กระหรี่พับ ไส้ไก่


รายละเอียดสินค้า

กระหรี่พับ 
ชิ้นละ 5 บาท 

โครงงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1- 3 
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและสร้างอาชีพให้กับตนเอง
ฝึกลงมือทำ ตั้งแต่ขั้นวางแผน เตรียมการ การลงมือปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ การคิดต้นทุน-กำไร และการปันผล 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
 1. ครูบรรจง  ผิวขาว
 2. ครูบุษรา  สีเขียวรูปสินค้า

C Shop

สั่งซื้อสินค้าจาก C SHOP

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ราคา 5.00 บาท


สินค้าอื่น ๆ ของ
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

กระหรี่พับ ไส้ไก่

ราคา 5 บาท

กระหรี่พับ ไส้ถั่วกวน

ราคา 5 บาท

กระหรี่พับ ไส้เผือกกวน

ราคา 5 บาทผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา | 1 โรงเรียน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