ศราวุฒิ แสงแก้ว (จ๊อบ)

Username
Password

ชื่อ : ศราวุฒิ แสงแก้ว

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Quad Tom

ชื่อเล่น : จ๊อบ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : นักปิงปอง

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Quad Tom