ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ปีการศึกษา 2562 (ครบ 100%)

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2562
การตรวจ
30 ก.ย. 2562
การตรวจ
10 พ.ย. 2562
การตรวจ
30 มี.ค.
 1.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100100 100 100 100

ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ยังไม่ครบ 100%

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2562
การตรวจ
30 ก.ย. 2562
การตรวจ
10 พ.ย. 2562
การตรวจ
30 มี.ค.
95.08% 1.สพป.แพร่ เขต 2 cck122122 122 122 98
95.05% 2.สพป.เพชรบุรี เขต 1 cck9191 91 91 73
92.13% 3.สพป.อุดรธานี เขต 4 cck143143 143 143 98
91.51% 4.สพป.ลำปาง เขต 2 cck109109 109 109 72
90.73% 5.สพป.เลย เขต 1 cck143143 143 143 90
90.65% 6.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 cck139139 139 139 87
89.58% 7.สพป.อ่างทอง cck144144 144 144 84
87.80% 8.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 cck168168 168 168 86
87.69% 9.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 cck258258 258 258 131
87.59% 10.สพป.นครราชสีมา เขต 1 cck143143 143 143 72
87.14% 11.สพป.ขอนแก่น เขต 4 cck175175 175 175 85
86.78% 12.สพป.เชียงราย เขต 1 cck104104 104 104 49
86.61% 13.สพป.อำนาจเจริญ cck252252 252 252 117
85.80% 14.สพป.สุโขทัย เขต 2 cck162162 162 162 70
85.73% 15.สพป.ยโสธร เขต 2 cck184184 184 184 79
85.54% 16.สพป.จันทบุรี เขต 1 cck8383 83 83 35
83.80% 17.สพป.ตาก เขต 1 cck108108 108 108 38
83.74% 18.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 cck103103 103 103 36
83.11% 19.สพป.พิษณุโลก เขต 1 cck114114 114 114 37
82.08% 20.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 cck173173 173 173 49
81.85% 21.สพป.เชียงราย เขต 4 cck135135 135 135 37
81.69% 22.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 cck198198 198 198 53
81.29% 23.สพป.พังงา cck139139 139 138 36
81.25% 24.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 cck8888 88 88 22
81.19% 25.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 cck214214 214 214 53
81.16% 26.สพป.อุดรธานี เขต 3 cck203203 203 203 50
80.63% 27.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 cck142142 142 142 32
80.51% 28.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 cck254254 254 254 56
80.18% 29.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 cck217217 217 217 45
79.97% 30.สพป.มหาสารคาม เขต 1 cck196196 196 196 39
79.86% 31.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 cck7272 72 72 14
79.63% 32.สพป.ลำพูน เขต 2 cck8181 81 81 15
79.52% 33.สพป.มหาสารคาม เขต 2 cck221221 221 221 40
79.51% 34.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 cck133133 133 133 24
78.99% 35.สพป.ลำปาง เขต 1 cck9494 94 94 15
78.79% 36.สพป.มหาสารคาม เขต 3 cck145145 145 145 22
78.74% 37.สพป.ราชบุรี เขต 2 cck147147 147 147 22
78.71% 38.สพป.ราชบุรี เขต 1 cck175175 175 175 26
78.71% 39.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 cck209209 209 208 32
78.30% 40.สพป.สตูล cck159159 159 159 21
77.86% 41.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 cck210210 210 210 24
77.80% 42.สพป.อุทัยธานี เขต 2 cck125125 125 125 14
77.60% 43.สพป.นครราชสีมา เขต 3 cck183183 183 183 19
77.39% 44.สพป.ลำพูน เขต 1 cck9494 94 94 9
77.15% 45.สพป.ลพบุรี เขต 1 cck151151 151 151 13
77.15% 46.สพป.เชียงราย เขต 2 cck151151 151 151 13
76.99% 47.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 cck188188 188 185 18
76.80% 48.สพป.ยะลา เขต 1 cck111111 111 111 8
76.75% 49.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 cck228228 228 228 16
76.75% 50.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 cck100100 100 100 7
76.56% 51.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 cck8080 80 80 5
76.24% 52.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 cck181181 181 181 9
75.72% 53.สพป.ขอนแก่น เขต 2 cck207207 207 207 6
75.48% 54.สพป.เลย เขต 2 cck157157 157 157 3
75.24% 55.สพป.สมุทรสาคร cck103103 103 103 1
