ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ปีการศึกษา 2562 (ครบ 100%)

0 results
ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2562
การตรวจ
30 ก.ย. 2562
การตรวจ
10 พ.ย. 2562
การตรวจ
30 มี.ค.

ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ยังไม่ครบ 100%

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2562
การตรวจ
30 ก.ย. 2562
การตรวจ
10 พ.ย. 2562
การตรวจ
30 มี.ค.
25.00% 1.สพป.พังงา cck139139 0 0 0
25.00% 2.สพป.นราธิวาส เขต 1 cck148148 0 0 0
25.00% 3.สพป.นราธิวาส เขต 2 cck117117 0 0 0
25.00% 4.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 cck254254 0 0 0
25.00% 5.สพป.เชียงราย เขต 4 cck135135 0 0 0
25.00% 6.สพป.ลพบุรี เขต 1 cck152152 0 0 0
25.00% 7.สพป.เชียงราย เขต 3 cck141141 0 0 0
25.00% 8.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 cck199199 0 0 0
25.00% 9.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 cck8787 0 0 0
25.00% 10.สพป.อุดรธานี เขต 4 cck143143 0 0 0
25.00% 11.สพป.อุดรธานี เขต 3 cck203203 0 0 0
25.00% 12.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 cck154154 0 0 0
25.00% 13.สพป.นครราชสีมา เขต 3 cck183183 0 0 0
25.00% 14.สพป.นครราชสีมา เขต 5 cck213213 0 0 0
25.00% 15.สพป.นครราชสีมา เขต 4 cck181181 0 0 0
25.00% 16.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 cck8888 0 0 0
25.00% 17.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 cck180180 0 0 0
25.00% 18.สพป.น่าน เขต 1 cck176176 0 0 0
25.00% 19.สพป.นราธิวาส เขต 3 cck7575 0 0 0
25.00% 20.สพป.ราชบุรี เขต 1 cck177177 0 0 0
25.00% 21.สพป.พะเยา เขต 1 cck8484 0 0 0
25.00% 22.สพป.อุทัยธานี เขต 2 cck125125 0 0 0
25.00% 23.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 cck142142 0 0 0
25.00% 24.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 cck158158 0 0 0
25.00% 25.สพป.พิษณุโลก เขต 3 cck163163 0 0 0
25.00% 26.สพป.ภูเก็ต cck4948 0 0 0
25.00% 27.สพป.ปัตตานี เขต 1 cck136136 0 0 0
25.00% 28.สพป.มหาสารคาม เขต 2 cck221221 0 0 0
25.00% 29.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 cck8989 0 0 0
25.00% 30.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 cck120120 0 0 0
25.00% 31.สพป.มหาสารคาม เขต 3 cck145145 0 0 0
25.00% 32.สพป.ยะลา เขต 2 cck6868 0 0 0
25.00% 33.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 cck239239 0 0 0
25.00% 34.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 cck214214 0 0 0
25.00% 35.สพป.ยโสธร เขต 2 cck186186 0 0 0
25.00% 36.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 cck217217 0 0 0
25.00% 37.สพป.นครราชสีมา เขต 1 cck143143 0 0 0
25.00% 38.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 cck139139 0 0 0
25.00% 39.สพป.สระแก้ว เขต 2 cck118118 0 0 0
25.00% 40.สพป.สระบุรี เขต 2 cck136136 0 0 0
25.00% 41.สพป.จันทบุรี เขต 2 cck106106 0 0 0
25.00% 42.สพป.จันทบุรี เขต 1 cck8383 0 0 0
25.00% 43.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 cck135135 0 0 0
25.00% 44.สพป.เลย เขต 1 cck147147 0 0 0
25.00% 45.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 cck119119 0 0 0
25.00% 46.สพป.ขอนแก่น เขต 4 cck175175 0 0 0
25.00% 47.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 cck129129 0 0 0
25.00% 48.สพป.ชัยนาท cck165165 0 0 0
25.00% 49.สพป.ขอนแก่น เขต 2 cck207207 0 0 0
25.00% 50.สพป.เลย เขต 3 cck107107 0 0 0
25.00% 51.สพป.อำนาจเจริญ cck252252 0 0 0
25.00% 52.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 cck168168 0 0 0
25.00% 53.สพป.สุโขทัย เขต 2 cck162162 0 0 0
25.00% 54.สพป.อ่างทอง cck144144 0 0 0
25.00% 55.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 cck100100 0 0 0
25.00% 56.สพป.สมุทรสงคราม cck7272 0 0 0
25.00% 57.สพป.ชลบุรี เขต 2 cck112112 0 0 0
