ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2561
การตรวจ
30 ก.ย. 2561
การตรวจ
10 พ.ย. 2561
การตรวจ
30 มี.ค. 2562
เปรียบเทียบ
10 มิ.ย-30 ก.ย
 1.สพป.น่าน เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 177177177177177
 2.สพป.สกลนคร เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 182182182182182
 3.สพป.สกลนคร เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 256255255255255
 4.สพป.นครราชสีมา เขต 5 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 213213213213213
 5.สพป.นนทบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 6363636363
 6.สพป.นราธิวาส เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 117117117117117
 7.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 7272727272
 8.สพป.นราธิวาส เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 148148148148148
 9.สพป.นราธิวาส เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 7575757575
 10.สพป.มุกดาหาร คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 244244244244244
 11.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 133133133133133
 12.สพป.ลำปาง เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 110110110110110
 13.สพป.พิษณุโลก เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 114116116114114
 14.สพป.นครนายก คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 131131131131131
 15.สพป.แพร่ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 122122122122122
 16.สพป.อุทัยธานี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 128128128128128
 17.สพป.พะเยา เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 127128128127127
 18.สพป.พะเยา เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 8585858585
 19.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 7676767676
 20.สพป.นครราชสีมา เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 143143143143143
 21.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 7171717171
 22.สพป.มหาสารคาม เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 221221221221221
 23.สพป.อำนาจเจริญ คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 252252252252252
 24.สพป.สระบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 136136136136136
 25.สพป.ยโสธร เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 186186186186186
 26.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 254254254254254
 27.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 142142142142142
 28.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 217217217217217
 29.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 248258258258258
 30.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 111111111111111
 31.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 103103103103103
 32.สพป.อ่างทอง คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 144144144144144
 33.สพป.อุดรธานี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 195195195195195
 34.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 236236236236236
 35.สพป.ปทุมธานี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 103103103103103
 36.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 119121121119119
 37.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 177177177177177
 38.สพป.ปทุมธานี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 6767676767
 39.สพป.อุดรธานี เขต 4 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 143143143143143
 40.สพป.หนองคาย เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 154154154154154
 41.สพป.เลย เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 147147147147147
 42.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 198198198198198
 43.สพป.ยะลา เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 3232323232
 44.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 119119119119119
 45.สพป.จันทบุรี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 8383838383
 46.สพป.สมุทรสงคราม คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 7272727272
 47.สพป.จันทบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 106106106106106
 48.สพป.ขอนแก่น เขต 4 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 175175175175175
 49.สพป.ภูเก็ต คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 4848484848
 50.สพป.สมุทรสาคร คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 103103103103103
 51.สพป.เพชรบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 124124124124124
 52.สพป.ชลบุรี เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 8181818181
 53.สพป.สงขลา เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 127127127127127
 54.สพป.สงขลา เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 140140140140140
 55.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 100100100100100
 56.สพป.ยะลา เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 6868686868
 57.สพป.สตูล คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 159159159159159
 58.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 8989898989
 59.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 168168168168168
 60.สพป.ปัตตานี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 136136136136136
 61.สพป.ระนอง คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 7979797979
 62.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 174174174174174
 63.สพป.สงขลา เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 194194194194194
 64.สพป.ชัยนาท คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 169169169169169
 65.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 120120120120120
 66.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 154154154154154
 67.สพป.พิจิตร เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 125125125125125
 68.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 130130130130130
 69.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 9999999999
 70.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 8890909090
 71.สพป.ราชบุรี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 177177177177177
 72.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 228228228228228
 73.สพป.พิษณุโลก เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 163163163163163
 74.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 190190190190190
 75.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 134134134134134
 76.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 262262262262262
 77.สพป.เชียงราย เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 104104104104104
 78.สพป.ชลบุรี เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 112112112112112
 79.สพป.ชุมพร เขต 2 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 119119119119119
99.86% 80.สพป.นครราชสีมา เขต 4 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)181181181180181
99.82% 81.สพป.พิจิตร เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)136136136136135
99.71% 82.สพป.สกลนคร เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)175175175174174
99.69% 83.สพป.สุโขทัย เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)162163163162162
99.48% 84.สพป.ยโสธร เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)192192192190190
99.32% 85.สพป.พังงา (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)146146146144144
99.27% 86.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)239239239236235
 87.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คำนวณครบแล้วทั้ง 4 ครั้ง 135135135135135
98.82% 88.สพป.อุทัยธานี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)8585858383
98.09% 89.สพป.สระแก้ว เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)118118118113114
97.83% 90.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)158161161154154
97.11% 91.สพป.แพร่ เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)115117117118118
