ณัฐชัย แดงตะนุ (เกมส์ ระเบิดขวด)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐชัย แดงตะนุ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : เกมส์ ระเบิดขวด

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรู้เพิ่มขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare