รายชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 : 1022010000
โรงเรียน ที่ตั้ง Map ... เปิดดู
1.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง  86 ม.9 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120... 1022060033
2.  โรงเรียนบ้านคลองครก  38 หมู่ที่ 6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160... 1022060187
3.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  1 หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ... 1022060002
4.  โรงเรียนบ้านคลองลาว  154 ม.7 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี... 1022060206
5.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด  เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบ... 1022060188
6.  โรงเรียนบ้านชำโสม  129 หมู่ 10 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000... 1022060005
7.  โรงเรียนบ้านซอยสอง  31 หมู่ 1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี... 1022060183
8.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก  ... 1022060213
9.  โรงเรียนบ้านตาเลียว  หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี... 1022060052
10.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ  65 หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี... 1022060013
11.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้  ... 1022060186
12.  โรงเรียนบ้านประแกต  100 ม.3 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี... 1022060191
13.  โรงเรียนบ้านมาบโอน  90/3 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี... 1022060036
14.  โรงเรียนบ้านยางระหง   ม.2 ต.กระแจะ อ. นายายอาม จังหวัดจันทบุรี... 1022060211
15.  โรงเรียนบ้านวังปลา  39/37 หมู่ 9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170... 1022060053
16.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น  ึ75... 1022060185
17.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง  188 ม.5 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี... 1022060182
18.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ... 1022060050
19.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก  15 ม. 5 ต. ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี... 1022060049
20.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง  27/3 หมู่ที่ 8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22... 1022060045
21.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง  258 ม.9 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว... 1022060194
22.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย  7 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย ตำบล เขาวงกต อำเภอ แก่งห... 1022060181
23.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ  38 ม.5 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี... 1022060202
24.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง  หมู่ 5 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160... 1022060210
25.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา  101 หมู่ 7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี... 1022060056
26.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว  ึึ70 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี... 1022060059
27.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ  7/3 หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี... 1022060061
28.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา  หมู่ที่ 3 บ้านเนินจำปา ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจั... 1022060184
29.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  88 หมู่12 ตำบล เขาบายศรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี... 1022060035
30.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย  20/2 หมู่ 10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี... 1022060054
31.  โรงเรียนบ้านแก้ว  3/4 ม.2 ต.ท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี... 1022060003
32.  โรงเรียนบ้านโคกวัด  32 ม.5 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี... 1022060192
33.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว  เลขที่ 3 หมู่ 13 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี... 1022060193
34.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง  4 หมู่ที่ 3 บ้านบ้านขุนซ่อง ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแม... 1022060189
35.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ  หมู่ 11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160... 1022060228
36.  โรงเรียนวัดคมบาง  30/4 หมู่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220... 1022060020
37.  โรงเรียนวัดคลองขุด  5/21 ม.1 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120... 1022060057
38.  โรงเรียนวัดจันทนาราม  1/2 หมู่ที่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวั... 1022060014
39.  โรงเรียนวัดช้างข้าม  3 ม.5 ต.ช้างข้าม อ.นายาอาม จ.จันทบุรี... 1022060209
40.  โรงเรียนวัดดอนตาล  59/5 หมู่ 13 ตำบล พลับพลา อำเภอ เมือง จั... 1022060015
41.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า  62 หมู่3 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี... 1022060042
42.  โรงเรียนวัดทองทั่ว  35/7 หมู่ 4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี... 1022060018
43.  โรงเรียนวัดท่าศาลา  35 ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 ... 1022060063
44.  โรงเรียนวัดท่าแคลง  84 หมู่ 7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี... 1022060196
45.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา  114/1 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งเบญจา อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุร... 1022060048
46.  โรงเรียนวัดนาซา  50/2 ม.3 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ... 1022060200
47.  โรงเรียนวัดนายายอาม  119/1 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22... 1022060212
48.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  1/6 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี... 1022060031
49.  โรงเรียนวัดพลับ  108 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000... 1022060012
50.  โรงเรียนวัดพลับพลา  64 หมู่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220... 1022060016
51.  โรงเรียนวัดรำพัน  1/1 หมู่ 5 ตำบล รำพัน อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี... 1022060062
52.  โรงเรียนวัดวังหิน  63/3 ม. 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม... 1022060203
53.  โรงเรียนวัดสามผาน  55 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี... 1022060038
54.  โรงเรียนวัดสิงห์  153 ม.1 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000... 1022060011
55.  โรงเรียนวัดหนองคัน  ม.4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี... 1022060043
56.  โรงเรียนวัดหนองบัว  47 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี... 1022060022
57.  โรงเรียนวัดหนองสีงา  39 ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170... 1022060204
58.  โรงเรียนวัดหนองแหวน  1/3 หมู่ 8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ... 1022060195
59.  โรงเรียนวัดหนองไทร  ... 1022060201
60.  โรงเรียนวัดหมูดุด  - หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ... 1022060058
61.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง  หมู่1 บ้านเกาะขวาง ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000... 1022060026
62.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน  1/4 หมู่ 9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี... 1022060027
63.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด  ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี... 1022060028
64.  โรงเรียนวัดเขาน้อย  34/4 หมู่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี... 1022060030
65.  โรงเรียนวัดเขาวงกต  64 หมู่ 1 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี... 1022060180
66.  โรงเรียนวัดเนินยาง  ม.1 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี... 1022060029
67.  โรงเรียนวัดเนินสูง  67/1 ม.12 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000... 1022060019
68.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์  79/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000... 1022060024
69.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม  15/3 ม.10 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี... 1022060023
70.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี  19 หมู่ 5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170... 1022060065
71.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว  3/1 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี... 1022060190
72.  โรงเรียนวัดแขมหนู  หมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120... 1022060044
73.  โรงเรียนวัดแสลง  25/2 หมู่ 2 ตำบลวัดแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี... 1022060006
74.  โรงเรียนวัดโขดหอย  55 หมู่ 4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดนายายอาม... 1022060199
75.  โรงเรียนวัดโขมง  63 หมู่ที่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170... 1022060066
76.  โรงเรียนวัดโป่งแรด  6 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี... 1022060017
77.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171  104 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จันทบุัรี 22160... 1022060208
78.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  17/101 หมู่ 6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี... 1022060025
79.  โรงเรียนสฤษดิเดช  2/4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี... 1022060007
80.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  1212/101 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000... 1022060001
81.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า  239หมู่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี... 1022060047
82.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14  48/4 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120... 1022060039

เรียงน้อยไปมาก

Copyright (c) Chanthaburi Primary Educational Service Area Offic