รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.อ่างทอง ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดโพธิวงษ์
2. วัดโคศุภราช
3. วัดจำปาหล่อ
4. วัดโพทูล
5. วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
6. อนุบาลวัดอ่างทอง
7. กระทุ่มราย
8. วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
9. วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
10. บ้านน้ำผึ้ง
11. วัดบ้านอิฐ
12. วัดอรัญญิกาวาส
13. วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
14. วัดราชปักษี
15. อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
16. วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
17. วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
18. วัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง)
19. วัดจันทร์นิรมิตร
20. วัดไผ่ล้อม
21. วัดเซิงหวาย
22. วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
23. บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
24. วัดชัยสิทธาราม
25. วัดนางเล่ว
26. วัดมหานาม
27. วัดโบสถ์(อ.เมือง)
28. อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
29. วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
30. วัดละมุด
31. วัดบ้านป่า
32. วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
33. วัดเจ้าบุญเกิด
34. วัดเยื้องคงคาราม
35. วัดวงษ์ภาศน์
36. วัดกำแพง
37. ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
38. วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
39. ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
40. วัดท่า
41. วัดถนน
42. วัดพิจารณ์โสภณ
43. วัดศรีมหาโพธิ์
44. ชุมชนวัดพายทอง
45. อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
46. วัดเอกราช
47. วัดคำหยาด
48. วัดโพธิ์ทอง
49. วัดโคกพุทรา
50. วัดจันทราราม
51. วัดไตรรัตนาราม
52. วัดทางพระ
53. วัดท่าโขลง
54. วัดยางทอง
55. วัดโพธิ์ราษฎร์
56. วัดบ้านสร้าง
57. อนุบาลโพธิ์ทอง
58. วัดท่าอิฐ
59. วัดสามประชุม(วันครู2504)
60. วัดโบสถ์(อ.ไชโย)
61. วัดข่อย
62. วัดบุญเกิด
63. วัดศรีกุญชร
64. วัดยางช้าย
65. วัดงิ้วราย
66. วัดลั่นทม
67. วัดม่วงคัน
68. วัดโพธิ์เอน
69. วัดโพธิ์เกรียบ
70. วัดสว่าง
71. วัดสนธิธรรม
72. วัดสุวรรณราชหงษ์
73. วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
74. วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
75. ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
76. วัดบุญศิริวิทยาราม
77. วัดป่ามุนี
78. วัดท่าตลาด
79. วัดหัวสะแกตก
80. วัดรัตนาราม
81. ชุมชนวัดริ้วหว้า
82. บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
83. วัดวังน้ำเย็น
84. วัดหมื่นเกลา
85. วัดหนองยาง
86. วัดรางฉนวน
87. วัดจันทร์มณี
88. วัดบ้านแก
89. วัดบ้านพราน
90. บ้านหนองเสือ
91. วัดสีบัวทอง
92. วัดแก้วกระจ่าง
93. อนุบาลแสวงหา
94. พวงทองอุปถัมภ์
95. วัดบ้านเพชร
96. วัดทองเลื่อน
97. วัดยาง
98. ประสิทธิวิทยาฯ
99. วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
100. วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
101. วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
102. วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
103. วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
104. วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
105. วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
106. วัดขุมทอง
107. วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
108. วัดวันอุทิศ
109. วัดไผ่วง
110. วัดต้นทอง
111. วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
112. วัดศาลาดิน
113. วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
114. วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
115. บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
116. วัดหลวง
117. บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
118. วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
119. อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
120. ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
121. บ้านห้วยคล้า
122. วัดสิทธาราม
123. ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
124. วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
125. วัดทำนบ
126. วัดหลักแก้ว
127. วัดลานช้าง
128. วัดคลองสำโรง
129. วัดใหม่ทางข้าม
130. วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
131. วัดห้วยคันแหลน
132. วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
133. วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
134. วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
135. วัดท่าชุมนุม
136. บ้านหนองถ้ำ
137. วัดมงคลธรรมนิมิต
138. วัดหนองกร่าง
139. วัดเกษทอง
140. วัดสามโก้
141. อนุบาลบ้านลำสนุ่น
142. บ้านดอนตาวง
143. วัดสามขาว
144. วัดน้ำอาบ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 83.16
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
144 144 144 47

Powered By www.thaieducation.net