ทิฐิยา จุลวิรัตน์ (มิ้น)

Username
Password

ชื่อ : ทิฐิยา จุลวิรัตน์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : มิ้น

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะอยากแลกเปลี่ยนประสบบการณ์กับโรงเรียนอื่น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone