ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ปีการศึกษา 2561 (ครบ 100%)

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2561
การตรวจ
30 ก.ย. 2561
การตรวจ
10 พ.ย. 2561
การตรวจ
30 มี.ค.
 1.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210210 210 210 210
 2.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 232231 231 231 231
 3.สพป.มหาสารคาม เขต 1 196196 196 196 196
 4.สพป.มหาสารคาม เขต 3 145145 145 145 145
 5.สพป.มหาสารคาม เขต 2 221221 221 221 221
 6.สพป.สกลนคร เขต 1 175175 175 175 175
 7.สพป.สกลนคร เขต 2 255255 255 255 255
 8.สพป.สกลนคร เขต 3 182182 182 182 182
 9.สพป.มุกดาหาร 244244 244 244 244
 10.สพป.ลำพูน เขต 2 8182 82 82 82
 11.สพป.ลำปาง เขต 2 109110 110 110 110
 12.สพป.ลำปาง เขต 3 9393 93 93 93
 13.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 149151 151 151 151
 14.สพป.ลำพูน เขต 1 9494 94 94 94
 15.สพป.น่าน เขต 2 147147 147 147 147
 16.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 7676 76 76 76
 17.สพป.เลย เขต 3 107107 107 107 107
 18.สพป.อุดรธานี เขต 4 143143 143 143 143
 19.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192192 192 192 192
 20.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180180 180 180 180
 21.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217217 217 217 217
 22.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239239 239 239 239
 23.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142142 142 142 142
 24.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254254 254 254 254
 25.สพป.ยโสธร เขต 2 186186 186 186 186
 26.สพป.อำนาจเจริญ 252252 252 252 252
 27.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103103 103 103 103
 28.สพป.อุดรธานี เขต 2 195195 195 195 195
 29.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 200200 200 200 200
 30.สพป.เลย เขต 1 147147 147 147 147
 31.สพป.หนองคาย เขต 1 154154 154 154 154
 32.สพป.อุดรธานี เขต 1 224224 224 224 224
 33.สพป.อุดรธานี เขต 3 203203 203 203 203
 34.สพป.พะเยา เขต 1 8484 84 84 84
 35.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132132 132 132 132
 36.สพป.พะเยา เขต 2 126128 128 127 127
 37.สพป.ราชบุรี เขต 2 147147 147 147 147
 38.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120120 120 120 120
 39.สพป.ภูเก็ต 4948 48 48 48
 40.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154154 154 154 154
 41.สพป.สมุทรสงคราม 7272 72 72 72
 42.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119119 119 119 119
 43.สพป.สงขลา เขต 2 127127 127 127 127
 44.สพป.สงขลา เขต 1 139140 140 140 140
 45.สพป.สงขลา เขต 3 194194 194 194 194
 46.สพป.ระนอง 7979 79 79 79
 47.สพป.ปัตตานี เขต 1 136136 136 136 136
 48.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 8989 89 89 89
 49.สพป.ยะลา เขต 1 111111 111 111 111
 50.สพป.สตูล 159159 159 159 159
 51.สพป.ยะลา เขต 2 6868 68 68 68
 52.สพป.สมุทรสาคร 103103 103 103 103
 53.สพป.เพชรบุรี เขต 2 123124 124 124 124
 54.สพป.อุทัยธานี เขต 2 125128 128 128 128
 55.สพป.แพร่ เขต 2 122122 122 122 122
 56.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176176 176 176 176
 57.สพป.พิษณุโลก เขต 1 114116 116 114 114
 58.สพป.น่าน เขต 1 176177 177 177 177
 59.สพป.สุโขทัย เขต 2 162163 163 162 162
 60.สพป.พิจิตร เขต 2 125125 125 125 125
 61.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129130 130 130 130
 62.สพป.พิจิตร เขต 1 134136 136 136 136
 63.สพป.ราชบุรี เขต 1 177177 177 177 177
 64.สพป.พิษณุโลก เขต 3 163163 163 163 163
 65.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189190 190 190 190
 66.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134134 134 134 134
 67.สพป.เพชรบุรี เขต 1 9191 91 91 91
 68.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128128 128 128 128
 69.สพป.ยะลา เขต 3 3232 32 32 32
 70.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198198 198 198 198
 71.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100100 100 100 100
 72.สพป.ชุมพร เขต 2 119119 119 119 119
 73.สพป.เชียงราย เขต 2 151152 152 152 152
 74.สพป.ชุมพร เขต 1 111111 111 111 111
