ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563
เขียนโดย ธนบดี สิทธิโชค
 


งานเขียนอื่น ๆ
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
กรรมการตัดสิน“ภาพยนตร์สั้น” 2563
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
โปรแกรม Scratch
ต้นหูกวางหนึ่งเดียวในโลก
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Application
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ และวันภาษาไทย
กิจกรรม Morning English และติวภาษอังกฤษ
การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
การเรียนรู้ทักษะทางอาชีพ
โครงการ TFE ( Teams For Education)
งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ
การร่วมปลูกป่ากับชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนวัดขุนซ่อง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
Powered By www.thaieducation.net