96.61% 92.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)192192192180178
96.09% 93.สพป.อุดรธานี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)224224224207206
95.57% 94.สพป.อุดรธานี เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)203203203185185
95.32% 95.สพป.ลพบุรี เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)139139139126126
94.90% 96.สพป.ลพบุรี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)152152152146146
94.68% 97.สพป.ตาก เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1081081089796
94.07% 98.สพป.เชียงราย เขต 4 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)135135135119119
94.03% 99.สพป.ชุมพร เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)11311311310099
93.59% 100.สพป.เชียงราย เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)152151151134133
93.47% 101.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)199199199173173
93.37% 102.สพป.มหาสารคาม เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)196196196171169
93.29% 103.สพป.ชลบุรี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)8282827171
93.10% 104.สพป.ระยอง เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)8787877773
91.78% 105.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)149149149125124
91.62% 106.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)176176176147146
90.78% 107.สพป.เชียงราย เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)141141141115115
90.21% 108.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)143143143115115
89.83% 109.สพป.นครปฐม เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1181181189692
89.81% 110.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)189180180160159
88.90% 111.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)214214214166167
88.89% 112.สพป.นครราชสีมา เขต 7 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)225225225175175
87.19% 113.สพป.นครปฐม เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)120108108103103
86.69% 114.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)139139139102102
86.60% 115.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)209209209154152
86.30% 116.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)230230230167167
85.00% 117.สพป.สระแก้ว เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)145145145102101
84.35% 118.สพป.ราชบุรี เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)147147147102100
83.55% 119.สพป.พัทลุง เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)1141131137778
82.65% 120.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)183183183120119
82.04% 121.สพป.ตรัง เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1351351358786
82.02% 122.สพป.สระบุรี เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)1211111108888
80.78% 123.สพป.น่าน เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1471471479091
80.65% 124.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1461461469188
80.56% 125.สพป.ตราด (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1081081086666
80.39% 126.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)204204204122126
80.13% 127.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1511511519191
79.62% 128.สพป.นครพนม เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)249223222175173
78.79% 129.สพป.กระบี่ (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)211211211124119
78.10% 130.สพป.สุรินทร์ เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)218218218123122
75.23% 131.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1101101105754
74.46% 132.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1381381386867
74.25% 133.สพป.ลำพูน เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1001001004948
72.59% 134.สพป.มหาสารคาม เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1451451456665
71.43% 135.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)2102102109090
71.43% 136.สพป.หนองคาย เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1051051054545
68.18% 137.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (งานไม่ครบ 100%)1541531535955
67.52% 138.สพป.เลย เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1071071073837
67.27% 139.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)2072072077370
65.41% 140.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)331331331102102
64.63% 141.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (งานไม่ครบ 100%)1881761756867
64.49% 142.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)8888882625
64.18% 143.สพป.ปัตตานี เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)6767671919
61.50% 144.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1001001002323
59.24% 145.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)9272723638
58.33% 146.สพป.ยะลา เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)111111111829
58.28% 147.สพป.เลย เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)1571571572626
57.53% 148.สพป.ลำปาง เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)9393931513
55.00% 149.สพป.ลำปาง เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)949595109
50.35% 150.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)21521521521
50.09% 151.สพป.สุรินทร์ เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)29229229210
50.00% 152.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)80808000
50.00% 153.สพป.นนทบุรี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)32323200
50.00% 154.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)23123123100
50.00% 155.สพป.ขอนแก่น เขต 5 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)26026026000
50.00% 156.สพป.บึงกาฬ (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)21121121100
50.00% 157.สพป.สุรินทร์ เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)23323323300
50.00% 158.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)18018018000
50.00% 159.สพป.ระยอง เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)11411411400
50.00% 160.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)20420420400
50.00% 161.สพป.นครราชสีมา เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)18318318300
50.00% 162.สพป.สุโขทัย เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)12812812800
50.00% 163.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)12812812800
50.00% 164.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)13413413400
50.00% 165.สพป.เพชรบุรี เขต 1 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)93939300
50.00% 166.สพป.ลำพูน เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)82828200
50.00% 167.สพป.พิษณุโลก เขต 2 (คำนวณเฉพาะ 10 มิ.ย. , 30 ก.ย.)12812812800
49.49% 168.สพป.สิงห์บุรี (งานไม่ครบ 100%)99989800
45.45% 169.สพป.ตาก เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)12111011000
45.03% 170.สพป.นครราชสีมา เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)17615515633
43.94% 171.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)16514514500
36.88% 172.สพป.นครราชสีมา เขต 6 (งานไม่ครบ 100%)18113513200
32.12% 173.สพป.ขอนแก่น เขต 3 (งานไม่ครบ 100%)18667675352
31.76% 174.สพป.กรุงเทพมหานคร (งานไม่ครบ 100%)37242300
27.15% 175.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)1861079500
26.86% 176.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)20211210500
25.43% 177.สพป.ปัตตานี เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)11548441312
24.79% 178.สพป.พัทลุง เขต 1 (งานไม่ครบ 100%)117585800
20.24% 179.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (งานไม่ครบ 100%)1475248109
18.03% 180.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (งานไม่ครบ 100%)201766900
17.99% 181.สพป.ตรัง เขต 1 132494600
16.57% 182.สพป.นครพนม เขต 2 181625800
5.06% 183.สพป.ขอนแก่น เขต 1 158171500
จำนวนโรงเรียน 27176

Powered By www.thaieducation.net