75.14% 56.สพป.สกลนคร เขต 3 cck182182 182 182 1
75.00% 57.สพป.ระยอง เขต 1 cck114114 114 114 0
75.00% 58.สพป.สกลนคร เขต 1 cck175175 175 175 0
75.00% 59.สพป.สกลนคร เขต 2 cck254254 254 254 0
75.00% 60.สพป.สระบุรี เขต 1 cck121121 121 121 0
75.00% 61.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 cck198198 198 198 0
75.00% 62.สพป.แพร่ เขต 1 cck115115 115 115 0
75.00% 63.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 cck141134 134 134 0
75.00% 64.สพป.เพชรบุรี เขต 2 cck123123 123 123 0
75.00% 65.สพป.ระยอง เขต 2 cck8787 87 87 0
75.00% 66.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 cck180180 180 180 0
75.00% 67.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 cck189189 189 189 0
75.00% 68.สพป.ระนอง cck7979 79 79 0
75.00% 69.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 cck176176 176 176 0
75.00% 70.สพป.ลพบุรี เขต 2 cck139139 139 139 0
75.00% 71.สพป.ลำปาง เขต 3 cck9393 93 93 0
75.00% 72.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 cck132132 132 132 0
75.00% 73.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 cck154154 154 154 0
75.00% 74.สพป.สงขลา เขต 1 cck139139 139 139 0
75.00% 75.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 cck154154 154 154 0
75.00% 76.สพป.สุรินทร์ เขต 3 cck233233 233 233 0
75.00% 77.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 cck129129 129 129 0
75.00% 78.สพป.หนองคาย เขต 1 cck154154 154 154 0
75.00% 79.สพป.อุทัยธานี เขต 1 cck8383 83 83 0
75.00% 80.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 cck7676 76 76 0
75.00% 81.สพป.สุโขทัย เขต 1 cck126126 126 126 0
75.00% 82.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 cck239239 239 239 0
75.00% 83.สพป.อุดรธานี เขต 1 cck220220 220 220 0
75.00% 84.สพป.อุดรธานี เขต 2 cck194194 194 194 0
75.00% 85.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 cck128128 128 128 0
75.00% 86.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 cck134134 134 134 0
75.00% 87.สพป.สงขลา เขต 3 cck193193 193 193 0
75.00% 88.สพป.สงขลา เขต 2 cck127127 127 127 0
75.00% 89.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 cck7171 71 71 0
75.00% 90.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 cck8787 87 87 0
75.00% 91.สพป.สมุทรสงคราม cck7070 70 70 0
75.00% 92.สพป.เชียงราย เขต 3 cck141141 141 141 0
75.00% 93.สพป.สระบุรี เขต 2 cck135135 135 135 0
75.00% 94.สพป.สระแก้ว เขต 1 cck145145 145 145 0
75.00% 95.สพป.สระแก้ว เขต 2 cck118118 118 118 0
75.00% 96.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 cck119119 119 119 0
75.00% 97.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 cck148148 148 148 0
75.00% 98.สพป.กรุงเทพมหานคร cck3737 37 37 0
75.00% 99.สพป.ตาก เขต 2 cck121121 121 121 0
75.00% 100.สพป.นครปฐม เขต 1 cck121121 121 121 0
75.00% 101.สพป.นครปฐม เขต 2 cck118118 118 118 0
75.00% 102.สพป.นครราชสีมา เขต 2 cck175175 175 175 0
75.00% 103.สพป.นครราชสีมา เขต 5 cck213213 213 213 0
75.00% 104.สพป.นครราชสีมา เขต 6 cck181181 181 181 0
75.00% 105.สพป.นครราชสีมา เขต 7 cck225225 225 225 0
75.00% 106.สพป.ขอนแก่น เขต 5 cck255255 255 255 0
75.00% 107.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 cck109109 109 109 0
75.00% 108.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 cck162162 162 162 0
75.00% 109.สพป.นนทบุรี เขต 1 cck3232 32 32 0
75.00% 110.สพป.นราธิวาส เขต 2 cck117117 117 117 0
75.00% 111.สพป.นราธิวาส เขต 1 cck148148 148 148 0
75.00% 112.สพป.น่าน เขต 1 cck176176 176 176 0
75.00% 113.สพป.ตราด cck108108 108 108 0
75.00% 114.สพป.ตรัง เขต 1 cck132132 132 132 0
75.00% 115.สพป.ตรัง เขต 2 cck135135 135 135 0
75.00% 116.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 cck184184 184 184 0
75.00% 117.สพป.ขอนแก่น เขต 1 cck153153 153 153 0
75.00% 118.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 cck199199 199 199 0
75.00% 119.สพป.จันทบุรี เขต 2 cck106106 106 106 0
75.00% 120.สพป.ชลบุรี เขต 1 cck8282 82 82 0
