เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)

ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง / เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงเครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเสนอบทความ KM / PLC ในรูปแบบ Digital Content โดยมีขั้นตอนการใช้ง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าเว็ปไซต์ที่ www.chanthaburi.thaieducation.net
เข้าระบบโดยการกรอก Username และ Password ส่วนบุคคล
2. หลังจากเข้าระบบโดยถูกต้องแล้วจะปรากฏหน้าใช้งานรายบุคคล เลือกปุ่ม เขียนข่าว - บทความ
3. ตั้งชื่อบทความ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกชื่อเรื่อง4. ชื่อเรื่องจะมาปรากฏในรายการจากนั้นกดปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าทำข้อมูล


5. หน้าจัดการข้อมูล ***ตรงส่วนนี้แนะนำให้ศึกษาจากวิโีโอที่แนบด้านท้ายเรื่องนะครับ6. หลังจากเขียนเนื้อหาจบแล้ว และพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้ผู้ใช้กลับมาที่หน้ารายการบทความ ให้เลือกปุ่ม online จากสีแดงให้เป็นสีเขียว และในกรณีที่ต้องการเปิดใช้การแสดงความคิดเห็น ให้เลือกปุ่ม Comment จากสีแดงเป็นสีเขียว กรณต้องการลบบทความให้เลือกปุ่มถังขยะ.

สำหรับมือถือ

เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
What Most Schools Dont Teach...อ่าน 30 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง...อ่าน 68 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน...อ่าน 218 ครั้ง
เครื่องมือ Text Editor เพื่อการเขียนบทความ...อ่าน 54 ครั้ง
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...อ่าน 78 ครั้ง
เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)...อ่าน 58 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins...อ่าน 128 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์...อ่าน 185 ครั้ง
 
งานเขียนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวันแม่
ท่านบรมครูขงจื่อ
เกมตัวต่อ 7 ชิ้น
Big Cleaning Day
คิดบวกและมองโลกในแง่ดี
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
กิจกรรมกีฬาโรงเรียนวัดวังหินฯ ในปีการศึกษา 2562
การนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(โรงเรียนวัดท่าแคลง)
งานเขียนที่ได้รับความสนใจ
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
งานเขียนอื่น ๆ
อบรม "สื่อภาพยนตร์สั้น"...อ่าน 0 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดิน...อ่าน 1 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 เรียนคอมพิวเตอร์...อ่าน 5 ครั้ง
นักเรียนวาดภาพกราฟฟิก ด้วยโปรแกรม Paint...อ่าน 7 ครั้ง
โครงงานบัวลอยหลากสี...อ่าน 6 ครั้ง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กหรือเยาวชนตำบลสองพี่น้อง ...อ่าน 6 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563...อ่าน 9 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563...อ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม(ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563...อ่าน 7 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่...อ่าน 12 ครั้ง
การตรวจสุขภาพครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563...อ่าน 1 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย...อ่าน 6 ครั้ง
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย...อ่าน 3 ครั้ง
ทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี...อ่าน 5 ครั้ง
การศึกษากับคุณธรรม...อ่าน 12 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 ...อ่าน 8 ครั้ง
ท่านบรมครูขงจื่อ...อ่าน 9 ครั้ง
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่าน 12 ครั้ง
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่...อ่าน 12 ครั้ง
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โดยทีมงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลา...อ่าน 15 ครั้ง
Copyright (c) 2020 www.thaieducation.net All rights reserved.