 75.สพป.เชียงราย เขต 3 141141 141 141 141
 76.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154154 154 154 154
 77.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 8788 88 88 88
 78.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 228228 228 228 228
 79.สพป.เชียงราย เขต 4 135135 135 135 135
 80.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 8888 88 88 88
 81.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 9999 99 99 99
 82.สพป.ตราด 108108 108 108 108
 83.สพป.ตาก เขต 1 108108 108 108 108
 84.สพป.ตรัง เขต 2 135135 135 135 135
 85.สพป.นครนายก 131131 131 131 131
 86.สพป.นครปฐม เขต 2 118118 118 118 118
 87.สพป.ชลบุรี เขต 2 112112 112 112 112
 88.สพป.เชียงราย เขต 1 104104 104 104 104
 89.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 8080 80 80 80
 90.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168168 168 168 168
 91.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 174174 174 174 174
 92.สพป.ขอนแก่น เขต 2 207207 207 207 207
 93.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199199 199 199 199
 94.สพป.จันทบุรี เขต 1 8383 83 83 83
 95.สพป.จันทบุรี เขต 2 106106 106 106 106
 96.สพป.ขอนแก่น เขต 4 175175 175 175 175
 97.สพป.ขอนแก่น เขต 5 247247 247 247 247
 98.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138138 138 138 138
 99.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149149 149 149 149
 100.สพป.ชลบุรี เขต 1 8282 82 82 82
 101.สพป.ชลบุรี เขต 3 8181 81 81 81
 102.สพป.ชัยนาท 163169 169 169 169
 103.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262262 262 262 262
 104.สพป.นครราชสีมา เขต 2 176176 176 176 176
 105.สพป.นครราชสีมา เขต 3 183183 183 183 183
 106.สพป.นครราชสีมา เขต 7 225225 225 225 225
 107.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 236236 236 236 236
 108.สพป.ปทุมธานี เขต 1 103103 103 103 103
 109.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177177 177 177 177
 110.สพป.ปทุมธานี เขต 2 6767 67 67 67
 111.สพป.ลพบุรี เขต 2 139139 139 139 139
 112.สพป.สระบุรี เขต 1 121121 121 121 121
 113.สพป.สิงห์บุรี 9999 99 99 99
 114.สพป.อ่างทอง 144144 144 144 144
 115.สพป.สระบุรี เขต 2 136136 136 136 136
 116.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 119121 121 119 119
 117.สพป.สระแก้ว เขต 1 145145 145 145 145
 118.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229230 230 230 230
 119.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214214 214 214 214
 120.สพป.สระแก้ว เขต 2 118118 118 118 118
 121.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258258 258 258 258
 122.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 7171 71 71 71
 123.สพป.นราธิวาส เขต 3 7575 75 75 75
 124.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111111 111 111 111
 125.สพป.นครราชสีมา เขต 1 143143 143 143 143
 126.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 110110 110 110 110
 127.สพป.นครปฐม เขต 1 121121 121 121 121
 128.สพป.นครราชสีมา เขต 4 181181 181 181 181
 129.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133133 133 133 133
 130.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 199199 199 199 199
 131.สพป.นนทบุรี เขต 1 3232 32 32 32
 132.สพป.นราธิวาส เขต 2 117117 117 117 117
 133.สพป.นครราชสีมา เขต 5 213213 213 213 213
 134.สพป.นนทบุรี เขต 2 6363 63 63 63
 135.สพป.นราธิวาส เขต 1 148148 148 148 148
 136.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 7272 72 72 72
 137.สพป.สุโขทัย เขต 1 128128 128 128 127
 138.สพป.พังงา 139146 146 145 145
 139.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99100 100 99 99
 140.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135135 135 135 135
 141.สพป.แพร่ เขต 1 115115 115 115 115
 142.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158161 161 158 158
 143.สพป.ลพบุรี เขต 1 152152 152 152 152

ผลการรายงานภาวะทุพโภชนาการ 4 ครั้ง ยังไม่ครบ 100%

ผลดำเนินงาน เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียนปัจจุบัน การตรวจ
10 มิ.ย. 2561
การตรวจ
30 ก.ย. 2561
การตรวจ
10 พ.ย. 2561
การตรวจ
30 มี.ค.
