รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ(127998)
2. คลองนาเกลือน้อย(128005)
3. คลองบางปิ้ง(127997)
4. คลองบางปู(128006)
5. คลองมหาวงก์(128014)
6. คลองสองพี่น้อง(128003)
7. คลองสำโรง(127999)
8. คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์)(128054)
9. คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง)(128020)
10. คลองใหม่(128013)
11. ฉัตรทิพย์เทพวิทยา(128018)
12. ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง(128022)
13. ชุมชนวัดสาขลา(128030)
14. นาคดีอนุสรณ์(128024)
15. นิลรัตน์อนุสรณ์(128027)
16. บ้านขุนสมุทร(128047)
17. บ้านขุนสมุทรไทย(128045)
18. บ้านคลองหลวง(128043)
19. บ้านบางจาก(128052)
20. ป้อมพระจุลจอมเกล้า(128046)
21. พร้านีลวัชระ(128056)
22. พลอยจาตุรจินดา(128068)
23. พิบูลประชาบาล(128048)
24. มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์(128050)
25. วัดกลาง(128053)
26. วัดกองแก้ว(128055)
27. วัดครุนอก(128060)
28. วัดครุใน(128057)
29. วัดคลองมอญ(128072)
30. วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)(128059)
31. วัดคลองเก้า(128058)
32. วัดคันลัด(128061)
33. วัดคู่สร้าง(128065)
34. วัดชมนิมิตร(128090)
35. วัดด่านสำโรง(128071)
36. วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65(128066)
37. วัดท้องคุ้ง(128074)
38. วัดบางกระสอบ(128069)
39. วัดบางกอบัว(128092)
40. วัดบางกะเจ้ากลาง(128094)
41. วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)(128081)
42. วัดบางด้วน(128079)
43. วัดบางนางเกรง(128086)
44. วัดบางน้ำผึ้งนอก(128080)
45. วัดบางน้ำผึ้งใน(128083)
46. วัดบางฝ้าย(128084)
47. วัดบางหญ้าแพรก(128085)
48. วัดบางหัวเสือ(128088)
49. วัดบางโปรง(128089)
50. วัดป่าเกด(128093)
51. วัดปุณหังสนาวาส(128104)
52. วัดมหาวงษ์(128091)
53. วัดรวก(128102)
54. วัดราษฎร์รังสรรค์(128115)
55. วัดราษฎร์โพธิ์ทอง(128148)
56. วัดศรีคงคาราม(128098)
57. วัดสวนส้ม(128101)
58. วัดสำโรงเหนือ(128105)
59. วัดสุขกร(128124)
60. วัดแค(128141)
61. วัดแพรกษา(128116)
62. วัดแหลม(128136)
63. วัดแหลมฟ้าผ่า(128118)
64. วัดโยธินประดิษฐ์(128125)
65. วัดใหญ่(128126)
66. วัดไตรมิตรวราราม(128128)
67. วัดไตรสามัคคี(128129)
68. อนุบาลพระสมุทรเจดีย์(128131)
69. อนุบาลวัดพิชัยสงคราม(128137)
70. อนุบาลสุขสวัสดิ์(128134)
71. อินทรัมพรรย์อนุสรณ์(128151)
72. เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)(128142)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 40.28
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
72 44 0 0

Powered By www.thaieducation.net