รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กลางคลอง 27(120422)
2. คอตันคลอง 27(120424)
3. จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์(120430)
4. ชลประทานอนุเคราะห์(120425)
5. ชุมชนวัดบ้านร่อม(120426)
6. ชุมชนวัดระโสม(120429)
7. ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)(120431)
8. ชุมชนวัดสุเมธ(120436)
9. ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)(120437)
10. ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)(120447)
11. ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์(120434)
12. ตะโกดอนหญ้านาง(120433)
13. นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)(120451)
14. บ่อแร่(120443)
15. บ้านกะทุ่มลาย(120438)
16. บ้านข่อยโทน(120441)
17. บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2(120439)
18. บ้านคู้คด(120442)
19. บ้านช้าง(120440)
20. บ้านดอนข่อย(120452)
21. บ้านบ่อตาโล่(120456)
22. บ้านลำแดง(120444)
23. บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)(120445)
24. บ้านเป็ด(120446)
25. ปฐมวิทยาคาร(120453)
26. ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)(120449)
27. ประชาสามัคคี(120448)
28. ประตูชัย(120459)
29. พรพินิตพิทยาคาร(120450)
30. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)(120454)
31. มุสลิมบำรุง(120461)
32. ลุมพลีชนูปถัมภ์(120460)
33. วังน้อยวิทยาภูมิ(120457)
34. วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)(120455)
35. วัดกลางคลองสระบัว(120462)
36. วัดกษัตราธิราช(120470)
37. วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)(120458)
38. วัดกุฎีประสิทธิ์(120469)
39. วัดกุฎีลาย(120484)
40. วัดกุ่มแต้(120464)
41. วัดคานหาม(120463)
42. วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)(120465)
43. วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)(120468)
44. วัดจอมเกษ(120466)
45. วัดจำปา อุทัย(120467)
46. วัดจําปา(120486)
47. วัดช้าง(120471)
48. วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)(120472)
49. วัดดอกไม้(120474)
50. วัดดอนประดู่(120473)
51. วัดดอนพุดซา(120494)
52. วัดดาวคะนอง(120488)
53. วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)(120475)
54. วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)(120478)
55. วัดตูม(120476)
56. วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)(120477)
57. วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)(120479)
58. วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา(120480)
59. วัดท้าวอู่ทอง(120481)
60. วัดทำใหม่(120482)
61. วัดทุ่งมน(120483)
62. วัดธรรมจริยา(120501)
63. วัดนครโปรดสัตว์(120485)
64. วัดนนทรีย์(120490)
65. วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)(120489)
66. วัดนาค(120487)
67. วัดนางคุ่ม(120495)
68. วัดนางชี(120502)
69. วัดนาอุ่น(120492)
70. วัดบัวงาม(120491)
71. วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)(120493)
72. วัดบางเดื่อ(120497)
73. วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)(120496)
74. วัดบ้านช้าง(120500)
75. วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)(120498)
76. วัดบ้านดาบ(120507)
77. วัดบ้านม้า(120499)
78. วัดบ้านหีบ(120503)
79. วัดบ้านแถว (120512)
80. วัดบึง(120519)
81. วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)(120504)
82. วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)(120505)
83. วัดปรีดาราม(120506)
84. วัดปากกราน(120516)
85. วัดปากคลอง (ประชามหาราช)(120511)
86. วัดผดุงธรรม(120509)
87. วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)(120508)
88. วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)(120510)
89. วัดพระงาม(120514)
90. วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)(120518)
91. วัดพระญาติการาม(120513)
92. วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร(120523)
93. วัดพรานนก(120515)
94. วัดพะยอม(120520)
95. วัดพุทไธศวรรย์(120517)
96. วัดภาชี(120533)
97. วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)(120521)
98. วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)(120526)
99. วัดมาบโพธิ์(120530)
100. วัดมเหยงค์(120522)
101. วัดยมนาตามธรรม(120525)
102. วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)(120524)
103. วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)(120540)
104. วัดลาดทราย(120535)
105. วัดลาย (ทวีปัญญา)(120527)
106. วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)(120528)
107. วัดวงษ์สวรรค์(120529)
108. วัดวังแดงเหนือ(120552)
109. วัดศรีประชา(120531)
110. วัดศรีภวังค์(120542)
111. วัดศาลาลอย (120532)
112. วัดศิวาราม(120534)
113. วัดสฎางค์(120537)
114. วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180(120546)
115. วัดสว่างอารมณ์(120536)
116. วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา(120539)
117. วัดสะตือ(120538)
118. วัดสะแก(120541)
119. วัดสามเรือน(120549)
120. วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)(120545)
121. วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)(120543)
122. วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์(120544)
123. วัดหนองนาง(120547)
124. วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)(120570)
125. วัดหนองบัว(120584)
126. วัดหนองเป้า(120548)
127. วัดหนองไม้ซุง(120551)
128. วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)(120550)
129. วัดหันตรา(120557)
130. วัดหัวคุ้ง(120553)
131. วัดหัวหิน(120559)
132. วัดอินกัลยา(120554)
133. วัดอุทการาม(120555)
134. วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)(120556)
135. วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)(120566)
136. วัดเกาะเลิ่ง(120558)
137. วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์(120560)
138. วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)(120572)
139. วัดเทพคันธาราม(120561)
140. วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)(120562)
141. วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)(120565)
142. วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)(120563)
143. วัดแก้วตา(120564)
144. วัดแค(120567)
145. วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)(120571)
146. วัดโคกกรวด(120568)
147. วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)(120569)
148. วัดโคกมะยม(120573)
149. วัดโคกสังข์ (120578)
150. วัดโคกโพธิ์(120576)
151. วัดโตนด(120574)
152. วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)(120575)
153. วัดโตนดเตี้ย(120577)
154. วัดโบสถ์(120582)
155. วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ(120579)
156. วัดโพธิ์(120581)
157. วัดโพธิ์ทอง(120580)
158. วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)(120603)
159. วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)(120588)
160. วัดโพธิ์สาวหาญ(120583)
161. วัดโพธิ์หอม(120585)
162. วัดโพธิ์เอน(120586)
163. วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)(120587)
164. วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)(120590)
165. วัดไก่(120589)
166. วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)(120591)
167. วัดไก่เตี้ย(120598)
168. วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)(120595)
169. วัดไทรงาม(120592)
170. วัดไผ่(120593)
171. สิทธิพยากรณ์(120594)
172. สุดินสหราษฎร์(120597)
173. สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา(120596)
174. อนุบาลพระนครศรีอยุธยา(120600)
175. เชาวน์วัศ(120599)
176. โพธิ์ราษฎร์บำรุง(120602)
177. โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)(120601)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 29.80
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
177 34 0 0

Powered By www.thaieducation.net