
114. อนุบาลศรีมหาโพธิ(119618)
115. อนุบาลศรีมโหสถ(119624)
116. อนุบาลเมืองปราจีนบุรี(119628)
117. เมืองปราจีนบุรี(119627)
118. ไผ่แถวอนุสรณ์(119625)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 46.40
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
118 101 0 0

Powered By www.thaieducation.net