กรณ์ณรงค์ ทวีผล (ไอซ์หลอน)

Username
Password

ชื่อ : กรณ์ณรงค์ ทวีผล

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : ไอซ์หลอน

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะเพื่อนใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone