ธนพร ทั่งทอง (มิ้นต์)

Username
Password

ชื่อ : ธนพร ทั่งทอง

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : มิ้นต์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : รำ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้กับวงของเรา


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn