ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)
ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.จบ.1 : ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 380 ครั้ง
ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 380 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องของ
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึก...
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์...
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ...


  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ป...เปิดอ่าน 380 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมือง...เปิดอ่าน 354 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม...เปิดอ่าน 242 ครั้ง
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถ...เปิดอ่าน 171 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ]
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ]
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ]
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ].เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา...อ่าน 171 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์...อ่าน 354 ครั้ง
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)...อ่าน 380 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ...อ่าน 242 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา...อ่าน 171 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์...อ่าน 354 ครั้ง
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)...อ่าน 380 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ...อ่าน 242 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


 

Copyright (c) 2018 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.จบ.1 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.