ณัฏฐิวัฒน์ ปอกะเจา (โจ๊ก )

Username
Password

ชื่อ : ณัฏฐิวัฒน์ ปอกะเจา

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : โจ๊ก

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นบาสเก็ตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาการเล่นดนตรีของตัวเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare