รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)(128392)
2. ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล)(128407)
3. ชุมชนวัดหนองโนใต้(128388)
4. ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)(128389)
5. ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)(128399)
6. ธารเกษม(128395)
7. นิคมสงเคราะห์ 2(128406)
8. นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)(128401)
9. บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)(128404)
10. บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)(128413)
11. บ้านซับครก(128412)
12. บ้านซับชะอม(128416)
13. บ้านธารทองแดง(128420)
14. บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)(128419)
15. บ้านป่าไม้พระฉาย(128425)
16. บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)(128426)
17. บ้านพุซาง(128434)
18. บ้านม่วงฝ้าย(128430)
19. บ้านสระลำใย(128437)
20. บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)(128435)
21. บ้านหนองกะเบา(128450)
22. บ้านหนองจาน(128447)
23. บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)(128443)
24. บ้านหนองใหญ่(128451)
25. บ้านหลังสวนประชาสามัคคี(128454)
26. บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213(128452)
27. บ้านเขาดินใต้(128464)
28. บ้านเขาพลัด(128455)
29. บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)(128478)
30. บ้านเขาเลี้ยว(128458)
31. ประชาสงเคราะห์รังสรรค์(128460)
32. พระพุทธบาท(128487)
33. วัดกุดนกเปล้า(128467)
34. วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)(128480)
35. วัดช้าง(128470)
36. วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)(128481)
37. วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)(128476)
38. วัดตรีบุญญาราม(128485)
39. วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)(128486)
40. วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)(128502)
41. วัดถนนเหล็ก(128489)
42. วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)(128493)
43. วัดท่าวัว(128495)
44. วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)(128500)
45. วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)(128515)
46. วัดนาร่อง(128503)
47. วัดบ่อพระอินทร์(128506)
48. วัดบ้านกล้วย(128508)
49. วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)(128509)
50. วัดบ้านยาง(128518)
51. วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)(128516)
52. วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)(128522)
53. วัดบ้านใหม่(128529)
54. วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)(128530)
55. วัดป๊อกแป๊ก(128521)
56. วัดปัญจาภิรมย์(128541)
57. วัดป่าคา(128527)
58. วัดป่าสัก(128576)
59. วัดพระพุทธฉาย(128538)
60. วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)(128543)
61. วัดพุแค(128545)
62. วัดมงคล(128539)
63. วัดม่วงน้อย(128546)
64. วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)(128544)
65. วัดมะขามเรียง(128547)
66. วัดราษฎร์บำรุง(128549)
67. วัดลาดเขาปูน(128550)
68. วัดวังเลน(128548)
69. วัดศรีจอมทอง(128558)
70. วัดส้มป่อย(128552)
71. วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)(128551)
72. วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)(128553)
73. วัดสว่างอารมณ์(128563)
74. วัดสาธุประชาสรรค์(128555)
75. วัดสารภี(128696)
76. วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188(128593)
77. วัดสุนันทาราม(128564)
78. วัดสุวรรณคีรี(128565)
79. วัดหนองกะธาตุ(128566)
80. วัดหนองกีบม้า(128567)
81. วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)(128568)
82. วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)(128584)
83. วัดหนองทางบุญ(128570)
84. วัดหนองนางปุ๋ย(128572)
85. วัดหนองบัว(128574)
86. วัดหนองยาวสูง(128586)
87. วัดหนองยาวใต้(128577)
88. วัดหนองสองห้อง(128581)
89. วัดหนองสีดา(128580)
90. วัดหนองสุทธะ(128582)
91. วัดหนองหว้า(128583)
92. วัดหนองหัวโพ(128635)
93. วัดหนองเขื่อนช้าง(128591)
94. วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)(128589)
95. วัดห้วยลี่(128600)
96. วัดห้วยหวาย(128599)
97. วัดหัวถนน(128598)
98. วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)(128601)
99. วัดเขาดิน(128609)
100. วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์(128614)
101. วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)(128602)
102. วัดแพะโคก(128603)
103. วัดโคกงาม(128611)
104. วัดโคกหนามแท่ง(128604)
105. วัดโคกเสลา(128607)
106. วัดโคกใหญ่(128636)
107. วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)(128620)
108. วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)(128617)
109. วัดโพธิ์ทอง(128615)
110. วัดใหม่สามัคคีธรรม(128619)
111. วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)(128618)
112. หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)(128621)
113. อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)(128622)
114. อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)(128624)
115. อนุบาลวัดพระพุทธบาท(128627)
116. อนุบาลศาลาแดง(128639)
117. อนุบาลสระบุรี(128630)
118. อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์(128631)
119. อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)(128642)
120. อนุบาลเสาไห้(128632)
121. โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี(128633)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
121 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net