ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ปีการศึกษา 2562 (ครบ 100%)

0 results
ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2562
การตรวจ
30 ก.ย. 2562
การตรวจ
10 พ.ย. 2562
การตรวจ
30 มี.ค.

ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ยังไม่ครบ 100%

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2562
การตรวจ
30 ก.ย. 2562
การตรวจ
10 พ.ย. 2562
การตรวจ
30 มี.ค.
50.00% 1.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 cck254254 254 0 0
50.00% 2.สพป.นครปฐม เขต 1 cck121121 121 0 0
50.00% 3.สพป.นครราชสีมา เขต 5 cck213213 213 0 0
50.00% 4.สพป.เชียงราย เขต 1 cck104104 104 0 0
50.00% 5.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 cck128128 128 0 0
50.00% 6.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 cck119119 119 0 0
50.00% 7.สพป.สระบุรี เขต 2 cck136136 136 0 0
50.00% 8.สพป.ลำพูน เขต 2 cck8181 81 0 0
50.00% 9.สพป.แพร่ เขต 2 cck122122 122 0 0
50.00% 10.สพป.ปัตตานี เขต 1 cck136136 136 0 0
50.00% 11.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 cck100100 100 0 0
49.83% 12.สพป.นครราชสีมา เขต 1 cck143143 142 0 0
49.49% 13.สพป.น่าน เขต 2 cck147145 146 0 0
48.13% 14.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 cck120120 111 0 0
48.12% 15.สพป.เลย เขต 1 cck145146 135 0 0
48.01% 16.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 cck8888 81 0 0
47.62% 17.สพป.อำนาจเจริญ cck252252 228 0 0
47.35% 18.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 cck189189 169 0 0
47.05% 19.สพป.อ่างทอง cck144144 127 0 0
46.99% 20.สพป.จันทบุรี เขต 1 cck8383 73 0 0
46.86% 21.สพป.นครราชสีมา เขต 2 cck175175 153 0 0
46.32% 22.สพป.ชัยนาท cck163163 139 0 0
46.30% 23.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 cck142142 121 0 0
46.00% 24.สพป.อุทัยธานี เขต 2 cck125125 105 0 0
45.76% 25.สพป.สระแก้ว เขต 2 cck118118 98 0 0
45.60% 26.สพป.สกลนคร เขต 3 cck182182 150 0 0
45.13% 27.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 cck149149 120 0 0
44.87% 28.สพป.นราธิวาส เขต 2 cck117117 93 0 0
44.84% 29.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 cck184184 146 0 0
44.83% 30.สพป.ระยอง เขต 2 cck8787 69 0 0
44.66% 31.สพป.ปทุมธานี เขต 1 cck103103 81 0 0
44.54% 32.สพป.เชียงราย เขต 2 cck151151 118 0 0
44.50% 33.สพป.ลำปาง เขต 2 cck109109 85 0 0
44.46% 34.สพป.อุดรธานี เขต 3 cck203203 158 0 0
44.15% 35.สพป.ลำปาง เขต 1 cck9494 72 0 0
43.75% 36.สพป.ยะลา เขต 2 cck6868 51 0 0
43.71% 37.สพป.อุดรธานี เขต 4 cck143143 107 0 0
43.66% 38.สพป.สมุทรสงคราม cck7171 53 0 0
43.65% 39.สพป.สงขลา เขต 3 cck193193 144 0 0
43.64% 40.สพป.อุดรธานี เขต 1 cck223221 170 0 0
43.55% 41.สพป.มหาสารคาม เขต 2 cck221221 164 0 0
43.53% 42.สพป.สกลนคร เขต 2 cck255255 189 0 0
43.34% 43.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 cck154154 113 0 0
43.20% 44.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 cck228228 166 0 0
43.19% 45.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 cck180180 131 0 0
42.96% 46.สพป.เชียงราย เขต 4 cck135135 97 0 0
42.93% 47.สพป.ยโสธร เขต 2 cck184184 132 0 0
42.82% 48.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 cck181181 129 0 0
42.75% 49.สพป.สุโขทัย เขต 2 cck162162 115 0 0
42.64% 50.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 cck214214 151 0 0
42.52% 51.สพป.ราชบุรี เขต 2 cck147147 103 0 0
42.41% 52.สพป.มหาสารคาม เขต 3 cck145145 101 0 0
42.38% 53.สพป.เชียงราย เขต 3 cck141141 98 0 0
41.96% 54.สพป.ชลบุรี เขต 2 cck112112 76 0 0
41.35% 55.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 cck133133 87 0 0
41.10% 56.สพป.นครปฐม เขต 2 cck118118 76 0 0
41.03% 57.สพป.สระแก้ว เขต 1 cck145145 93 0 0
40.90% 58.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 cck217217 138 0 0