75.00% 121.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 cck149149 149 149 0
75.00% 122.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 cck138138 138 138 0
75.00% 123.สพป.ชลบุรี เขต 2 cck112112 112 112 0
75.00% 124.สพป.ชลบุรี เขต 3 cck8181 81 81 0
75.00% 125.สพป.ชัยนาท cck163163 163 163 0
75.00% 126.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 cck232232 232 232 0
75.00% 127.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 cck262262 262 262 0
75.00% 128.สพป.ชุมพร เขต 2 cck119119 119 119 0
75.00% 129.สพป.ชุมพร เขต 1 cck110110 110 110 0
75.00% 130.สพป.นราธิวาส เขต 3 cck7575 75 75 0
75.00% 131.สพป.พิษณุโลก เขต 3 cck163163 163 163 0
75.00% 132.สพป.ปัตตานี เขต 1 cck136136 136 136 0
75.00% 133.สพป.พิจิตร เขต 2 cck125125 125 125 0
75.00% 134.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 cck118118 118 118 0
75.00% 135.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 cck177177 177 177 0
75.00% 136.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 cck158158 158 158 0
75.00% 137.สพป.ปัตตานี เขต 3 cck6767 67 67 0
75.00% 138.สพป.ยะลา เขต 2 cck6868 68 68 0
75.00% 139.สพป.พะเยา เขต 1 cck8484 84 84 0
75.00% 140.สพป.พะเยา เขต 2 cck126126 126 126 0
75.00% 141.สพป.พัทลุง เขต 1 cck117117 117 117 0
75.00% 142.สพป.มุกดาหาร cck244244 244 244 0
75.00% 143.สพป.พัทลุง เขต 2 cck114114 114 114 0
75.00% 144.สพป.ภูเก็ต cck4949 49 49 0
75.00% 145.สพป.พิจิตร เขต 1 cck134134 134 134 0
75.00% 146.สพป.ยะลา เขต 3 cck3232 32 32 0
75.00% 147.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 cck8989 89 89 0
75.00% 148.สพป.ปทุมธานี เขต 1 cck103103 103 103 0
75.00% 149.สพป.น่าน เขต 2 cck146146 146 146 0
75.00% 150.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 cck120120 120 120 0
75.00% 151.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 cck111111 111 111 0
75.00% 152.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 cck214214 214 214 0
75.00% 153.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 cck192192 192 192 0
75.00% 154.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 cck230230 230 230 0
75.00% 155.สพป.ยโสธร เขต 1 cck190190 190 190 0
74.70% 156.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 cck331331 331 327 0
74.60% 157.สพป.นนทบุรี เขต 2 cck6363 63 62 0
74.17% 158.สพป.นครราชสีมา เขต 4 cck181179 179 179 0
74.07% 159.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 cck135135 135 130 0
72.98% 160.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 cck9999 99 91 0
72.87% 161.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 cck141141 141 129 0
71.85% 162.สพป.พิษณุโลก เขต 2 cck127127 127 107 4
71.51% 163.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 cck229229 229 196 1
71.43% 164.สพป.หนองคาย เขต 2 cck105105 105 90 0
70.85% 165.สพป.บึงกาฬ cck211211 211 176 0
69.28% 166.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 cck201201 201 155 0
68.13% 167.สพป.นครนายก cck131131 125 101 0
67.06% 168.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 cck189189 189 129 0
66.67% 169.สพป.สิงห์บุรี cck9999 99 66 0
66.52% 170.สพป.ปัตตานี เขต 2 cck115115 115 76 0
65.89% 171.สพป.เลย เขต 3 cck107107 107 68 0
64.81% 172.สพป.สุรินทร์ เขต 1 cck292292 292 173 0
64.55% 173.สพป.ปทุมธานี เขต 2 cck6767 67 39 0
63.55% 174.สพป.นครพนม เขต 1 cck249244 205 184 0
61.96% 175.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 cck9292 92 44 0
60.32% 176.สพป.สุรินทร์ เขต 2 cck218218 179 122 7
56.64% 177.สพป.กระบี่ cck211209 208 61 0
50.34% 178.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 cck145145 94 53 0
50.00% 179.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 cck201201 160 41 0
48.90% 180.สพป.ขอนแก่น เขต 3 cck182175 163 18 0
45.17% 181.สพป.นครพนม เขต 2 cck181153 138 36 0
42.65% 182.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 cck204168 148 32 0

Powered By www.thaieducation.net