99.70% 1.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 cck331331 331 329 329
99.43% 2.สพป.ระยอง เขต 2 cck8787 87 86 86
98.96% 3.สพป.ยโสธร เขต 1 cck193191 191 191 191
98.92% 4.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 cck139139 139 135 137
98.82% 5.สพป.อุทัยธานี เขต 1 cck8585 85 83 83
98.68% 6.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 cck189189 189 184 184
98.59% 7.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 cck142142 142 138 138
98.58% 8.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 cck141141 141 137 137
98.54% 9.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 cck188188 188 182 183
98.44% 10.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 cck209209 209 202 203
97.86% 11.สพป.หนองคาย เขต 2 cck105105 105 101 100
95.53% 12.สพป.สุรินทร์ เขต 2 cck218218 218 199 198
95.39% 13.สพป.สุรินทร์ เขต 3 cck233233 233 213 210
95.02% 14.สพป.กระบี่ cck211211 211 190 190
93.09% 15.สพป.นครราชสีมา เขต 6 cck181175 176 161 162
91.09% 16.สพป.ปัตตานี เขต 2 cck11595 95 115 114
91.05% 17.สพป.ลำปาง เขต 1 cck9495 95 78 78
86.51% 18.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 cck203180 180 170 169
85.50% 19.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 cck181181 181 129 128
84.65% 20.สพป.พัทลุง เขต 2 cck114113 113 82 78
83.42% 21.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 cck9292 92 61 62
82.28% 22.สพป.พิษณุโลก เขต 2 cck127127 127 81 83
81.53% 23.สพป.นครพนม เขต 1 cck249225 225 180 182
78.07% 24.สพป.ระยอง เขต 1 cck114114 114 64 64
77.89% 25.สพป.ตาก เขต 2 cck121113 113 76 75
72.01% 26.สพป.ปัตตานี เขต 3 cck6767 67 29 30
71.62% 27.สพป.กรุงเทพมหานคร cck3729 29 24 24
70.79% 28.สพป.ขอนแก่น เขต 3 cck186131 129 130 131
63.10% 29.สพป.สุรินทร์ เขต 1 cck292292 292 78 75
61.15% 30.สพป.เลย เขต 2 cck157157 157 36 34
52.15% 31.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 cck186125 118 72 73
50.35% 32.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 cck215215 215 2 1
50.00% 33.สพป.บึงกาฬ cck211211 211 0 0
50.00% 34.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 cck204204 204 0 0
48.93% 35.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 cck163144 144 16 15
46.15% 36.สพป.พัทลุง เขต 1 cck11770 70 37 39
37.93% 37.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 cck14566 66 44 44
17.99% 38.สพป.ตรัง เขต 1 cck13249 46 0 0
16.57% 39.สพป.นครพนม เขต 2 cck18162 58 0 0
5.06% 40.สพป.ขอนแก่น เขต 1 cck15817 15 0 0

Powered By www.thaieducation.net