รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ขจรทรัพย์อํารุง(119130)
2. คลองบางโพธิ์(119132)
3. คลองบ้านพร้าว(119131)
4. คลองพระอุดม(119133)
5. คลองลากค้อน(119134)
6. คลองลาดช้าง(119135)
7. คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)(119137)
8. คลองสอง(119136)
9. คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)(119138)
10. คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)(119145)
11. จารุศรบํารุง(119148)
12. ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ(119139)
13. ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)(119140)
14. ชุมชนวัดบางกะดี(119141)
15. ชุมชนวัดบางขัน(119142)
16. ชุมชนวัดหน้าไม้(119143)
17. ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร(119144)
18. ชุมชนวัดเสด็จ(119147)
19. ชุมชนวัดไก่เตี้ย(119146)
20. บางชวดอนุสรณ์(119149)
21. บางโพธิ์เหนือ(119156)
22. บางโพธิ์ใหม่(119151)
23. บ้านคลองขวางบน(119150)
24. บ้านคลองเจ้าเมือง(119152)
25. บ้านบึง(119155)
26. บึงเขาย้อน(119154)
27. บุญคุ้มราษฎร์บํารุง(119153)
28. ประถมศึกษาธรรมศาสตร์(119157)
29. ปากคลองสอง(119159)
30. ลิ้นจี่อุทิศ(119158)
31. ลําสนุ่น(119162)
32. วัดกลางคลองสาม(119160)
33. วัดกล้าชอุ่ม(119163)
34. วัดคุณหญิงส้มจีน(119161)
35. วัดจันทาราม(119165)
36. วัดฉาง(119168)
37. วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)(119164)
38. วัดดาวเรือง(119166)
39. วัดตะวันเรือง(119172)
40. วัดถั่วทอง(119169)
41. วัดท้ายเกาะ(119173)
42. วัดนาวง(119182)
43. วัดบ่อทอง(119167)
44. วัดบ่อเงิน(119175)
45. วัดบัวขวัญ(119170)
46. วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์(119171)
47. วัดบัวหลวง(119176)
48. วัดบางกุฎีทอง(119174)
49. วัดบางคูวัด(119181)
50. วัดบางพูน(119177)
51. วัดบางเดื่อ(119179)
52. วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)(119178)
53. วัดบางเตยใน(119180)
54. วัดบ้านพร้าวใน(119184)
55. วัดปทุมทอง(119185)
56. วัดผลาหาร(119183)
57. วัดพืชนิมิต(119190)
58. วัดมงคลพุการาม(119186)
59. วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)(119187)
60. วัดมูลเหล็ก(119196)
61. วัดรังสิต(119188)
62. วัดราษฎร์ศรัทธาทํา(119189)
63. วัดลาดหลุมแก้ว(119195)
64. วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)(119193)
65. วัดศิริจันทาราม(119194)
66. วัดสว่างภพ(119191)
67. วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)(119192)
68. วัดสองพี่น้อง(119210)
69. วัดสะแก(119201)
70. วัดสามัคคิยาราม(119197)
71. วัดสุทธาวาส(119198)
72. วัดสุวรรณจินดาราม(119199)
73. วัดหงส์ปทุมาวาส(119200)
74. วัดหว่านบุญ(119202)
75. วัดอู่ข้าว(119203)
76. วัดเกิดการอุดม(119209)
77. วัดเชิงท่า(119205)
78. วัดเทียนถวาย(119204)
79. วัดเนกขัมมาราม(119211)
80. วัดเปรมประชากร(119206)
81. วัดเพิ่มทาน(119212)
82. วัดเมตารางค์(119207)
83. วัดเวฬุวัน(119208)
84. วัดโคก(119213)
85. วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)(119219)
86. วัดโพธิ์เลื่อน(119214)
87. วัดไพร่ฟ้า(119215)
88. วันครู 2502(119216)
89. ศาลาพัน(119220)
90. สว่างราษฏร์บํารุง(119217)
91. สังข์อํ่าวิทยา(119226)
92. สังฆรักษ์บํารุง(119218)
93. สามวาวิทยา(119221)
94. สามัคคีราษฎร์บํารุง(119223)
95. สี่แยกบางเตย(119222)
96. สุลักขณะ(119230)
97. สุเหร่าใหม่เจริญ(119224)
98. อนุบาลปทุมธานี(119227)
99. อนุบาลวัดบางนางบุญ(119225)
100. อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์(119228)
101. เจริญวิทยา(119229)
102. โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)(119231)
103. ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)(119232)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 45.63
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
103 85 0 0

Powered By www.thaieducation.net