25.00% 58.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 cck198198 0 0 0
25.00% 59.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 cck210210 0 0 0
25.00% 60.สพป.สกลนคร เขต 2 cck255255 0 0 0
25.00% 61.สพป.สกลนคร เขต 3 cck182182 0 0 0
25.00% 62.สพป.ตาก เขต 1 cck108108 0 0 0
25.00% 63.สพป.ตราด cck108108 0 0 0
25.00% 64.สพป.สงขลา เขต 1 cck139139 0 0 0
25.00% 65.สพป.สงขลา เขต 3 cck194194 0 0 0
25.00% 66.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 cck262262 0 0 0
25.00% 67.สพป.เพชรบุรี เขต 2 cck124124 0 0 0
25.00% 68.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 cck7171 0 0 0
25.00% 69.สพป.ชุมพร เขต 2 cck119119 0 0 0
25.00% 70.สพป.ยะลา เขต 3 cck3232 0 0 0
25.00% 71.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 cck228228 0 0 0
24.81% 72.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 cck258256 0 0 0
24.80% 73.สพป.สุโขทัย เขต 1 cck129127 0 0 0
24.80% 74.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 cck128127 0 0 0
24.77% 75.สพป.ลำปาง เขต 2 cck109108 0 0 0
24.67% 76.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 cck231227 0 0 0
24.63% 77.สพป.ตรัง เขต 2 cck135133 0 0 0
24.62% 78.สพป.อุดรธานี เขต 2 cck195192 0 0 0
24.55% 79.สพป.ยะลา เขต 1 cck111109 0 0 0
24.44% 80.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 cck134131 0 0 0
24.41% 81.สพป.สงขลา เขต 2 cck127124 0 0 0
24.31% 82.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 cck7270 0 0 0
24.23% 83.สพป.มหาสารคาม เขต 1 cck196190 0 0 0
24.12% 84.สพป.พัทลุง เขต 2 cck114110 0 0 0
24.12% 85.สพป.อุทัยธานี เขต 1 cck8582 0 0 0
24.09% 86.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 cck192185 0 0 0
23.89% 87.สพป.ขอนแก่น เขต 5 cck247236 0 0 0
23.86% 88.สพป.หนองคาย เขต 1 cck154147 0 0 0
23.81% 89.สพป.ราชบุรี เขต 2 cck147140 0 0 0
23.44% 90.สพป.อุดรธานี เขต 1 cck224210 0 0 0
23.44% 91.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 cck8075 0 0 0
23.03% 92.สพป.พิษณุโลก เขต 1 cck114105 0 0 0
23.00% 93.สพป.สกลนคร เขต 1 cck175161 0 0 0
22.75% 94.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 cck111101 0 0 0
22.69% 95.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 cck119108 0 0 0
22.62% 96.สพป.หนองคาย เขต 2 cck10595 0 0 0
22.49% 97.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 cck209188 0 0 0
22.48% 98.สพป.สตูล cck159143 0 0 0
22.44% 99.สพป.นครราชสีมา เขต 2 cck176158 0 0 0
22.40% 100.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 cck154138 0 0 0
22.33% 101.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 cck10392 0 0 0
22.02% 102.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 cck151133 0 0 0
21.82% 103.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 cck236206 0 0 0
21.78% 104.สพป.สุรินทร์ เขต 3 cck233203 0 0 0
21.75% 105.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 cck177154 0 0 0
21.45% 106.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 cck176151 0 0 0
21.41% 107.สพป.นครราชสีมา เขต 6 cck181155 0 0 0
21.29% 108.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 cck229195 0 0 0
21.28% 109.สพป.ลำปาง เขต 1 cck9480 0 0 0
21.06% 110.สพป.พะเยา เขต 2 cck127107 0 0 0
20.80% 111.สพป.พิจิตร เขต 2 cck125104 0 0 0
20.74% 112.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 cck141117 0 0 0
20.66% 113.สพป.สระบุรี เขต 1 cck121100 0 0 0
20.22% 114.สพป.ปัตตานี เขต 2 cck11593 0 0 0
20.11% 115.สพป.ระยอง เขต 2 cck8770 0 0 0
19.67% 116.สพป.มุกดาหาร cck244192 0 0 0
19.63% 117.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 cck149117 0 0 0
19.47% 118.สพป.แพร่ เขต 2 cck12295 0 0 0
19.30% 119.สพป.พิจิตร เขต 1 cck136105 0 0 0