40.29% 59.สพป.สงขลา เขต 1 cck139139 85 0 0
39.79% 60.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 cck142142 84 0 0
39.63% 61.สพป.ตรัง เขต 2 cck135135 79 0 0
38.64% 62.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 cck176176 96 0 0
38.52% 63.สพป.สตูล cck159159 86 0 0
38.00% 64.สพป.ขอนแก่น เขต 4 cck175175 91 0 0
37.70% 65.สพป.นครราชสีมา เขต 3 cck183183 93 0 0
37.50% 66.สพป.มหาสารคาม เขต 1 cck196196 98 0 0
37.41% 67.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 cck139139 69 0 0
37.37% 68.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 cck9999 49 0 0
37.29% 69.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 cck118118 58 0 0
37.21% 70.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 cck129129 63 0 0
37.16% 71.สพป.นราธิวาส เขต 1 cck148148 72 0 0
37.13% 72.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 cck134134 65 0 0
36.81% 73.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 cck7272 34 0 0
36.55% 74.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 cck158158 73 0 0
36.52% 75.สพป.แพร่ เขต 1 cck115115 53 0 0
36.17% 76.สพป.ลำพูน เขต 1 cck9491 45 0 0
35.71% 77.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 cck154154 66 0 0
34.98% 78.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 cck258258 103 0 0
34.75% 79.สพป.ราชบุรี เขต 1 cck177177 69 0 0
34.72% 80.สพป.ตาก เขต 1 cck108108 42 0 0
34.68% 81.สพป.ชุมพร เขต 1 cck111111 43 0 0
34.66% 82.สพป.พิษณุโลก เขต 3 cck163163 63 0 0
34.61% 83.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 cck229229 88 0 0
34.29% 84.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 cck148148 55 0 0
34.28% 85.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 cck132131 50 0 0
33.83% 86.สพป.สุรินทร์ เขต 2 cck218217 78 0 0
33.73% 87.สพป.จันทบุรี เขต 2 cck106106 37 0 0
33.19% 88.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 cck174174 57 0 0
33.11% 89.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 cck262262 85 0 0
33.08% 90.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 cck232231 76 0 0
32.89% 91.สพป.ลพบุรี เขต 1 cck152152 48 0 0
32.09% 92.สพป.สงขลา เขต 2 cck127127 36 0 0
31.59% 93.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 cck109109 30 0 0
31.31% 94.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 cck198198 50 0 0
31.25% 95.สพป.ยะลา เขต 3 cck3232 8 0 0
31.15% 96.สพป.อุดรธานี เขต 2 cck195195 48 0 0
30.70% 97.สพป.ยโสธร เขต 1 cck190170 67 0 0
30.46% 98.สพป.ชุมพร เขต 2 cck119119 26 0 0
30.25% 99.สพป.เลย เขต 2 cck157150 40 0 0
30.19% 100.สพป.ขอนแก่น เขต 2 cck207207 43 0 0
29.80% 101.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 cck177177 34 0 0
29.52% 102.สพป.นครพนม เขต 1 cck249234 60 0 0
28.93% 103.สพป.สระบุรี เขต 1 cck121121 19 0 0
28.76% 104.สพป.สุรินทร์ เขต 3 cck233231 37 0 0
28.33% 105.สพป.หนองคาย เขต 2 cck105105 14 0 0
28.31% 106.สพป.นครราชสีมา เขต 6 cck181181 24 0 0
28.23% 107.สพป.ลำปาง เขต 3 cck9393 12 0 0
28.21% 108.สพป.พัทลุง เขต 1 cck117117 15 0 0
27.53% 109.สพป.สิงห์บุรี cck9999 10 0 0
27.39% 110.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 cck188188 18 0 0
27.25% 111.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 cck111111 10 0 0
27.25% 112.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 cck189189 17 0 0
27.25% 113.สพป.ยะลา เขต 1 cck111111 10 0 0
27.14% 114.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 cck210210 18 0 0
27.02% 115.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 cck9999 8 0 0
26.87% 116.สพป.ปัตตานี เขต 3 cck6767 5 0 0
26.75% 117.สพป.ระยอง เขต 1 cck114114 8 0 0
26.56% 118.สพป.น่าน เขต 1 cck176176 11 0 0
26.51% 119.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 cck199199 12 0 0
