รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สิงห์บุรี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ค่ายบางระจัน(129044)
2. ชุมชนบ้านไม้ดัด(129023)
3. ชุมชนวัดกลางท่าข้าม(129040)
4. ชุมชนวัดดงยาง(129025)
5. ชุมชนวัดตราชู(129026)
6. ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133(129038)
7. ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา(129041)
8. ชุมชนวัดม่วง(129042)
9. ชุมชนวัดเทพมงคล(129046)
10. ชุมชนวัดเสาธงหิน(129045)
11. บ้านคูเมือง(129048)
12. บ้านทุ่งกลับ(129049)
13. บ้านทุ่งว้า(129057)
14. บ้านหนองลีวิทยาคม(129053)
15. บ้านเก่า(129067)
16. วัดกระทุ่มปี่(129056)
17. วัดกลาง(129071)
18. วัดกลางชูศรีเจริญสุข(129062)
19. วัดกลางธนรินทร์(129075)
20. วัดการ้อง(129063)
21. วัดข่อย(129065)
22. วัดคลองโพธิ์ศรี(129069)
23. วัดคีม(129081)
24. วัดจักรสีห์(129110)
25. วัดชะอมสามัคคีธรรม(129073)
26. วัดชันสูตร(129076)
27. วัดดอนเจดีย์(129083)
28. วัดตลาดโพธิ์(129087)
29. วัดตะโกรวม(129082)
30. วัดตึกราชา(129084)
31. วัดตุ้มหู(129088)
32. วัดถอนสมอ(129085)
33. วัดทอง(129091)
34. วัดท่าอิฐ(129090)
35. วัดน้อย(129092)
36. วัดน้ำผึ้ง(129106)
37. วัดบางปูน(129097)
38. วัดบ้านกลับ(129101)
39. วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)(129105)
40. วัดบ้านลำ(129107)
41. วัดประดับ(129115)
42. วัดประศุก(129111)
43. วัดประสาท(129138)
44. วัดประสิทธิ์คุณากร(129114)
45. วัดประโชติการาม(129128)
46. วัดปลาไหล(129121)
47. วัดพรหมสาคร(129118)
48. วัดพรหมเทพาวาส(129119)
49. วัดพระปรางค์มุนี(129123)
50. วัดพิกุลทอง(129122)
51. วัดยาง(129131)
52. วัดระนาม(129137)
53. วัดราษฎร์ประสิทธิ์(129135)
54. วัดล่องกะเบา(129142)
55. วัดวังกะจับ(129134)
56. วัดวังขรณ์(129140)
57. วัดวิหารขาว(129139)
58. วัดศรัทธาภิรม(129144)
59. วัดศรีสาคร(129141)
60. วัดสว่างอารมณ์(129146)
61. วัดสะอาดราษฎร์บำรุง(129166)
62. วัดสาธุการาม(129164)
63. วัดสามัคคีธรรม(129148)
64. วัดสิงห์(129159)
65. วัดหนองสุ่ม(129153)
66. วัดหลวง(129152)
67. วัดห้วยเจริญสุข(129154)
68. วัดอัมพวัน(129175)
69. วัดเก้าชั่ง(129157)
70. วัดเชียงราก(129163)
71. วัดเซ่าสิงห์(129167)
72. วัดเตย(129179)
73. วัดเพิ่มประสิทธิผล(129193)
74. วัดเสือข้าม(129168)
75. วัดแหลมคาง(129170)
76. วัดโคกพระ(129173)
77. วัดโคปูน(129177)
78. วัดโฆสิทธาราม(129186)
79. วัดโบสถ์(129247)
80. วัดโบสถ์(129180)
81. วัดโพธิ์ชัย(129289)
82. วัดโพธิ์ศรี(129187)
83. วัดโพธิ์สังฆาราม(129201)
84. วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)(129191)
85. วัดโพธิ์หอม(129202)
86. วัดโภคาภิวัฒน์(129209)
87. วัดโสภา(129203)
88. วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)(129217)
89. อนุบาลค่ายบางระจัน(129205)
90. อนุบาลท่าช้าง(129212)
91. อนุบาลบางระจัน(129243)
92. อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)(129228)
93. อนุบาลสิงห์บุรี(129223)
94. อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)(129259)
95. อนุบาลเมืองสิงห์บุรี(129235)
96. เรืองเดชประชานุเคราะห์(129232)
97. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส(129238)
98. โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี(129237)
99. ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)(129240)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 27.53
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
99 10 0 0

Powered By www.thaieducation.net