บริพัฒน์  รัตนมาตร (บาส)

Username
Password

ชื่อ : บริพัฒน์  รัตนมาตร

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : บาส

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare