รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7(124101)
2. ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก(124109)
3. ชุมชนวัดทับมา(124102)
4. ชุมชนวัดบ้านแลง(124103)
5. ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์(124114)
6. ชุมชนวัดหนองคอกหมู(124104)
7. นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1(124108)
8. นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10(124106)
9. นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13(124107)
10. นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2(124110)
11. นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6(124113)
12. นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8(124111)
13. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3(124120)
14. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4(124118)
15. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5(124112)
16. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9(124121)
17. บ้านคลองกรำ(124115)
18. บ้านคลองขนุน(124116)
19. บ้านคลองทราย(124117)
20. บ้านคลองน้ำแดง(124126)
21. บ้านคลองบางไผ่(124144)
22. บ้านคลองยายเมือง(124119)
23. บ้านชะวึก(124122)
24. บ้านชากมะหาด(124124)
25. บ้านตะพุนทอง(124123)
26. บ้านตะเกราทอง(124137)
27. บ้านท่าเสา(124125)
28. บ้านบึงต้นชัน(124130)
29. บ้านบึงตาต้า(124129)
30. บ้านปลวกแดง(124127)
31. บ้านปากแพรก(124128)
32. บ้านพยูน(124131)
33. บ้านมาบตอง(124133)
34. บ้านมาบตาพุด(124140)
35. บ้านมาบป่าหวาย(124132)
36. บ้านมาบยางพร(124136)
37. บ้านมาบเตย(124143)
38. บ้านยายจั่น(124134)
39. บ้านสมานมิตร(124135)
40. บ้านสำนักทอง(124141)
41. บ้านหนองฆ้อ(124139)
42. บ้านหนองจอก(124138)
43. บ้านหนองบอน(124151)
44. บ้านหนองระกำ(124152)
45. บ้านหนองละลอก(124142)
46. บ้านหนองสะพาน(124145)
47. บ้านหนองแฟบ(124148)
48. บ้านหนองไร่(124147)
49. บ้านหมอมุ่ย(124167)
50. บ้านหลังเขา(124146)
51. บ้านห้วยปราบ(124149)
52. บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์(124156)
53. บ้านเขาคลองซอง(124150)
54. บ้านเขายายชุม(124172)
55. บ้านเขาลอย(124155)
56. บ้านเขาวังม่าน(124153)
57. บ้านเขาห้วยมะหาด(124154)
58. บ้านเขาหวาย(124158)
59. บ้านเนินเสาธง(124157)
60. บ้านแม่น้ำคู้(124162)
61. บ้านไร่จันดี(124159)
62. วัดกรอกยายชา(124161)
63. วัดกระเฉท(124160)
64. วัดคีรีภาวนาราม(124175)
65. วัดชากผักกูด(124163)
66. วัดชากลูกหญ้า(124164)
67. วัดชากหมาก(124165)
68. วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง(124166)
69. วัดดอนจันทน์(124170)
70. วัดตะพงนอก(124168)
71. วัดตะเคียนทอง(124169)
72. วัดตากวน(124179)
73. วัดตาขัน(124171)
74. วัดท่าเรือ(124173)
75. วัดธงหงส์(124174)
76. วัดธรรมสถิต(124177)
77. วัดนาตาขวัญ(124183)
78. วัดน้ำคอก(124178)
79. วัดบ้านค่าย(124176)
80. วัดบ้านฉาง(124180)
81. วัดบ้านดอน(124181)
82. วัดบ้านเก่า(124187)
83. วัดปทุมาวาส(124200)
84. วัดประชุมมิตรบำรุง(124182)
85. วัดปลวกเกตุ(124195)
86. วัดพลา(124190)
87. วัดมาบข่า(124184)
88. วัดมาบชลูด(124185)
89. วัดยายดา(124186)
90. วัดละหารไร่(124193)
91. วัดสมบูรณาราม(124188)
92. วัดสระแก้ว(124189)
93. วัดสำนักกะท้อน(124192)
94. วัดหนองกระบอก(124191)
95. วัดหนองกรับ(124194)
96. วัดหนองตะแบก(124209)
97. วัดหนองพะวา(124198)
98. วัดห้วงหิน(124196)
99. วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่(124197)
100. วัดห้วยโป่ง(124201)
101. วัดเกาะ(124199)
102. วัดเกาะกลอย(124213)
103. วัดเขาสำเภาทอง(124203)
104. วัดเนินกระปรอก(124202)
105. วัดเนินพระ(124204)
106. วัดเภตราสุขารมย์(124208)
107. วัดแกลงบน(124206)
108. วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42(124205)
109. วัดในไร่(124207)
110. วัดไผ่ล้อม(124214)
111. สามัคคีราษฎร์บำรุง(124210)
112. อนุบาลระยอง(124212)
113. อนุบาลระยองวัดหนองสนม(124224)
114. เกาะแก้วพิศดาร(124211)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 26.75
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
114 8 0 0

Powered By www.thaieducation.net