รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ดาราคาม(109321)
2. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ(109323)
3. ทุ่งมหาเมฆ(109322)
4. บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)(109324)
5. บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)(109325)
6. ประถมทวีธาภิเศก(109326)
7. ประถมนนทรี(109329)
8. พญาไท(109327)
9. พระตำหนักสวนกุหลาบ(109328)
10. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)(109336)
11. พิบูลอุปถัมภ์(109330)
12. มหาวีรานุวัตร(109332)
13. ราชวินิต(109331)
14. ราชวินิตประถมบางแค(109334)
15. วัดชนะสงคราม(109333)
16. วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)(109335)
17. วัดช่างเหล็ก(109337)
18. วัดด่าน(109342)
19. วัดนาคปรก(109338)
20. วัดประยุรวงศาวาส(109341)
21. วัดพลับพลาชัย(109344)
22. วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)(109339)
23. วัดสังข์กระจาย(109340)
24. วัดหงส์รัตนาราม(109343)
25. วัดหนัง(109345)
26. วัดอมรินทราราม(109351)
27. วัดอุทัยธาราม(109346)
28. วัดเจ้ามูล(109350)
29. วัดเวตวันธรรมาวาส(109347)
30. วัดโสมนัส(109348)
31. สายน้ำทิพย์(109349)
32. อนุบาลพิบูลเวศม์(109352)
33. อนุบาลวัดนางนอง(109353)
34. อนุบาลวัดปรินายก(109355)
35. อนุบาลสามเสนฯ(109356)
36. โฆสิตสโมสร(109354)
37. ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ(109357)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 24.32
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
36 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net