19.28% 120.สพป.นครปฐม เขต 2 cck11891 0 0 0
18.67% 121.สพป.ระนอง cck7959 0 0 0
18.13% 122.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 cck331240 0 0 0
18.09% 123.สพป.เชียงราย เขต 2 cck152110 0 0 0
17.79% 124.สพป.เชียงราย เขต 1 cck10474 0 0 0
17.63% 125.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 cck190134 0 0 0
17.48% 126.สพป.ปทุมธานี เขต 1 cck10372 0 0 0
17.47% 127.สพป.เพชรบุรี เขต 1 cck9365 0 0 0
16.77% 128.สพป.ชลบุรี เขต 1 cck8255 0 0 0
16.41% 129.สพป.สิงห์บุรี cck9965 0 0 0
16.30% 130.สพป.แพร่ เขต 1 cck11575 0 0 0
16.09% 131.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 cck174112 0 0 0
16.06% 132.สพป.ยโสธร เขต 1 cck193124 0 0 0
15.91% 133.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 cck9963 0 0 0
15.76% 134.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 cck13887 0 0 0
15.29% 135.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 cck188115 0 0 0
15.27% 136.สพป.นครนายก cck13180 0 0 0
15.23% 137.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 cck13381 0 0 0
14.88% 138.สพป.นครปฐม เขต 1 cck12172 0 0 0
14.04% 139.สพป.ระยอง เขต 1 cck11464 0 0 0
13.86% 140.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 cck11061 0 0 0
13.72% 141.สพป.ชุมพร เขต 1 cck11262 0 0 0
13.35% 142.สพป.สมุทรสาคร cck10355 0 0 0
13.03% 143.สพป.พัทลุง เขต 1 cck11761 0 0 0
12.63% 144.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 cck9950 0 0 0
12.59% 145.สพป.ลพบุรี เขต 2 cck13970 0 0 0
12.43% 146.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 cck18994 0 0 0
12.43% 147.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 cck18391 0 0 0
11.72% 148.สพป.นนทบุรี เขต 1 cck3215 0 0 0
10.28% 149.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 cck14258 0 0 0
10.12% 150.สพป.ตาก เขต 2 cck12149 0 0 0
9.98% 151.สพป.สุรินทร์ เขต 2 cck21887 0 0 0
9.48% 152.สพป.สระแก้ว เขต 1 cck14555 0 0 0
9.42% 153.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 cck19975 0 0 0
8.18% 154.สพป.กระบี่ cck21169 0 0 0
8.15% 155.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 cck9230 0 0 0
6.85% 156.สพป.สุรินทร์ เขต 1 cck29280 0 0 0
6.39% 157.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 cck13334 0 0 0
5.43% 158.สพป.ขอนแก่น เขต 3 cck18440 0 0 0
4.93% 159.สพป.น่าน เขต 2 cck14729 0 0 0
3.38% 160.สพป.กรุงเทพมหานคร cck375 0 0 0
1.34% 161.สพป.ลำปาง เขต 3 cck935 0 0 0
1.19% 162.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 cck1477 0 0 0
0.96% 163.สพป.เลย เขต 2 cck1576 0 0 0
0.92% 164.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 cck1636 0 0 0
0.62% 165.สพป.ชลบุรี เขต 3 cck812 0 0 0
0.37% 166.สพป.ปัตตานี เขต 3 cck671 0 0 0
0.00% 167.สพป.นนทบุรี เขต 2 cck630 0 0 0
0.00% 168.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 cck2040 0 0 0
0.00% 169.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 cck760 0 0 0
0.00% 170.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 cck1860 0 0 0
0.00% 171.สพป.ลำพูน เขต 1 cck1000 0 0 0
0.00% 172.สพป.ลำพูน เขต 2 cck810 0 0 0
0.00% 173.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 cck2040 0 0 0
0.00% 174.สพป.ขอนแก่น เขต 1 cck1580 0 0 0
0.00% 175.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 cck2150 0 0 0
0.00% 176.สพป.บึงกาฬ cck2110 0 0 0
0.00% 177.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 cck2020 0 0 0
0.00% 178.สพป.ปทุมธานี เขต 2 cck670 0 0 0
0.00% 179.สพป.นครราชสีมา เขต 7 cck2250 0 0 0
0.00% 180.สพป.นครพนม เขต 1 cck2490 0 0 0
0.00% 181.สพป.นครพนม เขต 2 cck1810 0 0 0
0.00% 182.สพป.ตรัง เขต 1 cck1320 0 0 0
0.00% 183.สพป.พิษณุโลก เขต 2 cck1280 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net