26.45% 120.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 cck138138 8 0 0
26.24% 121.สพป.ตาก เขต 2 cck121121 6 0 0
26.09% 122.สพป.นครราชสีมา เขต 4 cck183181 10 0 0
25.98% 123.สพป.สุโขทัย เขต 1 cck128128 5 0 0
25.78% 124.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 cck192192 6 0 0
25.70% 125.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 cck7171 2 0 0
25.60% 126.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 cck209209 5 0 0
25.34% 127.สพป.สุรินทร์ เขต 1 cck292292 4 0 0
25.00% 128.สพป.เลย เขต 3 cck107107 0 0 0
25.00% 129.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 cck8080 0 0 0
25.00% 130.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 cck168168 0 0 0
25.00% 131.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 cck103103 0 0 0
25.00% 132.สพป.เพชรบุรี เขต 2 cck123123 0 0 0
25.00% 133.สพป.ตราด cck108108 0 0 0
25.00% 134.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 cck8787 0 0 0
25.00% 135.สพป.ชลบุรี เขต 3 cck8181 0 0 0
25.00% 136.สพป.ขอนแก่น เขต 5 cck255247 0 0 0
25.00% 137.สพป.เพชรบุรี เขต 1 cck9191 0 0 0
25.00% 138.สพป.ชลบุรี เขต 1 cck8282 0 0 0
25.00% 139.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 cck239239 0 0 0
25.00% 140.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 cck7676 0 0 0
25.00% 141.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 cck134141 0 0 0
25.00% 142.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 cck200200 0 0 0
25.00% 143.สพป.พิษณุโลก เขต 1 cck114114 0 0 0
25.00% 144.สพป.ปทุมธานี เขต 2 cck6767 0 0 0
25.00% 145.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 cck8989 0 0 0
25.00% 146.สพป.ลพบุรี เขต 2 cck139139 0 0 0
25.00% 147.สพป.พะเยา เขต 1 cck8484 0 0 0
25.00% 148.สพป.พะเยา เขต 2 cck126126 0 0 0
25.00% 149.สพป.ระนอง cck7979 0 0 0
25.00% 150.สพป.พังงา cck139139 0 0 0
25.00% 151.สพป.ภูเก็ต cck4949 0 0 0
25.00% 152.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 cck230230 0 0 0
25.00% 153.สพป.พัทลุง เขต 2 cck114114 0 0 0
25.00% 154.สพป.พิจิตร เขต 2 cck125125 0 0 0
25.00% 155.สพป.พิจิตร เขต 1 cck134133 1 0 0
25.00% 156.สพป.มุกดาหาร cck244244 0 0 0
25.00% 157.สพป.สกลนคร เขต 1 cck175175 0 0 0
25.00% 158.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 cck198198 0 0 0
25.00% 159.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 cck135135 0 0 0
25.00% 160.สพป.นนทบุรี เขต 1 cck3232 0 0 0
25.00% 161.สพป.นครนายก cck131131 0 0 0
25.00% 162.สพป.สมุทรสาคร cck103103 0 0 0
25.00% 163.สพป.นราธิวาส เขต 3 cck7575 0 0 0
25.00% 164.สพป.นครราชสีมา เขต 7 cck225225 0 0 0
25.00% 165.สพป.หนองคาย เขต 1 cck154154 0 0 0
24.71% 166.สพป.อุทัยธานี เขต 1 cck8383 1 0 0
24.60% 167.สพป.นนทบุรี เขต 2 cck6362 0 0 0
24.40% 168.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 cck331317 6 0 0
24.32% 169.สพป.กรุงเทพมหานคร cck3736 0 0 0
23.51% 170.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 cck203190 0 0 0
23.31% 171.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 cck162147 5 0 0
20.87% 172.สพป.พิษณุโลก เขต 2 cck127106 0 0 0
20.52% 173.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 cck145119 0 0 0
20.22% 174.สพป.ปัตตานี เขต 2 cck11593 0 0 0
17.65% 175.สพป.กระบี่ cck211149 0 0 0
14.81% 176.สพป.ขอนแก่น เขต 3 cck186109 0 0 0
14.40% 177.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 cck9251 2 0 0
13.60% 178.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 cck204110 1 0 0
11.36% 179.สพป.ตรัง เขต 1 cck13241 19 0 0
10.22% 180.สพป.นครพนม เขต 2 cck18150 24 0 0
0.00% 181.สพป.บึงกาฬ cck2110 0 0 0
0.00% 182.สพป.ขอนแก่น เขต 1 cck1580 0 0 0
0.00% 183.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 cck2150 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net